V pátek 12. srpna zásahová jednotka SDH Chodov absolvovala každoroční školení a výcvik činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou. K tomuto výcviku jsme odjeli na centrální stanici profesionálních hasičů v Karlových Varech. Tam se nás ujali hasiči- instruktoři, kteří provedli zopakování teoretických znalostí s důrazem na bezpečnostní pravidla a poté se přikročilo na praktický výcvik na lezecké věži karlovarské stanice.

Odborná příprava hasičů a velitelů jednotek SDH obcí se provádí se v rámci HZS kraje. Výcvik je prováděn v závislosti na kategorii jednotky SDH obce. Výcvik provádějí hasiči se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, hasiči-instruktoři pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, hlavní instruktoři v délce nejméně 4 hodin s důrazem na praktickou část. Základní odborná příprava je zaměřena na problematiku sebejištění, sebezáchrany i s použitím provizorních prostředků. Velitelé jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III dále absolvují samostatnou, teoretickou část základní odborné přípravy samostudiem v délce nejméně 8 hodin.

Teoretická a praktická část našeho výcviku:

1.       výklad pojmů, bezpečnostní předpisy pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, předpisy

2.       základní materiál používaný pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, balení a ošetřování lana,

3.       používané uzly (jednoduché očko, UIAA pro ploché popruhy, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, osmičkový uzel, posuvné svírací uzly, beznapěťový uzel, zadrhávací klička),

4.       základní lanová technika - navazování na lano, sebejištění, jištění druhé osoby, povely a signály, způsoby jištění, určení kotevních bodů, vybudování jisticího stanoviště,

5.       slaňování na karabině,

6.       nouzové způsoby slanění.