Na pátek 31. května připadl dle ročního plánu odborné přípravy výcvik v dýchací technice. Dlouhodobá spolupráce se strojírenským závodem Chodos Chodov s.r.o. vedla k využití vhodných prostorů pro naše potřeby. Objekt bývalé kotelny je konstruován jako panelový dům a poskytuje vynikající podmínky k provádění nácviku lokalizace i likvidace simulovaných bytových požárů. Jako palivo posloužily staré a poničené palety.

31. května poslední májový den vyjíždí celá naše zásahová jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 následována CAS 20 a automobilovým žebříkem AZ 30 do ulice Husova k hlášenému požáru budovy DDM. Krajské operační a informační středisko upřesňuje veliteli zásahu, že hoří střecha a je pohřešována jedna osoba. Po příjezdu prvního družstva na místo zásahu a zahájení průzkumu se velitel zásahu dozvídá, že se jedná o prověřovací cvičení chodovské zásahové jednotky. Průzkumná skupina dostává za úkol provést průzkum bojem s vytvořením útočného proudu a především najít pohřešovanou osobu. Zároveň je po příjezdu další zásahové techniky vytvořen útočný proud po výsuvné sadě automobilového žebříku k řešení situace na střeše. Pohřešovaná osoba je nalezena a vynesena mimo ohrožený prostor.

Toto cvičení hasičů sledovalo velké množství chodováků a především dětí, jelikož se uskutečnilo jako ukázkové v rámci oslav dne dětí.

V neděli 12. května jsme časně ráno vyrazili s CAS 20 T815 TERRNo1 a UA Toyota Hiace do Mladé Boleslavi. Po příjezdu do areálu automobilového závodu Škoda auto a.s. nás již očekával velitel Hasičského záchranného sboru podniku. Stručně nám představil konstrukce vozidel Škoda, princip aktivace a rozmístění airbagů a bezpečnostních prvků ve vozidlech. Následovala ukázka aktivace airbagů. Následně jsme započali samotný praktický výcvik na vozidlech Škoda Roomster a Škoda Yeti.

O víkendu 27. a 28. dubna proběhlo u Velké Hleďsebe cvičení Luxor 2013 určené pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, předurčených pro likvidaci následků živelných katastrof a pro plnění úkolů ochrany obyvatel v rámci Karlovarského kraje. Místem výcviku byl již potřetí autokemp Luxor. Námětem cvičení bylo prověření znalostí a výcvik hasičů při likvidaci následků vichřice a přívalových dešťů v kombinaci s vážnou dopravní nehodou s únikem neznámé nebezpečné látky. Tohoto cvičení se nezúčastnili jenom členové předurčených jednotek, ale i velitelé jednotek zařazených v kategorii JPO II. Naši zásahovou jednotku zastupoval velitel Jiří Kiss. Úkolem velitelů JPO II bylo získat a procvičit praktické návyky v řešení problematiky ochrany obyvatelstva, které následně předají v rámci výcviku členům svých jednotek.

V úterý 16. dubna se po osmé hodině rozezněl na hasičské zbrojnici poplachový klakson. Krajské operační a informační středisko HZS vyhlašuje poplach celé naší zásahové jednotce na požár v základní škole v Husově ulici. K zásahu vyjíždíme s veškerou zásahovou technikou. Po příjezdu na místo vidíme před školou evakuované děti i učitele. Celkem jich bylo 224. Velitel zásahu zjišťuje od ředitele školy, že v jedné ze tříd zůstali dva žáci s učitelkou. Kouř na chodbě jim zabránil k úniku. Připravuje se průzkumná skupina a na pokyn velitele zásahu vyráží k záchraně osob.

Na pátek 12. dubna byl podle ročního plánu školení připraven výcvik a školení zásahové jednotky. Tohoto výcviku se spolu s naší jednotkou zúčastnila jednotka SDH Vintířov a SDH Horní Slavkov. Spolupráci při tomto školení přislíbilo HZS stanice Sokolov. Vše začalo na chodovské zbrojnici, kde provedl velitel jednotky a jeden z členů naší zásahovky přednášku na téma hašení v uzavřených prostorech, vstup do hořících místností, průzkum, použití přetlakové ventilace a další. Po ukončení přednášky se všechny jednotky přesunuly do areálu podniku  Chodos, kde jsme v části nám známé provedli praktickou část pátečního výcviku.