V pondělí 29. června vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky hasičů na dopravní nehodu v Mírové. K nahlášené nehodě dvou osobních vozidel u autobazaru vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v 13:36 hodin. Po příjezdu na místo, kdy ve stejnou dobu přijíždí také družstvo hasičů HZS z centrální požární stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania, průzkumem zjišťujeme, že došlo k nehodě celkem tří osobních vozidel. Došlo ke střetu dvou vozidel na silnici, kdy následně bylo poničeno ještě třetí v autobazaru. Při nehodě došlo ke zranění dvou osob. Naše jednotka provádí zabezpečení místa nehody, protipožární zabezpečení, usměrňování silničního provozu v místě události, posyp uniknutých látek a do příjezdu ZZS také předlékařskou první pomoc. Na místě kromě dvou jednotek hasičů zasahovala posádka ZZS s vozidlem RZP a hlídka policie ČR. Video výjezdu k zásahu zde.

Ve čtvrtek 25. června v 16:45 hodin vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k dopravní nehodě do ulice Lesní. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo je potvrzena informace o nehodě dvou osobních vozidel. Naše hasičská jednotka provádí průzkum, zabezpečuje místo zásahu, provádí protipožární opatření a poskytuje předlékařskou první pomoc. Na místo se dostavují posádky ZZS a PČR a také jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova.

V úterý 9. června krátce po sedmé hodině ráno vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach dvěma jednotkám předurčeným na řešení dopravních nehod. K dopravní nehodě dvou osobních vozidel a sražené chodkyni vyjíždí jednotka Chodov s CAS 20 a jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova s CAS 24. Po příjezdu na místo je potvrzeno na KOPIS že se jedná o nehodu dvou vozidel, bez úniku provozních kapalin. Zraněná chodkyně byla již odvezena posádkou zdravotnické záchranné služby. Hasičské jednotky spolupracují na místě nehody nejen s městskou policií, ale především s policií ČR a to jak z hlídkou oddělení Chodov, tak i se Skupinou dopravních nehod PČR Sokolov.

Ve středu 3. června vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám na dopravní nehodu osobních vozidel Za Mírovou. Naše jednotka vyjíždí k místu události v 16:08 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo u křižovatky směrem na Jenišov, kde již zasahuje jednotka profesionálních hasičů z Karlových Varů, se potvrzuje informace o nehodě dvou osobních vozidel se zraněním osoby. Chodovská jednotka provádí na pokyn velitele zásahu protipožární opatření s odpojením akumulátorů. Po splnění stanovených úkolů, je naše jednotka odeslána zpět na základnu.

Pátek 1. května je uvedený v kalendáři jako svátek práce. Proto chodovští hasiči i v tento den vyjížděli k zásahu u mimořádné události. Bylo skoro poledne, čas oběda, když operační a informační středisko obdrží zprávu o dopravní nehodě s vyproštěním v chodovské ulici U Koupaliště. Okamžitě se spouští koloběh činností k aktivaci složek IZS. Je vyhlášen poplach dvěma jednotkám hasičů předurčených na řešení dopravních nehod. Naše jednotka vyjíždí k zásahu s CAS 20 T815 a jednotka sokolovských profesionálních hasičů vyjíždí do Chodova s CAS 24 Scania. Po příjezdu na místo, kde již zasahují hlídky městské policie a policie ČR, průzkum potvrzuje náraz osobního vozidla do lampy veřejného osvětlení.

V pondělí 23. března krátce po půl osmé ráno vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 k nahlášené dopravní nehodě na ul. Karlovarská hned za kruhovou křižovatkou. V té době byl na nejdůležitější silnici vedoucí městem dost silný provoz. Zásahová cisterna se musela složitě projíždět ucpanou ulicí. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že došlo k nehodě tří osobních vozidel, ale na místě zůstalo už jen jedno. Dopravní nehoda byla ohlášena složkám IZS se značným prodlením. Na vozovce jsou části havarovaných vozidel a také uniklé ropné látky. Hlídka městské policie reguluje dost silný provoz na komunikaci a my provádíme standardní činnost u tohoto druhu zásahu. Na místo se dostavuje také Skupina dopravních nehod Policie ČR a jednotka hasičů ze stanice Sokolov. Naše jednotka je odeslána novým velitelem zásahu zpět na základnu.

V úterý 17. března v 15:30 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru poplach dvěma jednotkám předurčeným na řešení následků dopravních nehod. Byla hlášena dopravní nehoda v Chodově ulice Husova. K nehodě dvou osobních vozidel na kruhové křižovatce na výjezdu z Chodova směrem na Vřesovou vyjíždí naše zásahová jednotka s CAS 20 T815 a jednotka sokolovských hasičů s CAS 24 Scania. Po našem příjezdu je potvrzena prvotní informace o nehodě. Provádíme průzkum, zajištění místa nehody, protipožární opatření, kontrolu zdravotního stavu osob. Na místo je povolána ZZS z důvodu ošetření jedné osoby. Na místě spolupracujeme s městskou policií, policií ČR odd. Chodov, SDN PČR. Velení zásahu si přebírá velitel profesionální jednotky a chodovské družstvo je odesláno zpět na základnu. Na místě zůstává sokolovská jednotka, která čeká na příjezd zdravotnické záchranné služby.

Video – výjezd chodovské jednotky k zásahu.

V neděli 8. března je v 13:26 hodin vyhlášen poplach naší jednotce. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlásilo poplach naší jednotce a také jednotce HZS ze stanice Sokolov na řešení dopravní nehody v ulici Jiráskova. Po příjezdu chodovského družstva, které k zásahu vyjelo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20, je průzkumem zjištěno, že došlo k nehodě dvou osobních vozidel v křižovatce ulic Jiráskova a Okružní. Při nehodě došlo k lehkým zraněním dvou osob a z vozidel unikají kapalné uhlovodíky. Je poskytnuta předlékařská první pomoc do příjezdu zdravotnické záchranné služby, samozřejmostí je provedení protipožárního opatření a zamezení úniku ropných látek. Po příjezdu ZZS jsou osoby předány do péče lékaře a po příjezdu jednotky ze Sokolova, je předáno velení zásahu jejímu veliteli. Naše jednotka se řídí pokyny nového velitele zásahu a po splnění všech úkolů se vrací na základnu.

V úterý 10. února v 06:44 hodin vyhlásilo krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach naší jednotce. Na tísňovou linku byla nahlášena dopravní nehoda jednoho osobního vozidla v ulici Vintířovská. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815. Po příjezdu na místo, kde spolupracujeme s hlídkou městské policie a hlídkou PČR, je průzkumem zjištěno, že došlo k nehodě osobního vozidla VW. To je částečně v příkopu a ve vozidle se nikdo nenachází. Komunikace je pokryta ledovou vrstvou, vytvořil se takzvaný „černý led“. Pohyb zasahujících musel být ve zvýšené opatrnosti. Další průzkum ukázal, že o sto metrů dále je další havarované osobní vozidlo, které je mimo vozovku na boku.

Ke konci ledna se více a více projevuje zimní počasí. Hasičské jednotky vyjíždějí v posledních dnech nejvíce na dva druhy zásahů. Prvním je popadané nebo nebezpečně nakloněné stromy a druhým jsou dopravní nehody. Ve čtvrtek 29. ledna krátce po osmé hodině ráno, vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na řešení dopravní nehody mezi Vintířovem a Lomnicí. K nehodě osobního automobilu vysílá dvě jednotky předurčené k řešení dopravních nehod na pozemních komunikacích. K zásahu vyjíždí naše jednotka s CAS 20 T815 a jednotka sokolovských profesionálů s CAS 24 Scania. Po příjezdu chodovské jednotky na místo, kde již zasahují hasiči ze Sokolova ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou, plníme pokyny vydané velitelem zásahu. Po splnění všech stanovených úkolů se vracíme zpět na svoji základnu.

K prvnímu zásahu roku 2015 nás vysílá Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v pondělí 5. ledna v 9: 36 hodin. K nehodě dvou osobních vozidel na křižovatce ulic Husova a nám.ČSM vyjíždíme s CAS 20/3400/210-S2Z. K zásahu je také vysláno družstvo profesionálních hasičů ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340. U zásahu spolupracujeme s hlídkou městské policie a hlídkou Policie ČR.