I když hasiči naší výjezdové jednotky letos vyjeli k dnešnímu dni k více jak 80 událostem, musejí přesto v rámci odborné přípravy absolvovat školení a výcvik dle ročního plánu. Na pátek 5. dubna bylo naplánováno opakovací školení a výcvik v použití izolačních dýchacích přístrojů u zásahu.  Výcvikový den byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část proběhla na hasičské zbrojnici, kde technik chemické služby a zároveň velitel družstva v jedné osobě zopakoval základní povinnosti nositele izolačního dýchacího přístroje a povinnosti, které uživateli udává řád chemické služby. Zopakoval uživatelskou kontrolu, bezpečnou manipulaci s dýchacími přístroji a s tlakovými lahvemi. Dále se zaměřil na výpočet ochranné doby izolačního dýchacího přístroje a na základy pohybu v nedýchatelném prostředí. Zejména nedělitelnost dvojice, zachování dvě třetiny zásoby vzduchu na cestu zpět, pohyb při zemi, určení vedoucího skupiny a vždy myslet na takzvané vodítko ven. Zopakoval také krizové situace a jejich řešení a způsoby záchrany osob při požárech dle příslušných předpisů.

Následně se celá jednotka přesunula do výcvikového polygonu v Citicích, kde byla jednotka rozdělena na dvě skupiny. První skupina prováděla průzkum podzemních prostor s natažením útočného proudu. Hasiči měli za úkol najít v zakouřeném prostoru s technickými překážkami hlavní uzávěr vody. Poté se vrátili zpět a ve vyhledávání pokračovala druhá průzkumná skupina. Následovalo krátké vyhodnocení, vypočítání průměrné spotřeby vzduchu každého uživatele izolačního dýchacího přístroje a návrat na základnu.