Z věže kostela sv. Vavřince v Chodově se v pátek 14. října dopoledne začal valit kouř. V 9:08 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach určeným jednotkám. K zásahu vyjíždíme s oběma cisternami a automobilovým žebříkem. Na příkazu k výjezdu je informace o tom, že na místo požáru je vyslána také technika jednotky Sokolovská uhelná s CAS 20 T815 a jednotka HZS ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania a AZ 37 Iveco. Již při cestě k místu události vydává velitel prvního družstva pokyny členům osádky s činností po příjezdu na místo. Po příjezdu ke kostelu se velitel dozvídá, že se jedná o prověřovací cvičení jednotek PO.

 Kouř z věže tedy není skutečný, ale jen z vyvíječe kouře k navození stejných podmínek zhoršené viditelnosti jako u skutečného požáru. Po příjezdu chodovské jednotky a jednotky SUAS s veškerou zásahovou technikou vydává velitel zásahu pokyny všem velitelům družstev a vysílá průzkumnou skupinu v dýchacích přístrojích k provedení průzkumu bojem za použití útočného vedení hadicemi „C“. Po příjezdu sokolovských profesionálů je velení zásahu předáno veliteli čety jednotky HZS. Je ustanoven také druhý žebřík a prováděno hašení i druhého žebříku. Po provedení stanovených úkolů je cvičení ukončeno a po uložení použitého vybavení je provedena prohlídka kostela z pohledu požárního rizika. Výsledky z tohoto cvičení budou použity nejenom ke zlepšení činnosti hasičů, ale povedou k připomínkování při přípravě rekonstrukce okolí kostela pro případný zásah hasičů.

Fotografie z Informačního webu HZS Karlovarského kraje zde.