Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k včasnému zjištění vznikajícího požáru a aktivaci návazných zařízení, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů. Na základě aktivace EPS v nově postaveném objektu našeho města, byl vyhlášen poplach chodovské zásahové jednotce v pondělí 27. srpna v podvečer. Důležitou informací je, že objektem o kterém je řeč, je nová sportovní hala v Tyršově ulici. Obsluha koncového zařízení PCO, kterou je v tomto případě městská policie, informuje KOPIS HZS a vysílá na místo okamžitě hlídku v terénu. Mezi tím přicházejí na ústřednu EPS další signály o zjištěném zakouření v prostorách haly. Krajské operační a informační středisko HZS vyhlašuje poplach ještě jednotce HZS stanice Karlovy Vary, jednotce HZS podniku Sokolovská uhelná a jednotce SDH Vintířov.

Na místo se jako první dostavuje hlídka městské policie a zajišťuje otevření objektu se zjištěním, že se kouř vyskytuje v hlavní chodbě a zasahuje již do vestibulu. Na obslužném panelu EPS zjišťuje, že jako první byl zaznamenán kouř v místnosti nářaďovny. To už ale přijíždí do prostoru parkoviště u haly první zásahová cisterna. Tou je naše CAS 24 a velitel zásahu nařizuje hasičům prvního družstva, kteří jsou již ustrojeni v dýchací technice připravit dopravní a útočný proud ke vchodu do haly. Na scénu vstupuje velitel chodovské zásahové jednotky spolu s velitelem profesionálních hasičů stanice Karlovy Vary a informují velitele zásahu, že se jedná o prověřovací cvičení. Velitel zásahu pokračuje ve standardní činnosti a obsluhuje KTPO a OPPO. Vydává pokyn průzkumné skupině k provedení průzkumu zakouřené části prvního nadzemního podlaží k vyhledání osob, které se mohou vyskytovat v prostorách haly. Na místo se postupně dostavují další povolané jednotky se zásahovou technikou. Velení zásahu přebírá velitel karlovarské jednotky a všichni hasiči pracují na stanovených úkolech. Činnost hasičů při ověřování požární bezpečnosti nové sportovní haly přišel zkontrolovat také starosta našeho města.

Všechny úkoly stanovené velitelem zásahu i na základě pokynů vyplývající z plánu cvičení jsou splněny a řídící ukončuje prověřovací část cvičení. Následuje taktická část cvičení s prohlídkou objektu. Na závěr je provedeno krátké vyhodnocení prověřovacího cvičení.

Ještě než velitel zásahové jednotky a zároveň řídící cvičení provede rozbor cvičení, oznamuje smutnou zprávu o úmrtí kamaráda kolegy hasiče jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lomnice při nedělním zásahu a vyzývá všechny přítomné k uctění památky minutou ticha.

Zasahující technika:

JSDH Chodov (CAS 24 T815 TERRNo1, CAS 20 T815 TERRNo1, AZ 30 IFA)

HZS Karlovy Vary (CAS 24 Scania P340)

HZSp Sokolovská uhelná (CAS 20 T815 TERRNo1 "Portugal")

JSDH Vintířov (CAS 16 Daewoo Avia, VEA Škoda Felicia)

Městská policie Chodov (Škoda Yeti)