V neděli 1. listopadu, přesně ve čtvrt na dvě ráno, vyjelo sloužící družstvo zásahové jednotky opět k požáru. Na požár skládky komunálního odpadu Sater za Vřesovou, vyjela cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 Terrno1 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo požáru, kde již zasahovala jednotka HZSp Sokolovská uhelná a jednotka HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov, bylo naší jednotce stanoveno vytvoření dalšího útočného proudu a zásah provádět v dýchací technice. Naše jednotka byla krátce po šesté hodině ranní odeslána zpět na základnu.

V sobotu 31. října vyjela v 19:32 hodin chodovská jednotka s CAS 24 T815 na hlášený požár trávy na Smolnickém kopci. Před naší jednotkou se na místo dostavila hlídka městské policie a zjistila, že hoří nejen tráva, ale i plastový kontejner uprostřed kopce. Po příjezdu jednotky je požár lokalizován a likvidován jedním proudem „C“ a jednoduchými hasebními prostředky. Jednotka po uhašení odjíždí zpět na základnu.

Poslední říjnové pondělí vyjela chodovská zásahová jednotka s CAS 20 T815 v 11:38 hodin na technický zásah do ulice U porcelánky. Hlášena byla záchrana neznámého zvířete ve stoupacím vzduchotechnickém potrubí panelového domu. Po příjezdu na místo se potvrdil pták ve větrací šachtě. Jeden živý a jeden kadáver. Jednotka provedla náročné vyproštění zvířat z technologického zařízení domu.

Ve čtvrtek 22. října ve 21:29 hodin byl vyhlášen poplach chodovské hasičské jednotce na požár výškové budovy v Nejdku. Hořel byt v 8. patře výškového desetipatrového domu. Na místo vyjela cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 a automobilový žebřík AZ 30 IFA. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje, vyhlásilo  vzhledem k nebezpečnosti požáru ve výškových budovách, poplach i jednotkám v druhém stupni požárního poplachového plánu pro město Nejdek.

Před třetí hodinou ranní 20. října vyjelo zásahové družstvo naší jednotky k nahlášenému požáru plastových popelnic do ulice Boženy Němcové křižující se s ulicí Vítězná u obchodního domu Družstevník. K požáru vyjíždí družstvo 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815. Po příjezdu na místo požáru, kde ještě před příjezdem hasičů i strážníků městské policie a policie ČR, odtáhl oznamovatel nezasažené okolo stojící popelnice, je průzkumem zjištěno, že je zcela zasažen jeden plastový kontejner a dřevěná nástupní lávka pro vozíčkáře. Je nasazen vysokotlaký proud k provedení lokalizace prioritně na dřevěnou lávku a následně i likvidace požáru popelnice. Při závěrečném průzkumu je provedeno měření kovové konstrukce nájezdu pomocí infrapyrometru. Jednotka balí použité vybavení a vrací se na základnu.

V sobotu 17. Října byl v 18:23 hodin vyhlášen poplach naší zásahové jednotce na otevření bytu na Vřesové, kde hrozilo nebezpečí z prodlení. Na místo události vyjíždí CAS 20 T815 s družstvem v počtu 1+4. Po příjezdu na místo velitel zjišťuje, že byt byl otevřen hlídkou policie a uvnitř bytu bylo dítě. Jednotka se vrací zpět na základnu.