Ve čtvrtek 3. září byla vyslána zásahová jednotka SDH Chodov ve 00:41 k požáru skládky komunálního odpadu Sater za Vřesovou. K zásahu vyjíždí družstvo v počtu 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815. Po příjezdu na místo události dostává naše jednotka pokyny od velitele zásahu. Po ukončení stanoveného úkolu, jednotka odjíždí zpět na základnu.

V pátek 28. srpna probíhá po 15. hodině briefing zásahové jednotky na zbrojnici, kdy je předneseno zástupcem velitele jednotky několik novinek a provedeno plánování služeb na měsíc září. Krátce po skončení přijímá stálá služba městské policie telefonát o požáru trávy na Smolnickém kopci. Okamžitě zaměřuje na uvedené místo jednu z kamer městského bezpečnostního systému a vysílá na místo i svoji hlídku. Je potvrzen požár trávy za garážemi. Městská policie oznamuje toto na krajské operační a informační středisko HZS a vyhlašuje v 16:13 hodin poplach sloužícím hasičům pomocí pagerů. Během chvíle jsou všichni hasiči připraveni v zásahové cisterně CAS 24 T815 a odjíždějí za použití výstražného zvukového a světelného zařízení na vozidle k místu požáru.

Voda ve sklepě rodinného domu v Hrnčířské ulici v Chodově byla příčinou vyhlášení poplachu zásahovému družstvu v pátek minutu po druhé hodině ranní. K zásahu vyjíždí vozidlo CAS 24 T815 TERRNo1. Mezi tím dostává krajské OPIS informaci, že se bude jednat pravděpodobně o prasknutý vodovodní řád před jedním z domů. Proto tuto informaci okamžitě předává na správce vodovodní sítě. Naše jednotka dojíždí na místo a potvrzuje informace získané z několika telefonátů. Na místo události přijíždí pracovník vodárenské pohotovostní služby, který uzavírá hlavní řád. Poté je nasazeno čerpadlo k odčerpání vody ze zatopeného sklepa. Jednotka deset minut před 4. hodinou odjíždí na základnu.

Ve čtvrtek večer je vyhlášen poplach na požár v Karlových Varech Dvorech nedaleko kruhové křižovatky pod mostem silnice č. 6. Jednotka SDH Chodov vyjíždí k zásahu s CAS 24 T815 ve 20:06 hodin. Za sedm minut později je na místě požáru další části objektu garáží bývalých uhelných skladů na Chebské ulici. Jedná se o stejné místo jako předešlý večer, jen hoří to co bylo předtím uchráněno. K požáru jsou krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech vyslány další jednotky podle poplachového plánu.

Ve středu 26. srpna vyjelo sloužící družstvo ke dvěma požárům. Prvním byl požár skládky odpadů Sater na Vřesové, kam jednotka vyjela v 18:16 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS) 24 T815 ve složení velitel družstva, strojník řidič a tři hasiči. Po příjezdu na místo kde již zasahuje jednotka HZS podniku Sokolovská uhelná s CAS 24 T815, je naší jednotce vydán rozkaz doplnit vodou první cisternu a vystřídat hasiče na proudech. Chodovská cisterna poté odjíždí provádět kyvadlovou dopravu vody na požářiště. Na místo se také dostavuje profesionální jednotka ze stanice HZS ze Sokolova. V 19:20 hodin dochází k likvidaci požáru a jednotky se postupně vrací na svoje základny.

V úterý 25. srpna vyjela v 19:42 hodin zásahová jednotka chodovských hasičů s CAS 24 T815 v počtu 1+4 k požáru osobního automobilu do ulice U koupaliště v Chodově. Po příjezdu na místo události vedle nákupního centra Penny, je průzkumem zjištěn požár v prostoru motoru osobního auta. Na místě je již jak hlídka městské policie, tak hlídka místního oddělení policie ČR. Probíhá rychlá lokalizace pomocí vysokotlakého proudu a velitel zásahu povolává přes krajské operační a informační středisko k požáru vyšetřovatele HZS. Než se na místo dostavil vyšetřovatel požárů, je provedena likvidace. Jednotka se připravuje k odjezdu a velitel zásahu předává požářiště vyšetřovateli. Jednotka odjíždí na svoji základnu. Škoda na vozidla nepřesáhla 15 tisíc korun a příčinou byla technická závada.