Každý hasič se může dostat do situace, kdy není možné z důvodu odříznutí zásahových a ústupových cest šířením požáru, nebo z důvodu neúměrného rizika (možnost výbuchu, zřícení konstrukcí aj.), opustit místo zásahu stejnou cestou, kterou se na místo zásahu dostal. Jestliže hrozí bezprostřední ohrožení zdraví a života, a není-li jiná možnost, jak opustit ohrožený prostor ve výšce, potom hasič musí provést sebezáchranu slaněním, a to nouzovými způsoby. V pondělí 5. června se proto členové naší jednotky zúčastnili výcviku lezecké techniky ve výškách a nad volnou hloubkou. Tento výcvik proběhl ve spolupráci s profesionálními hasiči ÚO Karlovy Vary a ÚO Sokolov a pod vedením šéf-instruktora Ing. Čermáka z KŘ HZS Karlovarského kraje, na šedesátimetrové telekomunikační věži Krudum, která slouží také jako rozhledna.

Naši hasiči si společně s jednotkou Kynšperk nad Ohří zopakovali známé věci a dozvěděli se od instruktorů další detaily této odborné práce hasičů u zásahu. A tady jen malý výčet toho, co se při dopoledním výcviku školilo. Práce s lanem, ošetřování a balení,  používané uzly (jednoduché očko, UIAA pro ploché popruhy, lodní, půl lodní, osmičkový (4 varianty - základní, protisměrný, píchaný, dvojitý), prusíkový (symetrický, asymetrický),  navazování na lano,  sebejištění, teorie pádu, pádový faktor, zajišťovací řetězec a jeho význam,  jištění druhé osoby, povely a signály, způsoby jištění, volba jistících bodů, základní pravidla výstupu a sestupu, určení kotevních bodů a stanoviště, polohovací pás, slaňovací prostředek (osma), karabina - půl lodní uzel, nouzové - Dülferův sed (i na hasičské hadici). Následoval praktický výcvik, kde si všichni vyzkoušeli proškolené prvky a především sebezáchranu z výšky.