Lidstvo od počátku své existence zápasí s živelným působením přírodních sil.  Ohrožují nás požáry, záplavy, zemětřesení, sopečné výbuchy, laviny, vichřice, tornáda, tsunami apod. Vědeckotechnický pokrok přinesl další velká nebezpečí vzniku mimořádných událostí. Jsou jimi zejména hromadná neštěstí v dopravě, úniky nebezpečných látek, výbuchy, teroristické akce apod.

Úkolem hasičských jednotek a organizací není jen působení v rámci řešení těchto mimořádných situací, ale také v přípravě obyvatel na reakci na tyto události. V rámci programu seznamování a přípravy a také v rámci ukončení školního roku k nám na hasičskou zbrojnici zavítalo tento týden několik malých i velkých obyvatel města.

 

Na techniku a technické prostředky hasičů i městské policie se přišli podívat děti a učitelé ze všech mateřských škol, které spadají pod Mateřskou školou Chodov příspěvková organizace. Prostory městského záchranného systému navštívili také žáci a učitelé Speciální školy Chodov kde se vzdělávají děti s lehkým až středně těžkým mentálním handicapem, kombinovanými vadami, specifickými poruchami učení, poruchami pozornosti a žáci s narušenou komunikační schopností. Návštěvu s prohlídkou a výkladem, si nenechali ujít také klienti Denního centra Mateřídouška. Toto centrum prostřednictví denního stacionáře poskytuje podporu a pomoc osobám se zdravotním postižením.

Všem se návštěva líbila a hasiči slíbili, že v rámci přípravy ochrany obyvatelstva a také v rámci odborné přípravy hasičů, naplánují v letošním roce v některém z objektů těchto organizací prověřovací cvičení.