18. března 2009, tak jako poslední roky, proběhla už letos po několikáté preventivně výchovná činnost žáků základních škol našeho města. Tentokrát se na hasičskou zbrojnici v rámci výuky o chování v mimořádných situacích, podívali žáci 8. a 9. ročníků. Tématem přednášek bylo, ukázka techniky a vybavení jednotky SDH Chodov pro zásahy hasičů, základy poskytování první pomoci, vysvětlení pojmu a organizace IZS ve státě, z hasičské tématiky to byla záchrana osob a jejich chování v mimořádných situacích a možnost vyzkoušet si hašení skutečného ohně pomocí ručních hasicích přístrojů. Tato preventivně výchovná činnost pro žáky škol a občany města je organizována ve spolupráci s prevencí kriminality při MěP Chodov. 

I když v zimním období není tolik akcí jak sboru, tak i zásahové jednotky, pořád se něco děje. Sbor pořádal již tradiční hasičský ples a členové zásahové jednotky se připravují na obnovení nebo získání odborné kvalifikace potřebné pro činnost při zásahu. Na jaře tohoto roku se členové jednotky zúčastní odborné přípravy, kterou organizuje HZS Karlovarského kraje územní odbor Sokolov. 
  •          Kurz A pro získání kvalifikace obsluhy motorových řetězových a rozbrušovacích pil
  •          Kurz B pro obnovu kvalifikace obsluhy motorových řetězových a rozbrušovacích pil
  •          Periodické opakovací školení pro strojníky JSDH, kteří získali odbornou způsobilost u HZS Karlovarského kraje
  •          Periodické opakovací školení pro velitele družstev JSDH, kteří získali odbornou způsobilost u HZS Karlovarského kraje
  •          Základní školení a přezkoušení nových nositelů dýchací techniky 

 

Dvoudílný velikostní protichemický oděv, zhotovený z polyetylénbutilu.

Skládá se z kalhot a blůzy. Kalhoty jsou se zvýšeným pasem a šlemi. Do nohavic jsou vlepeny gumové holínky. Blůza se převléká přes hlavu. V dolní části blůzy je stahovací manžeta, aby blůza lépe dolehla na tělo a lépe zabraňovala vnikání agresivních látek pod blůzu. V pase se blůza stahuje páskem, který má tentýž význam, jako manžeta. Rukávy jsou ukončeny plastovou manžetou, na kterou se natáhne rukavice a fixuje se plastovým kroužkem proti shrnutí. V oblasti krku je na blůzu našita kapuce s otvorem pro ochrannou masku dýchacího přístroje. Dýchací přístroj je nasazen na oděvu z jeho vnější strany.

Materiál oděvu odolává vysoce koncentrovaným louhům a kyselinám a má svou stálost i při teplotách 80 - 120 °C, není však odolný proti dlouhodobému působení ropných produktů.

Dýchací přístroje se u hasičů používají vždy, když klesne hodnota kyslíku ve vzduchu pod 20,9%. Naše jednotka disponuje třemi druhy vzduchových dýchacích přístrojů určených pro hasiče. Jsou to starší Saturny o obsahu láhve 2, 5, 7 litrů (záložní kusy) a především přístroje nové generace Dräger řady PA90/PSS90.

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO (viz. organizace systému jednotek PO) se dle operační hodnoty (viz. tabulka č. 1) dělí jednotky PO do šesti kategorií JPO I až JPO VI.

Těsně před letošními vánoci, přesně 18. prosince, došlo k prodeji i posledního vozidla z programu odprodeje techniky jednotky požární ochrany města Chodova. Poslední vozidlo, které bylo prodáno, byl technický automobil TA 2. Automobil odkoupila obec Babice nad Svitavou z Jihomoravského kraje pro svůj Sbor dobrovolných hasičů obce.