6. dubna 2009, proběhla další část preventivně výchovné činnost žáků základních škol města Chodova. Téma přednášky pro žáky 2. základní školy bylo opět záchrana osob a jejich chování v mimořádných situacích, konkrétně při požárech a i když zima už skončila, i záchrana osob, které propadly na zamrznuté vodní hladině. Následovalo představení tísňových linek používaných v naší republice. S přednáškou o požárech bylo také vysvětleno rozdělení ručních hasicích přístrojů podle typu hasiva i na jaký požár se dá konkrétní typ hasicího přístroje použít. Někteří si s respektem vyzkoušeli praktické hašení hořlavé kapaliny pomocí RHP. Další část výuky byla ukázka a vybavení zásahové techniky SDH Chodov.Samozřejmostí byl i výklad základů poskytování první pomoci laickou veřejností, kterou provedl pracovník oddělení prevence kriminality při městské policii Chodov.  

Ve středu za slunečného, skoro jarního počasí, proběhl na hasičské zbrojnici přípravný výcvik dvou nováčků zařazených do zásahové jednotky. Rekruti Michal Lehečka a Viktor Kožín si před kurzem nových nositelů dýchací techniky, který proběhne příští týden  v polygonu v Citicích, vyzkoušeli několik úloh stanovených velitelem jednotky. Provedli útok do sklepních prostorů objektu zbrojnice, jednoduchý útočný proud „C“ od hydrantového nástavce v dýchací technice. Celý odpolední výcvik byl zaměřen na laickou kontrolu dýchacích přístrojů, výměnu tlakové láhve na nosiči, výpočet zásoby vzduchu v tlakové láhvi, celkové chování a postup činnosti hasiče při zátěži v dýchacím přístroji, nouzové postupy při poruše dýchací techniky, komunikace radiostanicí v ochranné masce.

18. března 2009, tak jako poslední roky, proběhla už letos po několikáté preventivně výchovná činnost žáků základních škol našeho města. Tentokrát se na hasičskou zbrojnici v rámci výuky o chování v mimořádných situacích, podívali žáci 8. a 9. ročníků. Tématem přednášek bylo, ukázka techniky a vybavení jednotky SDH Chodov pro zásahy hasičů, základy poskytování první pomoci, vysvětlení pojmu a organizace IZS ve státě, z hasičské tématiky to byla záchrana osob a jejich chování v mimořádných situacích a možnost vyzkoušet si hašení skutečného ohně pomocí ručních hasicích přístrojů. Tato preventivně výchovná činnost pro žáky škol a občany města je organizována ve spolupráci s prevencí kriminality při MěP Chodov. 

I když v zimním období není tolik akcí jak sboru, tak i zásahové jednotky, pořád se něco děje. Sbor pořádal již tradiční hasičský ples a členové zásahové jednotky se připravují na obnovení nebo získání odborné kvalifikace potřebné pro činnost při zásahu. Na jaře tohoto roku se členové jednotky zúčastní odborné přípravy, kterou organizuje HZS Karlovarského kraje územní odbor Sokolov. 
  •          Kurz A pro získání kvalifikace obsluhy motorových řetězových a rozbrušovacích pil
  •          Kurz B pro obnovu kvalifikace obsluhy motorových řetězových a rozbrušovacích pil
  •          Periodické opakovací školení pro strojníky JSDH, kteří získali odbornou způsobilost u HZS Karlovarského kraje
  •          Periodické opakovací školení pro velitele družstev JSDH, kteří získali odbornou způsobilost u HZS Karlovarského kraje
  •          Základní školení a přezkoušení nových nositelů dýchací techniky 

 

Dvoudílný velikostní protichemický oděv, zhotovený z polyetylénbutilu.

Skládá se z kalhot a blůzy. Kalhoty jsou se zvýšeným pasem a šlemi. Do nohavic jsou vlepeny gumové holínky. Blůza se převléká přes hlavu. V dolní části blůzy je stahovací manžeta, aby blůza lépe dolehla na tělo a lépe zabraňovala vnikání agresivních látek pod blůzu. V pase se blůza stahuje páskem, který má tentýž význam, jako manžeta. Rukávy jsou ukončeny plastovou manžetou, na kterou se natáhne rukavice a fixuje se plastovým kroužkem proti shrnutí. V oblasti krku je na blůzu našita kapuce s otvorem pro ochrannou masku dýchacího přístroje. Dýchací přístroj je nasazen na oděvu z jeho vnější strany.

Materiál oděvu odolává vysoce koncentrovaným louhům a kyselinám a má svou stálost i při teplotách 80 - 120 °C, není však odolný proti dlouhodobému působení ropných produktů.

Dýchací přístroje se u hasičů používají vždy, když klesne hodnota kyslíku ve vzduchu pod 20,9%. Naše jednotka disponuje třemi druhy vzduchových dýchacích přístrojů určených pro hasiče. Jsou to starší Saturny o obsahu láhve 2, 5, 7 litrů (záložní kusy) a především přístroje nové generace Dräger řady PA90/PSS90.