V pátek 21. října v rámci pravidelné odborné přípravy připravil velitel zásahové jednotky SDH Chodov ve spolupráci s vedením firmy Lincoln CZ s.r.o. prověřovací cvičení pro zaměstnance společnosti a hasičské jednotky. Tématem cvičení byl požár nové výrobní haly a skladovacích prostorů firmy Lincoln v průmyslové zóně ve Vintířovské ulici v Chodově. Před desátou hodinou dopolední provedl chodovský velitel aktivaci elektrické požární signalizace. Řídící cvičení spolu s vedením podniku sledovali chování zaměstnanců při vyhlášení požárního poplachu.

Obsluha vrátnice ihned po spuštění EPS vyhlásila požární poplach v objektu, zajistila evakuaci osob a oznámila vznik požáru na tísňovou linku. Na základě této informace poté Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach jednotkám dle plánu cvičení a to pro jednotky SDH Chodov, SDH Vintířov a HZS podniku Sokolovská Uhelná a.s. Po příjezdu našeho prvního vozu na místo zásahu se velitel prvního družstva dozvídá, že se jedná o prověřovací cvičení. Velitel zásahu vydává pokyny jednotce SDH Chodov pomocí radiostanice a od pověřeného pracovníka společnosti se dozvídá o evakuaci osob a že se pohřešují dvě osoby. Stanovené průzkumné skupině vydává rozkaz provést průzkum bojem a vyhledávat pohřešované osoby. Dále se na místo dostavuje jednotka z Vintířova a té dává za úkol utvořit druhou průzkumnou skupinu. Druhé chodovské družstvo zřizuje čerpací stanoviště od zabudované požární nádrže a na pokyn velitele zásahu vytváří ve spolupráci s osádkou AZ 30 útočný proud C po automobilovém žebříku na střechu výrobní haly. Chodovská průzkumná skupina mezitím nalezla v prostoru expedice jednu osobu, kterou zachránila mimo objekt. Neustále je prováděn průzkum a vyhledávání druhé pohřešované osoby. Ta je také nakonec nalezena, ale cvičení pokračuje. Je nutno nalézt ohnisko požáru. To je lokalizováno v prostoru aktivovaného čidla EPS. Na KOPIS je nahlášena lokalizace a následná likvidace. V tuto chvíli řídící cvičení přerušuje zásah a ukončuje cvičení.

Následovala prohlídka skladovacích prostorů, výrobních prostorů, zázemí a ostatních prostorů. Přítomní hasiči byli seznámeni s obsluhou a umístěním požárně bezpečnostních zařízením v objektu.

Po té se jednotky odebrali na zbrojnici SDH Chodov, kde byl zásah vyhodnocen řídícím cvičení a vedoucím oddělení IZS a služeb z územního odboru Sokolov.

Cílem cvičení bylo prověřit chování zaměstnanců po vyhlášení požárního poplachu, činnost jednotek požární ochrany při zásahu na požár skladů a výrobních hal, prakticky vyzkoušet funkčnost a návaznost požárně bezpečnostních zařízení v objektu a vyzkoušet možnost využití podzemní vodní nádrže při reálném zásahu.

Zasahující jednotky:

SDH Chodov – CAS 24 T815 TERRNo1, CAS 20 T815 TERRNo1, AZ 30 IFA

SDH Vintířov – CAS 16 Daewoo, AS 16 IFA

HZSp Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. – CAS 32 T815