I v předvánočním čase stále probíhají pravidelné schůzky velitele jednotky společně s družstvem dorostu. Na těchto setkání probíhají již prvotní přípravy další fáze začleňovaní budoucích hasičů do náročné činnosti v zásahové jednotce. Velitel průběžně seznamuje dorostence se základními požadavky na znalosti a dovednosti hasiče, který pak samostatně plní úkoly po zařazení do zásahové jednotky. V neděli bylo na programu zpestření schůzek ve formě praktického výcviku zaměřeného na řešení dopravních nehod, ke kterým je naše jednotka předurčena. Naši dorostenci měli možnost si osobně vyzkoušet "rozstříhat" auto určené k likvidaci. Samozřejmostí byla předcházející pečlivá teoretická příprava na klubovně, kde byla proškolena základní taktika zásahu při DN a hlavně zaměření na bezpečnost práce a osobní ochranné prostředky.

Po té proběhla praktická část, při které si vyzkoušeli hydraulické vyprošťovací nástroje a možnosti vytváření různých vstupů do vozidla. Všichni po zhodnocení výcviku potvrdili náročnost této činnosti a to nejen po psychické stránce, ale hlavně po té fyzické. Témata, která velitel probírá s dorostenci, se týkají organizace požární ochrany, požární taktiky, technického výcviku, věcných prostředků používaných v jednotce, samotného výkonu služby v jednotce, ochrany obyvatelstva a v neposlední řadě zdravotní přípravy.