Ve čtvrtek 13. září se naše zásahová jednotka zúčastnila taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému na téma letecká nehoda dopravního letadla.  Letadlo s 61 lidmi na palubě na pravidelné lince do Karlových Varů vyhlásilo signál tíseň a vyžádalo okamžitou pomoc.  Řízení letového provozu na základě vyhlášení údobí tísně a na základě ztráty spojení a ztráty vizuálního zobrazení na radarových systémech, okamžitě informovalo operační středisko integrovaného záchranného systému s aktivací pátracích a záchranných jednotek v souladu s příslušným plánem činnosti. Podle posledního signálu z letadla došlo k nehodě ve vojenském prostoru Hradiště, což následně potvrdilo i volání svědka na tísňovou linku. Svědek také upřesnil, o kterou část vojenského prostoru se přibližně jedná a také že vidí sloup černého kouře.

V určeném prostoru cvičení letecké havárie připravili hasiči několik autovraků a několik desítek částí autovraků, které simulovaly trosky zříceného letadla. Některé trosky v místě cvičení začaly hořet.

Jelikož se jednalo o taktické cvičení, většina záchranných složek byly shromážděny poblíž místa cvičení, k plnění úkolů cvičení ale byly vysílány v časech, které odpovídaly reálnému dojezdu ze svých základen. První hasiči na místě tak museli provést průzkum místa události, zjistit rozsah nehody, odhadnout počet i závažnost zraněných osob, povolat další záchranné složky IZS ke zvládnutí zásahu.

Jedním z hlavních cílů cvičení bylo prohloubit spolupráci všech složek IZS při tomto druhu zásahu s velkým počtem zraněných osob a také vyzkoušet metodu třídění zraněných osob při takto rozsáhlé události. Při této metodě jsou osoby roztříděny do čtyř skupin přímo na místě události podle závažnosti zranění a teprve podle tohoto třídění jsou odsunuty na stanoviště záchranné služby takzvanou triage. Záchranná služba následně určuje, jakým způsobem a s jakou prioritou jsou zranění převáženi do zdravotnických zařízení. Nejvážněji zranění byly transportovány letecky a to do nemocnice v Karlových Varech a v Plzni, kdy tyto nemocnice simulovalo vojenské zařízení Radošov. Další osoby pak převezly sanitky do simulovaného zdravotnického zařízení v objektu vojenských hasičů Hradiště. Na místě kromě záchranářů působila i skupina první psychologické pomoci, bylo zřízeno Asistenční centrum pomoci pro nezraněné účastníky nehody a příbuzné obětí nehody. Zároveň bylo zřízeno místo komunikace se zástupci sdělovacích prostředků.

Ve druhé části cvičení prováděli hasiči společně s policií pátrání po případných dalších obětech, pátrání po troskách letadla v širším okruhu, na místě začali pracovat členové týmu Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a týmu DVI CZ Policie ČR z Kriminalistického ústavu k identifikování obětí letecké nehody.

Cvičení se celkem zúčastnilo přes 400 záchranářů z řad hasičů, záchranné služby, policie, báňské záchranné služby, vyšetřovatelů leteckých nehod, DVI tým pro identifikaci obětí, týmu intervenční péče, vojáků AČR a aktivních záloh, letecké záchranné služby AČR, krajského úřadu, evakuačních středisek dle plánu IZS. S ohledem na velké množství zraněných byl v rámci cvičení aktivován traumaplán, na místě tak zasahovaly posádky záchranné služby z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje.

Chodovská jednotka byla z místa seřadiště vyslána do sektoru „třídění a transport“, kde pátrala po zraněných osobách, pomáhala s třídění dle rozsahu zranění a následně je transportovala na triage kde již záchranná služba prováděla základní ošetření a rozdělování dle druhu zranění pro prioritní transport do zdravotnických zařízení.

Následně jsme prováděli pátrání a záchranu osob v lesním úseku v bližším perimetru dopadu letadla pomocí rojnice.

Následně byla činnost většiny hasičských jednotek ukončena. Zůstávali jen hasiči, kteří pomáhali s převozem obětí na místo identifikace obětí a shromaždiště trosek letadla.

Zpracováno dle dostupných informací tiskového mluvčího HZS Karlovarského kraje a informací velitele jednotky Chodov.

Fotografie - ©JSDH Chodov, ©Jiří Kot HZS Karlovarského kraje

Video zásahu letecké záchranné služby AČR na cvičení zde.