V souvislosti s teplým počasí i změnami atmosférického tlaku je možné zaznamenání pachové stopy v obci Stará Chodovská případně v sousedním Chodově. Jejím zdrojem je postupující likvidace historických ekologických zátěží nad Starou Chodovskou, kde jsou z dob před rokem 1989 uloženy dehtové kaly. Ty stát začal likvidovat na jaře loňského roku a kvůli těžbě tak bylo nutné nádrže znovu otevřít. Zápach samotný je obtěžující, ale není zdravotně závadný. Už do konce září budou dehtové kaly kompletně odtěženy a dojde na likvidaci kontaminované zeminy. Tím se obec definitivně zbaví staré ekologické zátěže ve svém sousedství.