Tento měsíc je to přesně patnáct let, co přijela do Chodova nová zásahová cisterna tovární značky Tatra. Byla to první nová moderní technika v novém tisíciletí, kterou pořídilo město Chodov pro hasičskou jednotku jako nutnou generační výměnu. Tímto krokem město přispělo ke zvýšení kvalit zásahové jednotky hasičů města, protože s novým vozidlem přišlo i nové technické vybavení pro nové typy zásahů nebo stále se zvyšující náročnost těchto zásahů. Cisternová automobilová stříkačka byla v Chodově přivítána v pátek odpoledne 5. září roku 2003. Dostala označení „1“ a po zácviku obsluhy byla zařazena na výjezd jako prvo-výjezdové vozidlo na řešení zásahů typu požár ale i dalších. Tato cisternová automobilová stříkačka je na továrním podvozku značky Tatra 815 řady TERRNo1 s označením T815-280R55 4X4.2 vyrobená v roce 2003 v kopřivnické společnosti Tatra. Nástavbu vyrobila přední firma výroby hasičských nástaveb THT z Poličky. Označení vozidla v hasičské terminologii je CAS 24/3200/400-S2Z. Kdy zkratka CAS je cisternová automobilová stříkačka, označení 24 je výkonnostní parametr hasičského čerpadla o jmenovitém výkonu 2400 litrů za minutu, označení 3200 je objem nádrže na vodu, označení 400 je objem nádrže na pěnidlo, označení za pomlčkou písmeno S je hmotnostní třída nad 18 tun, označení číslice 2 je druh podvozku jako smíšený (mezi silničním a terénním), označení písmeno Z je druh provedení nástavby dle vybavení jako základní.

Tato zásahová cisterna má tedy své odslouženo a to i při zásazích mimo náš kraj. Bylo konstatováno, že bude z ekonomických i takticko strategických důvodů, nutno tuto techniku obměnit. Proto se město Chodov, po konzultacích a doporučení hasičské jednotky Chodov a vedení města, rozhodlo schválením zastupitelstva o pořízení nové moderní techniky.

Proto zásahová cisterna s rokem výroby 2003 skončí službu u naší zásahové jednotky a to tento měsíc, tedy přesně po patnácti letech. Ale nepůjde do žádného „hasičského důchodu“, ale město Chodov ji prodá obci v rámci ČR, kde bude dále využívána k zásahové činnosti a pomoci obyvatelstvu.

Naše jednotka hasičů bude očekávat příjezd nového vozidla, tak jak bylo stanoveno ve výběrovém a zadávacím řízení. Do té doby nebude snížena požární bezpečnost ve městě, protože ve vybavení JSDH Chodov jsou i další druhy techniky.