V pátek 17. března proběhl dle ročního plánu školení výcvikový den u naší zásahové jednotky. Výcvikový den začal ráno na zbrojnici teoretickou částí, kdy byla probrána problematika zásad bezpečné a defenzivní jízdy s vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy, základní seznámení členů jednotky s programem PORTALL pro jednotky SDH obcí, poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti. Velitel celou jednotku seznámil s podrobnostmi několika konkrétních zásahů z poslední doby. Upřesnil další školení v následujících měsících. Po krátké teoretické části následovala praktická část mimo areál hasičské zbrojnice, kdy se celá jednotka přesunula na prohlídku stavby nové části základní školy Komenského ve Smetanově ulici. Tam nám zástupce investora vysvětlil některé detaily a zodpověděl dotazy. Následoval přesun do Božičan, kde jsme absolvovali prohlídku objektů, společnosti Sedlecký kaolin.

 

Společnost Sedlecký kaolin a. s. se zabývá těžbou a zpracováním kaolinů zejména pro porcelánový průmysl, sanitární keramiku, obkladové materiály, žáruvzdorné směsi, chemický průmysl a má i řadu dalšího použití. Nejznámější značkou v sortimentu kaolinů je Sedlec Ia, který je nedílnou součástí porcelánových hmot v Evropě. Široký sortiment společnosti Sedlecký kaolin a. s. a jeho dceřiných společností doplňuje těžba a zpracování jílů, přírodních pískovců, výroba kameniny a sanitární keramiky. Mohutně rostoucí je segment stavebních materiálů, např. tekutých štuků značky Kerastuk. Velmi úspěšná je také výroba steliva pro kočky a drobná zvířata, zejména značka Kitty Star.

Po ukončení prohlídky objektů společnosti zabývající se zpracováním kaolinu, se jednotka přesouvá do další části našeho hasebního obvodu. Samozřejmostí přesunů jsou kondiční jízdy určených členů jednotky. Náš další cíl školení se nachází v katastru obce Mírová u silnice 222 v areálu dopravní společnosti Ligneta. Tady nám zástupci vedení společnosti představují používané autobusy a to především autobus na CNG palivo. Hasiči jsou seznámeni s bezpečnostními prvky autobusu Neoplan s CNG a se standardním autobusem Karosa s dieselovým motorem.