Poslední pondělí měsíce března vyjelo v 9:12 hodin zásahové družstvo s CAS 20 T815 TERRNo1 k úniku ropného produktu do ulice Horní. Na místo byla vyslána také jednotka HZS ze stanice Sokolov s TA4 T815. Na místě je zjištěno, že došlo k úniku přibližně 60 litrů hydraulického oleje z nákladního vozidla. Jednotky provedli provizorní opravu závady na vozidle pomocí tmelu, posyp a následně likvidaci uniknuté látky.

Ještě neskončil školící a výcvikový den pátek 26. března a byl opět vyhlášen poplach naší jednotce.

Na požár pasového dopravníku v areálu společnosti Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. vyjíždí s CAS 24 T815 TERRNo1 družstvo 1+5. Při jízdě k místu události je přes mobilní radiostanici informován velitel, že se již podařilo požár zlikvidovat a naše jednotka je vrácena zpět na základnu.

V pátek 26. března ráno odjíždí zásahová jednotka na školení na centrální stanici HZS Karlovarského kraje územní odbor Sokolov. Tématem školení je Řád výkonu služby, pronikání do objektu - násilný vstup, zásady chování v prostoru kontaminovaném NL, obsluha technických prostředků a požární techniky. Bohužel krátce po zahájení zaměstnání se na učebně rozsvěcují poplachová světla a náš školitel je v družstvu určeném pro výjezd k zásahu. Naše jednotka je kromě určených strojníků, kteří mají cyklické školení, odeslána zpět na domovskou zbrojnici.

Zde se provádí další výcvik ve vyprošťování z havarovaných vozidel.

Ve čtvrtek 25. března krátce po čtvrt na dvě odpoledne vyjíždí jednotka SDH Chodov s CAS 20 T815 TERRNo1 k železniční dopravní nehodě do Mírové v části Na Cechu. Na železničním přejezdu směrem na Hory došlo k nehodě osobního motorového vlaku řady 810 a nákladního automobilu. Při nehodě došlo ke zranění dvou osob z osobního vlaku. Ten jel naštěstí bez cestujících. Na místě zásahu byla před příjezdem jednotky provedena místní obyvatelkou odborně první pomoc těžce zraněné osobě . V době našeho příjezdu již místo zajišťují první příslušníci Policie ČR.

Druhý den v týdnu 23. března byl pro naší zásahovou jednotku opět výjezdový. Krátce před patnáctou hodinou vyhlásilo Krajské operační a informační středisko HZS poplach pro naše družstvo k nouzovému otevření bytu ve Vintířově. K zásahu vyjíždí CAS 20 T815 TERRNo1 ve stanoveném čase. Na základě zjištěných informací od KOPISu, velitel po příjezdu na místo nařizuje vybavit se dýchací technikou, detekcí a připravit vysokotlaký proud. Po otevření bytu byl zjištěn zapnutý plynový spotřebič již bez plamenného hoření. Detekčním přístrojem nebyla naměřena nebezpečná koncentrace. Na místě jednotka spolupracuje s policií ČR a pracovníkem plynárenské pohotovostní služby.

Pondělí 22. března opět pokračoval zdokonalovací výcvik se zaměřením na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Výcvik začal přípravou dvou vozidel na určená stanoviště. Velitel jednotky zopakoval základní taktické zásady při tomto druhu zásahu s důrazem na bezpečnost práce.

První vozidlo bylo „havarované“ na střeše. Určené družstvo provedlo stabilizaci vozidla před začátkem vlastního vyprošťování. Následně bylo provedeno vyproštění pod dohledem velitele. Podobně byl proveden cvičný zásah vyproštění i na druhém vozidle, jen s tím rozdílem, že tentokrát bylo na boku.

 

 

V sobotu 20. března byl v 02:37 hodin vyhlášen poplach na požár výškové budovy v Chodově ulice Osadní. K zásahu vyjela chodovská jednotka s CAS 24 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Ifa. Na místě události je zjištěno, že se jedná o připálené potraviny. Požár byl zdolán v zárodku a následně bylo provedeno přirozené odvětrání bytu. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje odvolává, na základě hlášení od naší zásahovky, ostatní povolané jednotky zpět na základnu ještě během jízdy na místo události. Po předání bytu majitelům, se jednotka SDH Chodov vrací zpět na základnu.

Začátek roku 2010 je ve znamení výcviku a odborné přípravy členů zásahové jednotky. Od začátku letošního roku se členové jednotky zúčastnili celkem pěti školení dle plánu odborné přípravy.

Některá odborná školení jsou prováděna ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje. Ve dnech 18. - 19. března 2010 probíhala cyklická odborná příprava velitelů družstev na centrální stanici profesionálních hasičů v Sokolově. Probírali se zde vybraná témata z metodických listů bojového řádu, práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Velký důraz byl kladen na zásady velení i řízení zásahu a úzká spolupráce a povinnosti ve vztahu k operačnímu středisku.

V pondělí 8. března vyjela ve 22:10 hodin chodovská zásahová jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 na požár v komíně rodinného domu do Louček. Na místě zásahu spolupracuje s jednotkou HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov (CAS 24 Scania P340) a místní jednotkou O-I Manufacturing Nové Sedlo (CAS 24 L101). Bylo prováděno srážení plamene v komíně pomocí písku, srážení žhavých částí pomocí kominického nářadí a osvětlování místa události. Profesionální jednotka sokolovských hasičů byla během zásahu odvolána Krajským operačním a informačním střediskem HZS k jiné události. Na místě zůstávají jednotky z Chodova a Nového Sedla, které po skončení činnosti odjíždějí na svoje domovské základny.

Ve čtvrtek 4. února v 14:04 byl vyhlášen poplach třem jednotkám v prvním stupni poplachového plánu na požár bytu ve výškové budově v Chodově. K místu události v ulici Budovatelů přijíždí jako první naše jednotka s CAS 24 T815 a AZ 30 IFA. Velitel zásahu zjišťuje prvotní informace a vysílá průzkumnou skupinu. Z okna v sedmém nadzemním podlaží vychází kouř. Na místo se dostavuje jednotka HZSp Sokolovská uhelná s CAS 20 T815.

Ve středu 3. března přivezl velitel Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. k ukázání nový sanitní vůz podnikových hasičů na podvozku VW Transporter. Nový sanitní vůz je další vozidlo pro zkvalitnění zásahové činnosti hasičů v průmyslovém komplexu a zlepšení dostupné pomoci u této společnosti. Sanitní nástavbu na podvozku VW Transporter provedla česká firma KOV Velim. Zatím se vozidlo dovybavuje, provádí povinné najíždění kilometrů a seznamování hasičů s obsluhou.