Hasiči, i když toho umí dost, musí se stále něco učit a pořád trénovat. Proto naše zásahová jednotka, tak jako ke konci každého měsíce, i v pátek 27. března provedla školení a výcvik podle ročního plánu. Po ranní kávě na hasičské zbrojnici, velitel určil techniku a vyjelo se na centrální stanici profesionálních hasičů v Sokolově.

Krátce po půl páté odpoledne ve čtvrtek 5. března, byla na tísňovou linku 150 hlášena dopravní nehoda v ulici Hrnčířská za chodovským vlakovým nádražím. Oznamovatel nahlásil osobní automobil Škoda Forman v příkopu, který je převrácený na střechu, a uvnitř jsou uvězněny dvě osoby. Krajské operační a informační středisko HZS (KOPIS) vyhlásilo poplach pro jednotku SDH Chodov. Tuto informaci převzalo také stálé operační středisko městské policie (MěP), které okamžitě vysílá na místo svoji motorizovanou hlídku.

Na konci února proběhl jeden z dalších měsíčních výcviků a školení zásahové jednotky.
V rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotky, byl proveden praktický výcvik s výsuvným záchranným žebříkem NORBAS a záchrannými nosítky Ferno. Proběhla také kontrola funkčnosti a ovládání všech motorových agregátů. Na stanici u sokolovských profesionálních kolegů proběhlo zopakování znalostí při užívání přetlakové a rovnotlaké dýchací techniky. Specialistou, technikem chemické služby, byla jednotka proškolena na používání detekční techniky GasAlert MicroClip s možností měření výbušných koncentrací a množství kyslíku v atmosféře. Taktéž probíhaly kondiční jízdy a opakování znalostí o ovládání nástavby cisternových automobilových stříkaček T 815 Terrno1. Po ukončení praktického výcviku proběhlo plánování dosažitelnosti členů pro zajišťování akceschopnosti jednotky.


Stále častěji přibývá zásahů na záchranu osob, které se probořili na ledu. Jen za prvních deset dní letošního roku měli hasiči dvanáct zásahu v celé republice na záchranu na zamrznuté vodní ploše. Ne všude jsou jako první na místě profesionální hasiči a tak musí tuto činnost nacvičovat i hasiči dobrovolní i když jen s minimálním, ve většině případů, základním vybavením.

Školení a kondiční jízdy se nemusejí provádět jen u celé jednotky na jednou. Několik členů zásahové jednotky, kteří pracují na směny, provedli opakovací školení obsluhy vozidla CAS 20 a kondiční jízdy s tímto vozidlem v dopoledních hodinách v pátek 9. ledna. Proškolení obsluhy nové cisterny je také individuální, i když hlavní seznámení s obsluhou proběhlo již minulý rok. Vozidlo má za sebou několik ostrých výjezdů, ale opakování matka moudrosti. Po zopakování a položení kontrolních otázek se skupina hasičů vydala na kondiční jízdy. Ty proběhly jen v katastru našeho města s jízdou v lehkém zasněženém terénu. Také v rámci kondiční jízdy se kontrolovala průjezdnost ulic, jelikož nesprávné parkování okolo domů, je špatný zvyk řidičů ve městě. Někteří hasiči si také vyzkoušeli znalost místopisu a umístění nových a nově stavěných budov firem, které podnikají v našem městě.

18. prosince 2008 v 15:35 byl vyhlášen poplach jednotce Chodov (1+4) s CAS 24 T815  na požár skladu plynů ve společnosti Chodos Chodov. Hlášen byl požár ve skladu tlakových lahví a pohřešovaná osoba. Zároveň byl vyhlášen poplach jednotce HZSp Sokolovská uhelná a.s. (1+5) s CAS 20 T815 TERRNo1 Portugal a jednotce HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov (1+3) s CAS 24 Scania.