Pojmem „BLACKOUT“ označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel. Takový výpadek může nastat zejména v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě. Pro tuto situaci nemá čeština ekvivalent, proto budeme dále používat tento anglický pojem.

Příčin vzniku BLACKOUTu může být celá řada:

porucha způsobena přírodními vlivy (např. vichřice, námraza, silné sněžení),
významný přetok energie ze zahraničních rozvodných soustav,
technické poruchy (např. požár transformátoru),
lidský faktor (např. chyba operátora dispečinku),
teroristický útok.
Vzhledem k propracovanému bezpečnostnímu systému se jeví jako nejpravděpodobnější důvod vzniku rozsáhlého výpadku elektrické energie souběh několika významných příčin najednou.

Od příčiny vzniku BLACKOUTu se odvíjí i rychlost znovuobnovení dodávek elektrické energie. Pokud dojde např. ke značnému fyzickému poškození infrastruktury, bude čas obnovy přímo úměrný rozsahu tohoto poškození (v řádu dnů až týdnů). Informace, že se jedná o skutečný BLACKOUT se všemi možnými důsledky a dopady, může veřejnost obdržet postupně se zpožděním - podle vývoje situace.

O BLACKOUT se nejedná v případě lokálního výpadku (např. část města), popř. je-li obnovena dodávka elektrické energie v řádu desítek minut až hodin. BLACKOUT také není plánovaná odstávka elektřiny z důvodu údržby distribuční sítě. To lze ověřit např. na úředních deskách, nebo webových stránkách obcí, či místně příslušné distribuční společnosti (stránky jsou i během výpadku dostupné prostřednictvím např. mobilních telefonů, či tabletů).

V září, kdy vyvrcholily oslavy 145. výročí založení našeho hasičského sboru, jsme i přes výrazné vytížení při organizování oslav nejen hasičských ale i městských, stále zabezpečovali výjezdovou pohotovost k zajištění protipožární bezpečnosti ve městě i v okolí dle požárního poplachového plánu karlovarského kraje. Poslední týden v září, jsme vyjížděli jak technickým zásahům, záchraně osob s AED, požárům, protipožárním asistencím, ale také prováděli činnost, v rámci takzvané ZOČ.

Ve čtvrtek 19. září je na tísňovou linku ohlášen požár budovy základní školy v ulici Husova. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce a určuje k výjezdu obě zásahové cisterny. Na místo vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1 a cisternová automobilová stříkačka CAS 30 T815 TERRA v čase 10:36 hodin. Jednalo se o prověřovací cvičení naplánované vedením školy k prověření především reakcí učitelů a dětí na vyhlášení požárního poplachu a provedení evakuace budovy. Hasiči si prověřili své postupy a na konci cvičení provedli pro nejmenší školáky v rámci preventivně výchovné činnosti ukázku techniky. Velitel zásahu s řídícím cvičení doporučil vedení školy častější provádění cvičení pro děti ve škole.

A na závěr. Bylo konstatováno, že rodiče dětí jsou hůře připraveni na krizové situace než děti samotné. V průběhu cvičení se na sociálních sítích šířily neověřené informace a fámy o katastrofické situaci ve škole, které mohli mít znaky poplašné zprávy.

 

Ve středu 18. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na základě aktivace elektrické požární signalizace v obchodním centru v ulici Tovární. K zásahu vyjíždíme v čase 10:51 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že se jedná o planý poplach z důvodu provádění servisních prací na EPS. Velitel zásahu doporučil technikovi včas zažádat o odpojení objektu ze sledování, dohledové pracoviště PCO při provádění servisních prací.

V úterý 17. září je na tísňovou linku ohlášen požár výškové budovy v ulici Osadní v Chodově. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach a určuje techniku jednotce Chodov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1, jednotce Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania a automobilovým žebříkem AZ 32 Iveco, jednotce Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania a jednotce Sboru dobrovolných hasičů Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania. Na místo samozřejmě vyjíždí také hlídky městské policie Chodov a Policie ČR. Na místě zjišťujeme, že došlo k požáru potravin při vaření se silným zakouřením bytu. Nikdo nebyl zraněn. Na místo je povolán vyšetřovatel požárů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Zásah složek integrovaného záchranného systému ztížilo špatné parkování vozidel v přilehlých ulicích. Apelujeme na všechny řidiče, kteří parkují ve městě, aby dodržovali zákonnou povinnost o šířce jízdního pruhu pro průjezd vozidel s tím, že ulicemi může projíždět i rozměrnější záchranářská technika.

V neděli 15. září odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět. Tentokrát na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Poděbradova, kde je nahlášeno množství vody ve sklepě, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:34 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že se jedná o ucpání kanalizačního potrubí a bylo doporučeno zavolat odbornou firmu

V neděli 15. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na dopravní nehodu, kdy došlo k úniku oleje z osobního vozidla. K zásahu do ulice U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:32 hodin.

V sobotu 14. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice Polní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 18:49 hodin. Jednalo se o únik vody po závadě na topném systému v bytě.

V pondělí 9. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění stromu z komunikace. K zásahu do ulice Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:54 hodin.

V sobotu 7. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou. K zásahu do ulice Hlavní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:44 hodin. Po příjezdu na místo provádíme snesení zraněné osoby ve vakuových nosítkách do sanitního vozidla.

V pátek 6. září probíhalo odpoledne slavnostní předávání ocenění vybraným členům našeho hasičského sboru v rámci letošních oslav založení sboru dobrovolných hasičů v Chodově. Při návratu z obřadní síně městského úřadu našli členové sboru v ulici Karlovarská zraněnou osobu. Ihned začali s poskytováním předlékařské první pomoci a informovali jak operační středisko Zdravotnické záchranné služby, tak také Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s tím, že na místo vyjíždí velitelský automobil VEA Škoda Octavia se zdravotnickým vybavením včetně AED. Poskytování první pomoci probíhalo do chvíle příjezdu posádky sanitního vozidla ZZS a předání zraněné osoby do péče zdravotnickým záchranářům.