V neděli 8. srpna večer, přesně ve 20:01 hodin, byl vyhlášen poplach chodovské jednotce na požár pásového dopravníku na dole Jiří. K zásahu vyjelo družstvo hasičů s CAS 24 T815 TERRNo1. Jednotka je naváděna k místu požáru z Krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje. Po příjezdu do uvedené lokality, je chodovské družstvo krátce před dojezdem na místo požáru odvoláno zpět na základnu. Na místě události již nejsou potřeba.

V neděli 8. srpna vyjelo zásahové družstvo v 8:11 hodin s CAS 20 T815 TERRNo1 na únik ropného produktu do ulice U Porcelánky. Po příjezdu na místo před obchodní dům je průzkumem zjištěno, že došlo k rozlití pravděpodobně syntetického lepidla. Jednotka provedla protipožární opatření připravením ručního hasicího přístroje a posyp uniknuté látky sorbentem. Velitel zásahu vydává pokyn k zabezpečení prostoru, vytýčení výstražnou páskou a přes KOPIS povolává na místo hlídku policie ČR. Po příjezdu policie a úklidu použitého sorbentu se jednotka vrací na základnu.

Již několik měsíců probíhá rekonstrukce silnice druhé třídy, která prochází Chodovem. Součástí této druhé etapy stavby průtahu městem, je i stavba nového mostu u hasičské zbrojnice. Starý most byl kvůli špatnému stavebně-technickému stavu úplně odstraněn a na jeho místě vzniká nový v jiných parametrech, které odpovídají současným normám i územnímu plánu města. Stavba u hasičské zbrojnice omezila a ztížila výjezd zásahové techniky a dva dny jsme musely naší hasičskou techniku parkovat před budovou městské policie. Opětovně žádáme občany, zejména ulic Palackého a Smetanova, aby respektovali dopravní značení a dodržovali ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Špatným stáním a parkováním stěžují průjezd nejen hasičské, ale i ostatní technice složek integrovaného záchranného systému. Na fotografiích jsou záběry z probíhající stavby nového mostu a rekonstrukce výjezdu z areálu hasičské zbrojnice. Z dalšího průběhu stavby, která má být dokončena v říjnu, přineseme opět článek a fotografie.

O půlnoci z 20. na 21. července skončila platnost nařízení hejtmana Karlovarského kraje týkající se zvýšeného nebezpečí požárů v souvislosti s horkým a suchým počasím.

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje nedoporučil hejtmanovi Karlovarského kraje prodloužit platnost doby zvýšeného nebezpečí požárů. Opatření vyplívající z Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2003, ze dne 11. září 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, skončilo úterní půlnocí.

Silná vichřice, bouřka a přívalový déšť. To byla směsice živlů, které zasáhly náš kraj v sobotu brzy ráno. V našem hasebním obvodu nebyly následky tak znát jako jinde v Karlovarském kraji. Přesto je dopoledne 17. července v 9:55 hodin vyhlášen poplach pro chodovské hasiče na typ události technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Chodov, ulice Lesní, rozlomený strom v blízkosti elektrického vedení. Na místo vyjíždí jednotka s CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo, kde již prostor zajistila hlídka městské policie Chodov, je průzkumem zjištěno, že rozlomená část stromu ještě drží asi v pěti metrové výšce a je opřena o elektrické vedení. Jelikož strom je na soukromém pozemku, nic jiného než elektrické vedení neohrožuje, velitel zásahu poučuje majitele pozemku o nevstupování do ohrožené oblasti, hlásí vše na KOPIS a žádá o předání řešení této události elektrikářské pohotovostní službě energetických závodů. Poté se jednotka vrací na svoji základnu.

V sobotu 17. července v 1:54 hodin je vyhlášen poplach pro sloužící družstvo na ohlášený požár plastového kontejneru u městského úřadu. Do stále horké noci vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 TERRNo1 ve standardním obsazení velitel, strojník a několik hasičů. Po příjezdu na místo je potvrzen požár plastového kontejneru a velitel vydává rozkaz k jeho uhašení. Po likvidaci požáru se ztichlou nocí vrací jednotka hasičů zpět na zbrojnici.

Další poplach pro chodovskou jednotku byl vyhlášen ještě 14. července a to znovu na požár trávy. V odpoledním horku vyjela zásahová jednotka v 16:29 hodin s CAS 24 T815 TERRNo1 k požáru trávy do Vintířova. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěn požár trávy, který se šíří směrem na Nové Sedlo a na místě zasahuje jednotka hasičů z Vintířova, kteří přijeli s CAS 16 Daewoo Avia. Jelikož požár je v místech vlečky dolu Jiří, na místo přijíždí ještě cisterna podnikových hasičů Sokolovské uhelné. Naše jednotka používá k hašení jednoduché hasební prostředky a doplňuje vodu do CAS 16. Po splnění všech úkolů naší jednotkou se vracíme na základnu.

Další horký den a dopoledne je přes systém JAY vyhlášen opět poplach na požár travního porostu v Chodově. Do ulice Nádražní vyjíždí v 9:37 hodin cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 TERRNo1 se zásahovým družstvem k požáru v kolejišti místního železničního nádraží. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěn nevelký požár, který již hasí zaměstnanci SŽDC. Požár je rychle lokalizován a následně likvidován jedním útočným proudem „C“. I když se jednalo o malý požár trávy, jsou požáry v kolejišti nebo u kolejového svršku hodně nebezpečné, jelikož by mohlo dojít k poškození železničního zařízení. Tento požár se obešel beze škody.

Opět požár v ulici Lesní. Znovu vyjela chodovská jednotka na požár lesní hrabanky do ulice Lesní v neděli 11. července nedlouho po devatenácté hodině s CAS 24 T815 TERRNo1 ve složení velitel družstva, strojník a tři hasiči. Jednotku na místo naváděla hlídka městské policie a hlídka policie ČR, které byly na místě jako první. Požár je lokalizován a likvidován pomocí jednoho proudu „C“ a i když se jednalo o nevelký rozsah, byl na konci zásahu použit infrapyrometru ke kontrole požářiště. Po splnění všech stanovených úkolů velitelem zásahu se jednotka vrací na základnu.

Od pondělí 12. července platí až do 20. července nařízení hejtmana Karlovarského kraje, které v souladu s podmínkami k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovuje opatření platná pro celé území kraje tak, aby nedocházelo ke zbytečnému nárůstu počtu požárů lesních a travních porostů.

Článek podle informací z informačních portálů Karlovarského kraje a HZS Karlovarského kraje

K dopravní nehodě vyjíždí zásahová jednotka v sobotu 10. července v 15:22 hodin. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vysílá na místo události chodovskou CAS 20 T815 TERRNo1 do obce Mírová na křižovatku směr Jimlíkov, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje posádka zdravotnické záchranné služby a hlídka policie ČR je zjištěno, že nikdo není potřeba vyprostit, jedna zraněná osoba je v péči zdravotníků. Jednotka provádí zabezpečení místa nehody, protipožární zabezpečení pro případ vzniku požáru a kontrolu zda nedošlo k úniku provozních kapalin. Pro hasičskou jednotku už dále na místě není žádná práce a po domluvě s policií ČR vydává velitel zásahu pokyn k odjezdu. Na KOPIS je odeslán status číslo pět a jednotka se vrací na svoji základnu.