Ve čtvrtek 16. ledna odpoledne vyjíždíme k druhému zásahu. Společně s jednotkou Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Sokolov, zasahujeme u dopravní nehody v Chodově. K dopravní nehodě osobního vozidla, které havarovalo v ulici Husova, jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 15:55 hodin. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.

Zákaz kopírování článku a fotografie.

Ve čtvrtek 2. ledna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na dopravní nehodu na silnici 222 z Chodova na Vřesovou. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 17:19 hodin. Ihned provádíme průzkum, který potvrdil nehodu osobního vozidla a nákladního vozidla. Provádíme předlékařskou první pomoc zraněné osobě z osobního vozidla. Na místě spolupracujeme s jednotkou Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov, jednotkou Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná, Policií ČR, Městskou policií Chodov a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje.

V úterý 24. prosince večer, kdy se většina lidí schází u štědrovečerní večeře, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce znovu. K zásahu, kdy je ohlášena dopravní nehoda v Tatrovicích, jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA. Po příjezdu na místo spolupracujeme s hlídkou Policie ČR a po příjezdu jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov plníme další úkoly stanovené velitelem zásahu.

V pondělí 23. prosince čtyřicet minut po půlnoci vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc v ulici Nádražní. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA. Po příjezdu na místo je zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu osobního vozidla, které skončilo v kolejišti v blízkosti železniční stanice. Provádíme protipožární opatření, informování správce železniční tratě i hasičské jednotky SŽDC. Na místě spolupracujeme s Policií ČR a městskou policií Chodov.

Ve středu 18. prosince jsme krátce před patnáctou hodinou vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na dopravní nehodu dvou osobních vozidel v ulici Karlovarská. U dopravní nehody se zraněním osob jsme spolupracovali s jednotkou Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov, posádkou Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, hlídkou městské policie Chodov a hlídkou Policie ČR.

V pondělí 21. října jsme po půl šesté odpolední zasahovali společně s jednotkami hasičů HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov, HZS Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov a SDH Vintířov u dopravní nehody stavebního stroje za Vřesovou, směrem na Tatrovice. Při dopravní nehodě došlo k úniku většího množství ropných látek. K zásahu jsme vyjeli s CAS 30 T815 TERRA.

V první polovině října vyjela naše zásahová jednotka ke třem událostem. Ve středu 9. října v 09:06 hodin vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám v prvním stupni požárního poplachového plánu na ohlášený požár v podniku v Nejdku. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Po příjezdu na místo, kde již zasahují další jednotky hasičů, je průzkumem zjištěno, že se jedná o vnitropodnikové cvičení pro zaměstnance.

Další výjezd jsme absolvovali o den později tedy 10. října, kdy jsme vyjeli na technickou pomoc, únik nebezpečné látky do ovzduší v Sokolově. Jednalo se o prověřovací cvičení složek integrovaného záchranného systému, podniku chemické výroby, krizového štábu města Sokolov, krizového štábu Karlovarského kraje a dalších spolupracujících orgánů povodí a životního prostředí. K tomuto zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:37 hodin.

Zatím poslední výjezd jsme absolvovali v v úterý 15. října, kdy Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci z osobního vozidla v katastru obce Jenišov. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:19 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že se jedná o nehodu dvou osobních vozidel od sebe vzdálených 100 metrů. Provádíme protipožární opatření, zajištění místa nehody, kontrolu zdravotního stavu účastníků nehody. Nehoda se obešla bez zranění osob, ale došlo k většímu úniku ropných látek na silnici. Velitel zásahu žádá operační středisko o vyslání další posilové jednotky. Na místo nehody se dostavuje jednotka hasičů ze Staré Role. Po splnění všech úkolů, se obě jednotky v čase 15:43 hodin, vrací zpět na základnu.

V neděli 15. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na dopravní nehodu, kdy došlo k úniku oleje z osobního vozidla. K zásahu do ulice U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:32 hodin.

V úterý 13. srpna dopoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce ještě jednou. Tentokrát byla na operační středisko nahlášena dopravní nehoda osobního vozidla. K zásahu do Tatrovic vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:24 hodin. K zásahu je vyslána také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov a na místo míří posádky Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. Po příjezdu na místo události provádíme zajištění místa nehody, zajištění havarovaného vozidla, protipožární opatření. Provádíme kontrolu zdravotního stavu řidiče a po příjezdu ZZS předáváme zdravotnickým záchranářům. Na místo se dostavují všechny povolané složky IZS a my jsme po splnění všech stanovených úkolů, odesláni velitelem zásahu zpět na základnu.

V úterý 30. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na železniční dopravní nehodu na trati nedaleko železničního přejezdu P254. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 05:38 hodin. K zásahu zároveň míří jednotka profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary. Drážní hasiči, kteří mají v kompetenci řešení nehod na železnici, nejsou na místo povoláni, jelikož již druhý den zasahují u velké železniční nehody u Mariánských Lázní. Po našem příjezdu k přechodu pro pěší P254 se vydáváme se základním vybavením asi jeden kilometr po kolejovém svršku směrem k vlaku. Po příchodu na místo je zjištěno, že došlo k nárazu motorové jednotky řady 810 do padlého stromu. Ve vlaku, kde se nacházel strojvedoucí a deset cestujících, nebyl nikdo zraněn. Na místo se dostavují hasiči z Karlových Varů. Provádíme odstranění padlého stromu pomocí motorové řetězové pily. Na základnu se vracíme krátce před půl sedmou ranní.

V pátek 26. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na dopravní nehodu tří vozidel se zraněním osob na silnici číslo 222 směrem na Jenišov. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:12 hodin. Na místo součastně míří základní složky integrovaného záchranného systému včetně jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary. Po příjezdu na místo jsou potvrzeny prvotní informace a naše jednotka je ponechána velitelem zásahu v záloze. Jelikož je situace již stabilizovaná, na místě zasahují záchranáři Zdravotnické záchranné služby i příslušníci Policie ČR ve spolupráci s profesionálními hasiči, jsme odesláni následně velitelem zásahu zpět na základnu.