V neděli 2. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Náměstí 9. května vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 10:42 hodin. Po příjezdu na místo události provádíme průzkum, zjišťujeme potřebné informace. Velitel zásahu rozhoduje o rychlém vstupu přes okno pomocí automobilového žebříku. Uvnitř je nalezen zapnutý elektrický vařič. Včasným oznámením a zásahem hasičů, nedošlo k požáru a tím k ohrožení osob v panelovém domě.

V sobotu 1. května jsme opět vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje jako first responders na záchranu osoby s AED. K zásahu do Božičan vyjíždíme s velitelským automobilem a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 19:15 hodin. Na místě zásahu provádíme kardiopulmonální resuscitaci společně s příslušníky Policie ČR opět s využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Na místo se dostavuje jednotka profesionálních hasičů z karlovarské centrální stanice a posádky Zdravotnické záchranné služby v systému RV a RZP. Nepřímá srdeční masáž srdce s nasazeným ambuvakem a AED probíhala skoro čtyřicet minut. Přesto musí lékařka záchranné služby konstatovat úmrtí osoby.

V pátek 30. dubna jsme opět zajišťovali logistickou a technickou podporu při přepojování rekonstruované trafostanice v ulici U Porcelánky. Přepojování probíhalo celý den a aby nemělo negativní vliv na obyvatelstvo, byly na místo přistaveny mobilní elektrocentrály. Jednu z nich jsme přivezli po zapůjčení od Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Tímto děkujeme HZS za zapůjčení a spolupráci.

Ve čtvrtek 29. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro několik hasičských jednotek na požár v panelovém domě. K zásahu do ulice Hlavní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 12:47 hodin. Po příjezdu na místo události, kde se již nachází hlídka Městské policie Chodov a hlídka Policie ČR, zjišťujeme, že požár byl lokalizován strážníkem městské policie, který je také zároveň členem naší hasičské jednotky. Jednalo se o požár na balkoně bytu. Na místo se dostavují další povolané hasičské jednotky. Osobě ze zasaženého bytu, která je intoxikována kouřem a v šoku, je poskytnuta předlékařská první pomoc. Velitel zásahu na místo povolává Zdravotnickou záchrannou službu. Jednotky hasičů provádí odvětrávání prostor, průzkum bytu nad požárem. Po příjezdu ZZS na místo, je zraněná osoba předána do jejich péče a místo zásahu je následně předáno vyšetřovateli požárů HZS a Policii ČR.

Ve středu 28. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na záchranu osoby s AED. K zásahu do ulice Čs. Odbojářů vyjíždíme jako first responders v čase 12:26 hodin s velitelským automobilem VEA Škoda Octavia. Na místě zásahu, kde již zasahuje s AED hlídka městské policie, zjišťujeme, že došlo ke kolapsu osoby. Provádíme kardiopulmonální resuscitaci společně se strážníky městské policie s využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Na místo se dostavuje posádka zdravotnických záchranářů, která přebírá KPR. Lékař následně konstatuje úmrtí osoby. Na místo zásahu je následně na žádost Policie ČR vyslána cisternová automobilová stříkačka CAS 30 T815 TERRA s technickým vybavením, k osazení mobilní zástěny, protože si obyvatelé sídliště fotografovali místo zásahu se zemřelou osobou. Na místě jsme do příjezdu koronera a pohřební služby.

V pondělí 26. dubna proběhly pravidelné kondiční jízdy s hasičskou technikou v rámci povinnosti stanovené předpisy k udržení možnosti řízení hlavní a speciální hasičské techniky. Při kondičních jízdách se nejen zdokonalují schopnosti hasičů v řízení hasičských automobilů, ale také se prověřuje průjezdnost ulic, nástupní plochy u výškových budov a dostupnost záchranného koše při využití automobilového žebříku. V pondělním odpoledni jsme prověřovali průjezdnost ulic ve městě, kdy byly některé ulice velmi špatně průjezdné a na některých místech zcela neprůjezdné. Neprůjezdnost byla řešena v úzké spolupráci s městskou policií, kdy na místo přijela hlídka Městské policie Chodov a přestupek byl řešen v rámci právních předpisů. Nejhorší místa, kdy se průjezd k výškovým budovám nedá řešit náhradním způsobem a osoby mohou být ve větší míře touto nedostupností ohrožené, byla v ulicích Jiráskova a Luční. Apelujeme na řidiče, aby dodržovali přesně stanovené odstupové vzdálenosti na komunikacích, především v zastavěné části města. Nedostupností pro hasičskou techniku se opozdí nebo znesnadní zásah hasičů a pomoc může potřebovat někdo ze špatně parkujících řidičů nebo někdo z jejich rodiny.

V pátek 23. dubna krátce po půl šesté odpolední vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro několik hasičských jednotek na požár lesního porostu v prostoru lázeňských lesů u Karlových Varů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERNNo1. Na místě zásahu, které se nacházelo ve strmém a špatně přístupném terénu v lokalitě pod Rusalčinou chatou, dostáváme úkoly od velitele zásahu. Provádíme dálkovou dopravu vody, vytváříme dopravní vedení na větší vzdálenost a provádíme hašení na určených místech. Na místě spolupracujeme jak s profesionálními, tak dobrovolnými hasiči, ale také s pracovníky lesní správy a Policií ČR. Na základnu se vracíme ve večerních hodinách.

V pátek 23. dubna krátce před jedenáctou hodinou odjíždíme s automobilovým žebříkem k provedení servisních prací na městském kamerovém systému. Ale již deset minut po jedenácté se musíme okamžitě vrátit zpět na základnu, protože nám Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor, možné ohrožení života. K zásahu do ulice Čs. Odbojářů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:15 hodin. Na místě za asistence policejních hlídek, provádíme nouzové otevření bytu. V bytě je nalezena mrtvá osoba. Místo zásahu předáváme Policii ČR a vracíme se na základnu.

V pátek 23. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na dopravní nehodu osobního vozidla. K zásahu do ulice Hlavní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:16 hodin. Na místě je zjištěno, že došlo k nárazu osobního vozidla do zaparkované dodávky. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, vlivem nehody došlo k úniku provozních kapalin z osobního automobilu. Provádíme protipožární opatření, úklid kapalných uhlovodíků a částí vozidel z pozemní komunikace.

V neděli 18. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár popelnice. K zásahu do ulice Konečná vyjíždíme v čase 16:58 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERNNo1. Na místě provádíme rychlou lokalizaci a následnou likvidaci požáru komunálního odpadu v plastové popelnici. Tím, že požár byl včas zpozorován a došlo k rychlému uhašení, nedošlo k poškození plastové popelnice.

V neděli 18. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, spolupráci se ZZS, transport pacienty. K zásahu do ulice Karlovarská vyjíždíme v čase 02:08 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA. Na místě zásahu nás již očekává posádka Zdravotnické záchranné služby. Ve spolupráci se zdravotnickými záchranáři provádíme transport zraněné osoby ve vakuových nosítkách v úzkém prostoru točitého schodiště do sanitního vozidla.