Během pravidelného výcviku 27. září 2013 v chodovském podniku Chodos jsme připravili pokus, ve spolupráci s Dr. Ing. Petrem Ptáčkem - dopravním expertem, jehož cílem bylo "změřit" tlakové účinky po případném fyzikálním výbuchu natlakované pneumatiky autobusu SOR v podmínkách skutečného požáru. K dispozici jsme měli dva kusy pneumatik s diskem natlakované na provozní parametry. Pokus byl proveden v bezpečném oploceném prostoru za bývalou kotelnou v Chodosu za asistence jednotky HZS stanice Sokolov a JSDH Chodov. Pneumatiky byly uloženy na pomocném kovovém rámu ve výšce přibližně 80 cm a zapáleny pomocí dřeva a ropné směsi.

Na pátek 27. září byl naplánován výcvik zásahové jednotky. Ranní teoretické části přecházelo již tradiční sezení nad kávou. Následně velitel jednotky začal se školením tématu stanoveného pro tento den. Tím bylo řešení požárů v uzavřených prostorech. Především bytových požárů, ale i dalších podobně stavebně řešených prostorů. Důraz byl kladen na postupy při nebezpečí které plynou z hořlavosti zplodin hoření a vznikajících při požárech v uzavřených prostorech. Bylo zopakováno, jak vznikají a jaké mají projevy rollover, flashover, backdraft. Příklady byly ukázány na video záběrech, které lze najít na internetu. Dále následovalo vysvětlení taktických postupů vnikání do uzavřených prostorů s požárem s použitím 3D hašení.

Na pátek 28. června naplánoval velitel jednotky další školení k rozšíření teoretických i praktických znalostí členů jednotky. Na úvod dne proběhlo vyhodnocení video a fotodokumentace z posledních zásahů. Následně se jednotka odebrala k jednomu z mnoha zdrojů hasební vody ve městě, k rybníku Račák. Členové jednotky provedli v rámci pravidelné odborné přípravy zkoušky čerpacích zařízení, předepsané strojním řádem, na obou našich zásahových cisternách. Technik strojní služby postupně přezkoušel všechny strojníky z obsluhy čerpadel. Dále členové provedli funkční zkoušky všech agregátů.  Ke konci výcviku nás navštívili naši mladí hasiči, kterým jsme umožnili některé výcvikové úkony si trochu "ošahat". Na závěr si určení strojníci najeli potřebné kilometry v rámci kondičních jízd a zopakovali si místopis v hasebním obvodu naší jednotky.

Ve čtvrtek 27. června vysílá KOPIS HZS KVK naši jednotku k nahlášenému stoupajícímu kouři z okna ve druhém patře základní školy v ulici Dukelských Hrdinů. K zásahu vyjíždíme v 8 hodin a 27 minut s CAS 24 T815 a AZ 30 IFA. Po příjezdu na místo zásahu na operační středisko potvrzujeme typ a místo události. Jedná se však o prověřovací cvičení. 198 osob je z budovy evakuováno ještě před naším příjezdem. Zástupkyně ředitele školy podává veliteli zásahu informaci o tom, že pohřešuje 4 osoby.

Ve čtvrtek dopoledne 20. června je vyhlášen poplach naší zásahové jednotce na požár střechy základní školy v Komenském ulici. Je pohřešováno několik osob. K zásahu vyjíždí celá zásahová jednotka s CAS 24/3200/400-S2Z, CAS 20/3400/210-S2Z a AZ 30 IFA. Po příjezdu ke škole je zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení pro chodovskou jednotku a proto na místo nejede žádná další jednotka jako při skutečném požáru. Ve škole se vzhledem k blížícímu se konci školního roku mnoho osob nenachází, přesto dostávají hasiči úkol vypátrat a zachránit dva dospělé osoby a několik dětí. Průzkumné skupiny prohledávají budovu a další členové jednotky se připravují k hasebnímu zásahu. Automobilový žebřík je připraven k zásahu na střeše školy. Postupně dochází k vypátrání a záchraně všech pohřešovaných osob. Také se podařilo vypátrat jednu osobu, je vidět na jedné fotografii, která je zjevně ve škole již řadu let. Tu se oživit nepodařilo. Po ukončení cvičení bylo provedeno krátké vyhodnocení a závěry výsledků budou zapracovány do dalších školení nejen hasičů, ale i školy.

Na pátek 31. května připadl dle ročního plánu odborné přípravy výcvik v dýchací technice. Dlouhodobá spolupráce se strojírenským závodem Chodos Chodov s.r.o. vedla k využití vhodných prostorů pro naše potřeby. Objekt bývalé kotelny je konstruován jako panelový dům a poskytuje vynikající podmínky k provádění nácviku lokalizace i likvidace simulovaných bytových požárů. Jako palivo posloužily staré a poničené palety.