Na středu 23. května bylo pro naší jednotku naplánované taktické cvičení k provedení nácviku řešení požáru v nové části budovy základní školy J. A. Komenského ve Smetanově ulici. Cvičení bylo na základě zákona nařízeno zřizovatelem jednotky hasičů a zároveň zástupci majitele budovy. Hlavním cílem cvičení ale nebylo prověřování činnosti hasičů na místě zásahu, ale prověření reakce a správného řešení postupu zaměstnanců a dětí základní školy. Pro školu to bylo zcela utajené cvičení, aby byla reakce opravdová. Řídící cvičení, v tomto případě velitel chodovských hasičů, provedl pomocí speciálního zařízení zakouření půdního prostoru školy a umístil na půdu figurínu osoby. Následně, tak jako by to bylo při skutečném požáru, došlo vlivem zakouření zplodinami hoření k aktivaci elektrické požární signalizace. Ve všech prostorách školy se rozezněla siréna, která byla společně s vyhlášením evakuace ředitelkou školy pomocí rozhlasu, signálem k organizovanému a nacvičenému opuštění budovy školy. Všichni reagovali okamžitě a spořádaně se shromáždili na určených místech.

Učitelé na seřadišti okamžitě zjišťují přítomnost všech osob. V případě, že by někdo chyběl, tak okamžitě po příjezdu hasičů budou informovat velitele zásahu. Při tomto zásahu se podařilo všechny evakuovat ještě před příjezdem hasičů. Přesto řídící cvičení vybral skupinu 5 dětí, které následně v rámci nácviku zachránili hasiči pomocí automobilového žebříku. Pro všech pět to byl nevšední zážitek.

Hasiči při cvičení nacvičovali využití všech požárně bezpečnostních zařízení ve škole a to jak klíčového trezoru, obslužného pole požární ochrany, tak i pultu obsluhy elektrické požární signalizace. Po zjištění, které z čidel EPS reagovalo na zplodiny hoření, v tomto případě to byl neškodný studený kouř, který se používá na diskotékách, si hasiči nacvičili průzkum bojem s přípravou útočného hadicového vedení, průzkum všech prostor ve stanoveném požárním úseku, záchranu osob, použití osobních ochranných prostředků především vzduchového dýchacího přístroje, simulované odpojení všech médií, samozřejmostí byla spolupráce s učitelským sborem jak při evidenci počtu evakuovaných, tak i při zjišťování informací z pultu EPS. Hasiči si společně se strážníky městské policie nacvičili na figuríně poskytnutí předlékařské první pomoci provedením kardiopulmonální resuscitace s nasazením a použitím automatického defibrilátoru. Velitel zásahu po celou dobu spolupracoval s ředitelkou školy při řešení události. Celé cvičení pozorně sledoval nejen řídící cvičení velitel jednotky chodovských hasičů, ale také starosta města Chodov a velitel městské policie Chodov. Při cvičení bylo získáno několik poznatků, které budou zapracovány pro lepší řešení jakékoli mimořádné situace, ale především pro zlepšení činnosti pracovníků školy a také pro činnost hasičů v případě vzniku požáru v prostorách školy. Celkem bylo evakuováno 485 dětí, 35 dospělých, zachráněno bylo 5 dětí a jeden dospělý. Jelikož bylo cvičení koncipováno především ke zjištění reakcí ve škole, nebylo na místě přítomno tolik hasičů a jednotek, tak jako by tomu bylo ve skutečném případě.

Cvičení pro děti a pracovníky školy budou určitě probíhat namátkově i během roku. Tak, aby si všichni zautomatizovali postup a činnost v případě vzniku požáru, ale i jiných mimořádných událostí. I tady platí, že štěstí přeje připraveným.