Ve čtvrtek 30. září v 5:26 hodin byl vyhlášen poplach jednotce SDH Chodov na záchranu osoby která byla zaklíněna v pracovním stroji podniku v průmyslové zóně v Chodově. K místu zásahu vyjíždí CAS 20 T815 TERRNo1 které má potřebné vybavení k vyprošťování. K vyproštění osoby je použito hydraulické vyprošťovací zařízení Lukas, podkládací klíny a využity jsou i dva hydraulické vysokozdvižné vozíky firmy. Po vyproštění nebylo osobě již pomoc. Lékař posádky ZZS konstatoval úmrtí. Místo zásahu předává velitel hasičské jednotky Skupině kriminální policie a vyšetřování Policie ČR.

V pondělí 26. září vyhlašuje před 17. hodinou Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na požár rodinného domu v ulici Sportovní v Lokti. Jelikož v té době stále probíhal zásah u požáru v KV Aréně, tak naše druhé držstvo vyjíždí s CAS 20 T815 TERRNo1. Na místo požáru se dostavuje jako první družstvo sokolovských profesionálů s CAS 24 Scania P340, které bylo odvoláno k této události při jízdě od zásahu v Karlových Varech, družstvo HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov s CAS 15 MAN, místní jednotka SDH Loket s CAS 8 A31 a DA A31 a také chodovská jednotka.

V pondělí 26. září vyhlašuje po 14. hodině Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám ve II. stupni podle požárního poplachového plánu na objekt multifunkční haly KV Aréna v Karlových Varech. Naše jednotka SDH Chodov vyjíždí na místo požáru s CAS 24 T815 TERRNo1 v počtu 1+5. Ještě před příjezdem chodovské jednotky na místo události, vyhlašuje velitel zásahu III. stupeň požárního poplachu. Požár, který byl zjištěn pomocí elektrické požární signalizace, se šířil v garážích pod halou.

Požár dodávkového automobilu Ford Transit byl důvodem k dalšímu výjezdu chodovské jednotky. Na pokyn Krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje vyjelo družstvo v sobotu 25. září ve čtvrt na tři ráno do ulice Nerudova s CAS 24 T815 TERRNo1. Již při příjezdu na místo bylo vidět, že plameny zachvátily celé auto. Velitel zásahu nařizuje provést zásah jedním proudem „C“ a použít k hašení také smáčedlo. Vozidlo bylo požárem zcela zničeno. Škodu a příčinu musí určit až vyšetřování policie ČR a vyšetřovatele požárů HZS. Jednotka se po likvidaci požáru a uložení použitého vybavení vrací nočním městem nad ránem zpět zbrojnici.

Ve středu 22. září vyjíždí družstvo chodovských hasičů na pokyn KOPIS k otevření uzavřených prostor v Chodově, ulice Tyršova. Otevření bytu si vyžádala policie ČR. Na místo vyjíždí ve 20:42 hodin „technická 2“ CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo zásahu je průzkumem zjištěno, že se nelze dostat do bytu pomocí technických prostředků z výbavy cisterny a proto velitel zásahu povolává prostřednictvím KOPIS na místo náš automobilový žebřík AZ 30 IFA. Po jeho příjezdu se hasiči dostávají do bytu, kde je nalezena osoba bez známek života. Místo je předáno policii ČR a jednotka se vrací na základnu.

V úterý 21. září je v dopoledních hodinách vyhlášen krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach jednotkám v druhém stupni poplachového plánu na KV Arénu v Karlových Varech. Do ovzduší unikl amoniak a ve strojovně zůstal zraněný dělník. Takový byl námět prověřovacího cvičení hasičů před mistrovstvím světa v basketbale žen. Naše jednotka byla jednou ze sedmi zasahujících.

V pondělí 20. září proběhl další školící den zásahové jednotky SDH Chodov. Po nezbytné ranní kávičce provedl velitel jednotky rozbor zásahů a cvičení z poslední doby na staré klubovně pomocí dataprojekce. Zdůraznil klady a zápory cvičení „Tonutí člověka“, cvičení „Obřadní síň“ a především požár ve výškové budově ulice ČSM. Následoval takzvaný strojní den. Školení bylo přerušeno signálem poplachu ze systému JAY. Jednalo se o prověřovací cvičení na objektu KH Cetto, ale o tom byl předešlý článek. Po cvičení pokračovalo školení strojníků pod vedením šéfstrojníka jednotky a velitel si vzal zbytek hasičů a odjeli provést praktický výcvik rozvinování hadicového vedení do výškové budovy pomocí hadicových košů. Tato činnost byla zaměřena na správnost provedení s důrazem na průzkum bojem.

 

Rozlohou nevelká průmyslová zóna v Chodově se rozrostla o další výrobní objekt. Jedná se o firmu KH Cetto, která vyrábí komponenty pro automobilový průmysl. Každý průmyslový podnik má svá specifika a pro případ mimořádné události je pro hasiče lepší mít nějaké povědomí o rozmístnění v podniku. Proto bylo vedením profesionálních hasičů v Sokolově a naším velitelem zásahové jednotky zorganizováno prověřovací cvičení na tento objekt. Prověřovaní nebyli tentokrát jen hasiči, ale i zaměstnanci podniku a DZP (dokumentace zdolávání požáru).

K požáru ve výškovém domě v Chodově vyjeli ve středu 15. září čtyři hasičské jednotky. Byl hlášen kouř a plameny v 7. nadzemním podlaží panelového domu. Na místo vyjíždí ihned hlídka městské policie Chodov a také hasičské jednotky. Do ulice ČSM vyjíždí jednotka Chodov s CAS 24 T815 TERRNo1, CAS 20 T815 TERRNo1, AZ 30 IFA, jednotka Sokolovské uhelné s CAS 20 T815 TERRNo1 „Portugal“, jednotka HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340, jednotka HZS Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary s CAS 24 Scania P340.

V sobotním dopoledni 11. září se rozezněl signál pro výjezd chodovské jednotky. Za pět minut od vyhlášení poplachu v 9:25 hodin vyjíždí nově sloužící družstvo s CAS 24 T815 TERRNo1 k ohlášenému požáru v objektu Kulturního a společenského střediska v ulici Boženy Němcové. Podle nahlášení na tísňovou linku oznamovatelem, má vycházet kouř z elektroprůduchu v zadní části objektu. Po příjezdu chodovské jednotky na místo události, kde se již nachází hlídka městské policie, velitel zásahu stanovuje průzkumnou skupinu a vydává rozkaz k provedení průzkumu v dýchacích přístrojích s vybavením ručních hasicích přístrojů, jelikož je předpoklad, že hoří elektroinstalace.

Ve středu 8. září došlo v technologickém provozu Sokolovské uhelné na Vřesové k mimořádné události. K požáru s následným výbuchem, který nastal v části TG, posílá krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje jednotky hasičů z druhého stupně požárního poplachového plánu. Naší jednotce je vyhlášen poplach ve 23:29 hodin a k požáru vyjíždí se zásahovým vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1.