V pondělí 3. února vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku a jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary. K zásahu záchrany osoby v ulici Husova jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:07 hodin. K zásahu vyjela také Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a Městská policie. Na místě nalezena mrtvá osoba.

Na začátku roku, vybraní členové naší jednotky společně s kolegy z JSDH Pozorka, Nejdek, Tašovice, Jáchymov a Horní Blatná, absolvovali několika denní školení k získání oprávnění pro práci s motorovou řetězovou pilou. Kurz byl rozdělen na teoretickou část, při které si vysvětlili zásady BOZP, strojní specifika motorových pil a základní techniky kácení a havarijního kácení stromů. Praktická část se odehrávala ve vybraném lesním úseku se svolením majitele. Pod dohledem zkušených lektorů probíhalo samotné kácení, odvětvování a řezání stromů. Budoucí pilaři si zkoušeli základní techniky kácení, odvětvování a řezání stromů, které se naučili v teoretické části. Po ukončení práce následovalo důkladné čištění pil, mazání a broušení řetězů. Celý kurz byl zakončen závěrečným testem a praktickou zkouškou. 

V úterý 28. ledna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů do ulice Tovární. K zásahu u polikliniky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:40 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k úniku nafty z osobního automobilu. Jednotka provedla očištění komunikace od ropné skvrny pomocí sorbentu Öl-exhart.

 

V pondělí 27. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro osm jednotek hasičů a to jak profesionálních, tak dobrovolných. Na tísňovou linku hasičů byl ohlášen kouř ze střechy lázní v Kyselce. Operační středisko vyslalo na místo jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Karlovy Vary, jednotku Sboru dobrovolných hasičů Kyselka, Vojenskou hasičskou jednotku Hradiště, jednotku Sboru dobrovolných hasičů Ostrov, jednotku Sboru dobrovolných hasičů Stružná, jednotku Sboru dobrovolných hasičů Hájek, jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bochov a jednotku Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Naše jednotka vyjela k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 12:19 hodin. První jednotky na místě zásahu zjistili průzkumem, že se nejedná o požár budovy, ale neohlášené pálení klestí za budovou lázní.

V neděli 26. ledna večer proběhl výcvik členů zásahové jednotky, kteří musí pravidelně jednou za tři měsíce absolvovat výcvik v dýchacím přístroji, pokud ho nepoužili u zásahu. K tomuto výcviku byli pozváni i dorostenci, kteří se připravují na budoucí zásahovou činnost. Ti byli zapojeni v průběhu výcviku do určitých úkolů, které museli plnit na příkaz velitele. Například to bylo sestavování a ustavování nastavovacích žebříků, příprava a zajištění hadicových vedení pomocí hadicový držáků. Po zopakování uživatelské kontroly dýchacích přístrojů, členové jednotky provedli rozvinutí jednoduchého útočného vedení na střechu garáže zbrojnice. 

Ve středu 22. ledna byl nahlášen na tísňovou linku TCTV 112 kouř z bytu panelového domu v Nové Roli. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro pět hasičských jednotek. Byla vyžádána také součinnost ostatních základních složek integrovaného záchranného systému. Naše jednotka vyjela k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 20:57 hodin. Na místě je zjištěno, že došlo k požáru potravin v bytě.

V pondělí 20. ledna v noci vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro hasičské jednotky určené ve druhém stupni požárního poplachového plánu na požár v Nejdku. Krátce před čtvrtou hodinou ranní byl ohlášen požár ubytovny. Operační středisko IZS vyslalo na místo zásahu několik zásahových cisteren, ale také tři automobilové žebříky a evakuační autobus. Naše jednotka vyjela k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 03:53 hodin. Požár způsobil škodu přes 1. mil. Kč a při požáru nebyl nikdo zraněn. Průzkum bylo zjištěno, že se v budově nikdo nenachází.

Foto a další info na webu HZS KVK zde.

Co byste měli vědět o Seniorské obálce:

·         Seniorská obálka je projekt, který vznikl v Jihomoravském kraji a v případě potřeby usnadňuje složkám integrovaného záchranného systému pomoc chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Jedná se o kartu, která obsahuje základní údaje o zdravotním stavu seniora a užívaných lécích, včetně kontaktů na rodinné příslušníky a praktického lékaře.

·          Podnětem pro vznik Seniorských obálek byly velmi časté výjezdy záchranářů k seniorům. Takto shromážděné informace na jednom místě – Seniorská obálka – mohou znamenat úsporu času v minutách, což následně může vést k záchraně života. Pomocí Seniorské obálky záchranáři získají kontakt i na osoby blízké, které mohou následně informovat o zdravotním stavu seniora.

·          Cílem je, aby tento projekt byl realizován v každém kraji. ICE označení je mezinárodní zkratka a znamená "použít v případě nouze" (z anglických slov In Case of Emergency)

·         pomáhá v situacích, kdy se dostanete do tísně, ohrožení zdraví nebo života

·         Projekt Seniorská obálka obdržel dne 22. 2. 2019 souhlas s použitím loga Karlovarského kraje a dne 27. 2. 2019 Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

 

Pro seniory:

·         barevný tiskopis ke stažení a následné vyplnění ručně pro jednotlivce je k dispozici ZDE

·         ICE kartu vyplňte podle Pravidel uvedených ZDE

·         Kartu umístěte na viditelném místě ve Vašem bytě nebo domě! Buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného sytému Karlovarského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech!

·         zda se Seniorská obálka, tištěný tiskopis nebo celá sada distribuuje i u Vás, zjistíte na sociálním odboru městské části, města či obecním úřadu, kde bydlíte

Ve čtvrtek 16. ledna odpoledne vyjíždíme k druhému zásahu. Společně s jednotkou Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Sokolov, zasahujeme u dopravní nehody v Chodově. K dopravní nehodě osobního vozidla, které havarovalo v ulici Husova, jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 15:55 hodin. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.

Zákaz kopírování článku a fotografie.

Ve čtvrtek 16. ledna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu v ulici Osadní jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:50 hodin. Po nouzovém otevření bytu, byla zraněné osobě poskytnuta předlékařská první pomoc a po příjezdu Zdravotnické záchranné služby, byla osoba předána do péče zdravotnickým záchranářům.

V pondělí 13. ledna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku ještě jednou. Tentokrát to bylo na požár. K zásahu kontejneru v ulici Budovatelů jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 19:36 hodin. Požár jsme uhasili jedním vysokotlakým útočným proudem.