V neděli 12. května jsme časně ráno vyrazili s CAS 20 T815 TERRNo1 a UA Toyota Hiace do Mladé Boleslavi. Po příjezdu do areálu automobilového závodu Škoda auto a.s. nás již očekával velitel Hasičského záchranného sboru podniku. Stručně nám představil konstrukce vozidel Škoda, princip aktivace a rozmístění airbagů a bezpečnostních prvků ve vozidlech. Následovala ukázka aktivace airbagů. Následně jsme započali samotný praktický výcvik na vozidlech Škoda Roomster a Škoda Yeti.

O víkendu 27. a 28. dubna proběhlo u Velké Hleďsebe cvičení Luxor 2013 určené pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, předurčených pro likvidaci následků živelných katastrof a pro plnění úkolů ochrany obyvatel v rámci Karlovarského kraje. Místem výcviku byl již potřetí autokemp Luxor. Námětem cvičení bylo prověření znalostí a výcvik hasičů při likvidaci následků vichřice a přívalových dešťů v kombinaci s vážnou dopravní nehodou s únikem neznámé nebezpečné látky. Tohoto cvičení se nezúčastnili jenom členové předurčených jednotek, ale i velitelé jednotek zařazených v kategorii JPO II. Naši zásahovou jednotku zastupoval velitel Jiří Kiss. Úkolem velitelů JPO II bylo získat a procvičit praktické návyky v řešení problematiky ochrany obyvatelstva, které následně předají v rámci výcviku členům svých jednotek.

V úterý 16. dubna se po osmé hodině rozezněl na hasičské zbrojnici poplachový klakson. Krajské operační a informační středisko HZS vyhlašuje poplach celé naší zásahové jednotce na požár v základní škole v Husově ulici. K zásahu vyjíždíme s veškerou zásahovou technikou. Po příjezdu na místo vidíme před školou evakuované děti i učitele. Celkem jich bylo 224. Velitel zásahu zjišťuje od ředitele školy, že v jedné ze tříd zůstali dva žáci s učitelkou. Kouř na chodbě jim zabránil k úniku. Připravuje se průzkumná skupina a na pokyn velitele zásahu vyráží k záchraně osob.

Na pátek 12. dubna byl podle ročního plánu školení připraven výcvik a školení zásahové jednotky. Tohoto výcviku se spolu s naší jednotkou zúčastnila jednotka SDH Vintířov a SDH Horní Slavkov. Spolupráci při tomto školení přislíbilo HZS stanice Sokolov. Vše začalo na chodovské zbrojnici, kde provedl velitel jednotky a jeden z členů naší zásahovky přednášku na téma hašení v uzavřených prostorech, vstup do hořících místností, průzkum, použití přetlakové ventilace a další. Po ukončení přednášky se všechny jednotky přesunuly do areálu podniku  Chodos, kde jsme v části nám známé provedli praktickou část pátečního výcviku.

Posun o další level vzájemné spolupráce mezi naší zásahovou jednotkou a policií proběhl v pondělí 25. března. Na hasičské zbrojnici bylo naplánováno instrukčně metodické zaměstnání pro strážníky městské policie Chodov, příslušníky obvodního oddělení Chodov policie ČR a poprvé se tohoto školení zúčastnili i strážníci městské policie Rotava, kde je novým velitelem bývalý chodovský strážník. Předmětem školení, bylo seznámit všechny přítomné s problematikou hasičů a bodů vzájemné spolupráce při zásazích. Pondělní dopoledne přednášeli, velitel zásahové jednotky Chodov a jeden z velitelů družstev naší zásahové jednotky. Témat bylo několik.

V letošním březnu probíhalo několik školení v teoretické rovině a 20. března byl naplánován praktický výcvik. Tématem tohoto výcviku bylo téma práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Výcvik se odehrál na dvou stanicích profesionálních hasičů v Sokolově. Spolu s námi se školila i jednotka hasičů z Březové u Sokolova. Lektorem školení byl příslušník lezecké skupiny HZS ze stanice Karlovy Vary Tomáš Jindra. Teoretická část, která zahrnovala opakování prvků sebezáchrany včetně nouzových postupů slanění, sebejištění, použití základních technických prostředků pro tento druh hasičské práce a samozřejmostí bylo zopakování bezpečnosti práce. K praktické části jsme se přesunuli na stanici HZS v chemických závodech. Tady musel každý předvést správné provedení nejzákladnějších uzlů používaných při práci ve výškách a nad volnou hloubkou.