Nový rok 2016. Další rok před námi. Lidská činnost přináší neustále potřebu zásahu záchranných složek bez ohledu na datum. Chodovská jednotka vyjela v letošním roce k prvnímu zásahu na příkaz operačního střediska v sobotu 2. ledna. K zásahu na dopravní nehodu dvou osobních vozidel v katastru obce Božičany vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 20:08 hodin. Po příjezdu na místo provádíme protipožární opatření a zabezpečení místa nehody. Ve vozidlech se již nikdo nenacházel, jelikož lehce zraněné osoby jsou v péči zdravotníků ZZS. Na místo přijíždí také jednotka HZS ze stanice Karlovy Vary. Provádíme osvětlování místa zásahu a plníme pokyny velitele zásahu. Na místě zasahovaly všechny základní složky integrovaného záchranného systému.

V pátek 25. prosince na první svátek vánoční, vyjela naše jednotka na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na dopravní nehodu do Mírové. K nehodě osobního vozidla u křižovatky směrem na Jimlíkov jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2Z v čase 9:51 hodin. Zároveň je na místo nehody vyslána jednotka profesionálních hasičů ze stanice Karlovy Vary. Po příjezdu na místo je potvrzena nehoda osobního vozidla, které sjelo mimo komunikaci, přerazilo zděnou konstrukci s hlavním uzávěrem plynu takzvaný „plynový domeček“ a narazilo do rodinného domu. Při nehodě došlo k destrukci hlavního uzávěru plynu s tím, že havarované vozidlo zůstalo na narušeném přívodním plynovém vedení.

Ve čtvrtek 17. prosince vyhlašuje operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na řešení dopravní nehody. K nehodě, která se stala u strojírenského podniku v ulici Nejdecká, vyjíždíme v 18:47 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Tento výjezd je zároveň první, kdy je v zásahovém vozidle aktivován při ostré události výjezdový tablet s aplikací Gina. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že došlo nehodě, kdy řidič osobního vozidla Mazda vjel mimo vozovku na přilehlé parkoviště, kde poškodil další dvě vozidla. Na místě již zasahují strážníci městské policie a příslušníci policie ČR. Provádíme zajištění havarovaných vozidel proti pohybu, protipožární opatření a kontrolu zdravotního stavu řidiče. Na místo se dostavuje posádka zdravotnické záchranné služby a také jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova. Řidiče si přebírá ZZS, jednotka ze Sokolova se po zhodnocení situace vrací zpět na základnu a na místo přijíždějí dvě odtahové služby. Při nakládání vozidel pomáháme s usměrňováním provozu na pozemní komunikaci a po závěrečném úklidu se vracíme zpět na základnu.

Ve středu 16. prosince byl v 11:18 hodin vyhlášen poplach pro druhé družstvo naší zásahové jednotky. V té době zasahovalo první družstvo u požáru komína v Chranišově. V tomto případě, jsme vysláni krajským operační a informačním střediskem s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 na dopravní nehodu osobního vozidla mezi Mírovou a Jimlíkovem. Po příjezdu na místo je potvrzena prvotní informace o tom, že havarované vozidlo je na střeše a mimo vozovku. Dvě osoby, které cestovaly ve vozidle, vyprostil ještě před naším příjezdem kolem jedoucí řidič. Naše jednotka, která řešila tuto událost jako předurčená jednotka samostatně, jelikož profesionální jednotky zasahovaly u jiných událostí.  Provedli jsme protipožární opatření, poskytli předlékařskou první pomoc jedné osobě a usměrňovali provoz na komunikaci. Po příjezdu posádky ZZS předala lehce zraněnou osobu do jejich péče. Na místě jsme spolupracovali s policií ČR a po příjezdu odtahové služby jsme asistovali při vyproštění a nakládání havarovaného vozidla.

V pondělí 7. prosince byly ráno namrzlé vozovky a v našem kraji došlo k několika dopravním nehodám. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyslalo na místa nehod ihned hasičské jednotky k provedení zásahu. Také chodovská jednotka byla aktivována tohoto pondělního rána. Technické prostředky, oznamující vyhlášení poplachu, se u nás rozezněly v čase 08:37 hodin a na příkazu k výjezdu byla stanovena technika CAS 20. Ve stanoveném čase jsme vyjeli k dopravní nehodě osobního vozidla a traktoru s přívěsem na silnici mezi Vintířovem a Lomnicí. Po příjezdu na místo je potvrzena prvotní informace o nehodě kdy osobní vozidlo skončilo mimo komunikaci. Provádíme zabezpečení místa události, protipožární zabezpečení, kontrolu zdravotního stavu řidičů. Na místo se dostavuje jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova a jejímu veliteli je předáno velení u zásahu. Naše jednotka se dále řídí pokyny velitele zásahu a po splnění stanovených úkolů se vracíme zpět na základnu.

Ve středu 18. listopadu jsme vyjeli také k jedné dopravní nehodě v Chodově. K zásahu do ulice Husova, kde bylo potřeba vyproštění osob, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2Z v čase 00:52 hodin. Po příjezdu je zjištěno, že došlo ke střetu dvou osobních automobilů. Naše jednotka provedla zabezpečení místa nehody, protipožární zajištění, zajištění vozidel protipohybu, vyproštění osob, předlékařskou první pomoc. Na místě společně s naší jednotkou zasahovali hasiči HZS ze stanice Sokolov, hlídka městské policie, hlídka místního oddělení PČR, Skupina dopravních nehod Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba. Příčina vzniku dopravní nehody je předmětem vyšetřování policie.

Ve čtvrtek 15. října byl v 7:52 hodin vyhlášen poplach naší jednotce na dopravní nehodu u čerpací stanice na ulici Karlovarská. K zásahu vyslalo krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje chodovskou jednotku s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2Z Tatra 815 TERNNo1 a jednotku HZS ze stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3400/210-S2T Scania P340. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k nehodě dvou vozidel. Provedli jsme zajištění místa nehody, protipožární opatření, zajištění havarovaných vozidel proti pohybu, předlékařskou první pomoc jedné osobě. Na místo je povolána prostřednictvím operačního střediska hasičů posádka zdravotnické záchranné služby. Komunikace byla po celou dobu zásahu uzavřena. Na místo nehody se dostavuje jednotka HZS ze Sokolova, posádka ZZS, která si přebírá do péče zraněnou osobu, posádka SDN policie ČR.

Ve středu 16. září vyhlašuje operační a informační středisko IZS poplach pro dvě jednotky předurčené na řešení dopravních nehod. K zásahu do Nového Sedla vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. V té době je již na cestě k místu nehody také jednotka HZS ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340. Po našem příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že došlo nehodě malého nákladního vozidla, které skončilo na boku v potoce. Na místě pracovala již hlídka policie ČR, která poskytovala předlékařskou péči řidiči. Naše jednotka provedla protipožární opatření a opatření k zamezení šíření ropných látek, které unikaly do vody. Na místo se dostavuje profesionální jednotka a její velitel si přebírá velení u zásahu. Následně naše jednotka spolupracovala s jednotkou Sokolov na zajištění vozidla a přípravě na vyproštění z potoka. Na místo je povolán automobilový jeřáb, který následně vytahuje havarované vozidlo zpět na silnici. Krátce po dvacáté hodině jsme odesláni velitelem zásahu zpět na základnu.

V pondělí 24. srpna vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na dopravní nehodu v ulici Nerudova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v 13:27. Po příjezdu na místo nehody osobního automobilu je na KOPIS potvrzeno místo i typ události a je provedeno protipožární opatření. Průzkum ukázal, že ve vozidle se již nikdo nenachází a nikdo při nehodě nebyl zraněn. Jednotka provedla posyp uniknutých ropných látek.

V úterý 18. srpna je krajské operační a informační středisko požádáno o spolupráci při řešení dopravní nehody v ulici Nádražní. K dopravní nehodě jednoho osobního vozidla vysílá operační středisko na základě získaných informací dvě jednotky předurčené k řešení tohoto druhu události. K zásahu vyjíždíme v 16:07 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T185. K zásahu vyjela také jednotka HZS ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340. Po příjezdu na místo, kde již zasahovaly hlídky městské policie a policie ČR je průzkumem zjištěno, že došlo k nárazu osobního vozidla o strom a převrácením mimo vozovku. Jednotky provedli protipožární opatření, zabezpečí vozidla proti dalšímu pohybu a předlékařskou první pomoc. Po příjezdu vozidla zdravotnické záchranné služby, byl řidič havarovaného vozidla předán do péče zdravotnické posádce. Po naložení havarovaného automobilu odtahovou službou, se jednotky vrací zpět na základnu.

V úterý 7. července v 15:37 hodin vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje na dopravní nehodu osobních vozidel s vyproštěním. K nehodě dvou osobních automobilů na silnici při výjezdu z Chodova směrem na Božičany, vyjíždí jednotka Chodov a jednotka HZS stanice Sokolov. Po našem příjezdu je potvrzena nehoda dvou vozidel se zraněním několika osob. Provádíme zabezpečení místa nehody, průzkum, protipožární opatření, stabilizaci havarovaných vozidel. Od zraněných osob nebylo možné se dozvědět přesný počet osob, které cestovali ve vozidlech, proto byl prováděn průzkum i okolí nehody.