Již několik dní varují meteorologové o vzestupu hladin na tocích v našem kraji po oblevě a dešťových srážkách. Na některých místech Karlovarského kraje nastaly nebo jsou vyhlašovány příslušné povodňové stupně. Dnes vydal Český hydrometeorologický ústav výstražnou informaci pro celý Karlovarský kraj. V Chodově je situace zatím normální, přesto pracovníci odboru městského záchranného systému monitorují určené toky a sledují situaci.

Další návštěva s automobilovou technikou u našeho sboru proběhla v úterý 21. prosince, kdy k nám se svým novým zásahovým vozem v rámci kondičních jízd zavítali hasiči z HZS podniku ETI. Co to je ETI? Jedná se o hasiče z Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Tisová patřící koncernu ČEZ. Elektrárna stojí nedaleko okresního města Sokolov. Toto vozidlo Mercedes Benz Sprinter 313 CDI je určeno jako dopravní automobil se specifickou výbavou na zásahy v průmyslovém elektrárenském podniku. Těšíme se na další návštěvu těchto hasičů u našeho sboru, protože podle dostupných informací by měla tato podniková jednotka získat do svého užívání příští rok novou cisternovou automobilovou stříkačku. Moc jim to přejeme i vzhledem k tomu, že u této jednotky pracují dva naši členové zásahové jednotky.

Podle dostupných informací jsme první hasičský sbor v České republice, který využívá jednu novinku pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Město Chodov, nechalo v rámci rekonstrukce silnice druhé třídy procházející městem a budování nové technické infrastruktury související s touto stavbou, instalovat i jednu novinku pro hasiče. Pro zvýšení bezpečnosti při výjezdu zásahových vozidel, jako doplňující prvek ke světelnému signalizačnímu zařízení bylo do asfaltového povrchu nainstalováno několik kusů pozemních zapuštěných světel.

V tomto měsíci došlo k otevření nově zrekonstruované páteřní komunikace v našem městě. Změnu doznala nejen šíře silnice podle stávajících norem, ale především byl postaven nový most u hasičské zbrojnice. Součástí instalace nového mostu bylo i nové dispoziční řešení křižovatky u mostu a výjezdu od areálu městské policie a hasičů. Tento výjezd z areálu chodovského záchranného systému je řešen nově jako křižovatka. Jelikož vedlejší silnice této křižovatky ústí do uzavřeného prostoru, je vjezd k hasičské zbrojnici osazen dopravní značkou „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulí. Postavením nového mostu a jiným řešením křižovatky, se zlepšily výhledové poměry při výjezdu k zásahu od zbrojnice. Stavba přinesla ještě několik změn a novinek co se týká hasičů v Chodově.

Za slunečného počasí ve čtvrtek 14. října odpoledne, uspořádal v Karlových Varech Hasičský záchranný sbor setkání hasičských sborů z Karlovarského kraje, které v posledních letech obdrželi novou zásahovou techniku. Zásahovým jednotkám Sboru dobrovolných hasičů tato nová vozidla pořídily obce s přispěním Karlovarského kraje a státu a novou techniku představili také profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Pozvání na toto setkání přijali nejen starostové měst a obcí jako zřizovatelé zásahových jednotek obce, ale i hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Již několik měsíců probíhá rekonstrukce silnice druhé třídy, která prochází Chodovem. Součástí této druhé etapy stavby průtahu městem, je i stavba nového mostu u hasičské zbrojnice. Starý most byl kvůli špatnému stavebně-technickému stavu úplně odstraněn a na jeho místě vzniká nový v jiných parametrech, které odpovídají současným normám i územnímu plánu města. Stavba u hasičské zbrojnice omezila a ztížila výjezd zásahové techniky a dva dny jsme musely naší hasičskou techniku parkovat před budovou městské policie. Opětovně žádáme občany, zejména ulic Palackého a Smetanova, aby respektovali dopravní značení a dodržovali ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Špatným stáním a parkováním stěžují průjezd nejen hasičské, ale i ostatní technice složek integrovaného záchranného systému. Na fotografiích jsou záběry z probíhající stavby nového mostu a rekonstrukce výjezdu z areálu hasičské zbrojnice. Z dalšího průběhu stavby, která má být dokončena v říjnu, přineseme opět článek a fotografie.

O půlnoci z 20. na 21. července skončila platnost nařízení hejtmana Karlovarského kraje týkající se zvýšeného nebezpečí požárů v souvislosti s horkým a suchým počasím.

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje nedoporučil hejtmanovi Karlovarského kraje prodloužit platnost doby zvýšeného nebezpečí požárů. Opatření vyplívající z Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2003, ze dne 11. září 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, skončilo úterní půlnocí.

Od pondělí 12. července platí až do 20. července nařízení hejtmana Karlovarského kraje, které v souladu s podmínkami k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovuje opatření platná pro celé území kraje tak, aby nedocházelo ke zbytečnému nárůstu počtu požárů lesních a travních porostů.

Článek podle informací z informačních portálů Karlovarského kraje a HZS Karlovarského kraje

V neděli 27. června zavítali na naší zbrojnici příslušníci Policie ČR z oddílu potápěčů. Při jejich krátké zastávce jsme si mohli prohlédnout techniku, se kterou zasahují. Jednalo se o osobní automobil Jeep Cherokee 4x4 a na přívěsu motorový člun Pioner Multi.

Člun Pioner Multi - se sklápěcí rampou osazený motorem JOHNSON. Délka 5,05 m, šířka 1,95 m, hmotnost 420 kg, ponor 22 cm. Je určen k běžné hlídkové činnosti, a k dohledu nad dodržováním obecně závazných pravidel při řízení plavidel na vodních tocích. Tento člun, který je specializovaný pro záchranu tonoucích a k činnostem potápěčů policie ČR, je vybaven sklopnou příďovou rampou. Pro svoji stabilitu je možno z jeho paluby transportovat osoby do záchranného vrtulníku.

Za krásného slunečného počasí 24. května navštívili naší hasičskou zbrojnici uživatelé denního stacionáře  Mateřídouška pro děti, mládež i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením v Chodově. Všem dětem i dospělým s doprovodem byla předvedena technika a výzbroj hasičské jednotky i vybavení městské policie.

Na služebnu městské policie Chodov přišel ve středu 14. dubna mladý muž s prosbou o pomoc. Dostal se totiž do nepříjemné a bolestivé situace, otekl mu prst s poměrně velkým prstýnkem. Stálá služba městské policie požádala chodovské hasiče o pomoc občanovi v nouzi. Naši hasiči, kteří zrovna jsou na zbrojnici, pomocí jednoduchých technik a velmi citlivému zacházení s ruční pilkou, za průběžného chlazení vodou, prstýnek z prstu zhruba po patnácti minutách odstranili. Poté mu doporučili pro jistotu návštěvu lékaře. Chlapec poděkoval hasičům za zbavení se svého trápení. Tato záchranná akce se do statistik zásahů ale nezapočítala.