V úterý 12. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění stromu na silnici z Božičan na Nejdek. K zásahu na takzvané „staré Nejdecké silnici“ vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 15:47 hodin. Po příjezdu je průzkumem zjištěno, že strom rozlomený v rozdvojení ve výšce cca 8 metrů zasahuje do poloviny komunikace. Velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska povolává na místo speciální výškovou techniku se záchranným košem. K zásahu je vyslána jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Karlovy Vary s automobilovým žebříkem AZ 40 Iveco Magirus. Po příjezdu žebříku provádíme odstranění nebezpečných částí stromu.

K dalšímu zásahu v souvislosti s přívalovým deštěm jsme vysláni Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje opět v úterý 12. Června a to v čase 13:36 hodin. K zásahu do katastru obce Dolní Nivy vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 a dopravním automobilem DA-L1Z Toyota Haice. Po příjezdu na místo události, kde bylo nahlášeno zatopení křižovatky frekventované silnice směrem na Sokolov, je prováděn komplexní průzkum. Bylo zjištěno, že se větší množství vody na silnici již nenachází, ale v místě je vrstva bahna. Na místo velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska povolává pracovníky Údržby silnic. Na místo zásahu je následně povolána jednotka HZSp Sokolovská uhelná, která tu čerpala vodu již pár dní před touto událostí.

V úterý 12. června ráno vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody do ulice Husova. K zásahu do budovy 3. základní školy vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 a velitelským automobilem VEA-L1 Škoda Octavia v čase 05:16 hodin při jízdě od zásahu ve Staré Chodovské. Po příjezdu na místo zásahu je proveden průzkum, kterým bylo zjištěno zatopení učeben a šaten školy. Na místo je povolána jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Karlovy Vary se speciální technikou. Provádíme odčerpávání, odsávání a také vymetání vody z jednotlivých místností školy. Zásah je ukončen 08:37 hodin.

V úterý 12. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do části obce Stará Chodovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 01:37 hodin. Po příjezdu na místo zásahu je proveden průzkum, který ukázal, že se voda z přívalového deště dostala do domu a zcela zatopila sklepní prostory a část nadzemního podlaží. Po zamezení dalšího přítoku do domu, nasazujeme kalové čerpadlo a velitel zásahu povolává na místo události ještě velitelský automobil, který přiváží další kalové čerpadlo. Zásah je ukončen po čtvrt na pět ráno.

V pondělí 11. června vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, záchranu osoby do ulice 1. máje. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 23:39 hodin. Po příjezdu na místo zásahu je na operační středisko nahlášeny informace o situaci, kdy došlo k zaseknutí výtahové kabiny mezi patry. Pomocí speciálního nářadí a po dodržení bezpečnostních postupů, byla osoba z výtahu vyproštěna. Správci domu bylo doporučeno nepoužívat výtah do provedení odborné kontroly specializovanou firmou.

V sobotu 9. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár signalizovaný pomocí elektrické požární signalizace přes pult centralizované ochrany v objektu multifunkční haly KV Arena v Karlových Varech. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 815 TERRNo1 v čase 22:50 hodin. Na místo je operačním střediskem vysláno celkem sedm hasičských jednotek. Na místě je prováděn průzkum objektu a jsou vyhledávány známky požáru. Naštěstí se požár nepotvrdil a jednalo se o selhání elektrické požární signalizace, kdy ale nic nebylo ze strany hasičů podceněno a zasahovalo se s plným nasazením až do doby, kdy bylo velitelem zásahu konstatováno, že se jedná o planý poplach. Na místě zasahovaly jednotky profesionálních hasičů z Karlových varů, Sokolova, Chemických závodů Sokolov, jednotky dobrovolných hasičů Chodov, Stará Role, Tašovice, Ostrov.