Úterý 26. ledna vyjíždějí chodovští hasiči v 9:12 hodin na technickou pomoc otevření bytu do ulice 1. máje v Chodově, kdy je nutno ošetřit osobu v uzamčeném bytě. Krajské operační a informační středisko vysílá k zásahu automobilový žebřík AZ 30 IFA, jelikož z přijatých informací je zjevné, že jediné možné místo pro vstup do bytu bude přes pootevřené okno. Družstvo 1+3 na místě zásahu spolupracuje s městskou policií, osobní lékařkou, zástupkyní pečovatelské služby a zámečníkem. Jednotka za použití automobilového žebříku vstupem přes okno otevírá byt. Osobě je poskytnuta pomoc a je předána do péče lékařky. Družstvo se vrací na základnu.

22. ledna tři minuty před třináctou hodinou vyjela zásahová jednotka na pokyn z KOPIS k odstranění nebezpečných stavů do ulice Nejdecká. S vozidlem CAS 20 T815 a AZ30 Ifa vyjela jednotka o celkové síle 7 hasičů, z toho 2 velitelé, 2 strojníci a 3 hasiči „maníci“ k odstranění sněhových a ledových převisů na střeše Speciální a praktické školy.

Po příjezdu na místo byl proveden průzkum a ve spolupráci s policií ČR bylo zabezpečeno místo zásahu. Určení hasiči provedli odstranění převisů ze střechy pomocí automobilového žebříku. Po ukončení akce se všichni vrátili na základnu.

 

Krajské operační a informační středisko HZS vydalo příkaz k výjezdu chodovské jednotce ve čtvrtek 21. ledna v 16:10 hodin na technickou pomoc otevření bytu. Do ulice Obránců míru vyjíždí družstvo 1+4 s CAS 20 T815 TERRNo1 a po příjezdu na místo události, kde již byla hlídka policie ČR a hlídka městské policie Chodov, otevřela pomocí jednoduchých technických prostředků byt. V bytě byla nalezena zraněná osoba, které hasiči ve spolupráci se strážníky poskytují předlékařskou první pomoc do příjezdu posádky ZZS ze Sokolova. Po předání pacienta do péče lékaře se jednotka hasičů vrací na základnu s dobrým pocitem, že zachránila další lidský život.

Vlivem změn počasí došlo v posledním týdnu k velkému namrzání ledu a ztěžknutí sněhu na střechách budov. Za bezpečný provoz staveb a tedy i za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídá výhradně každý majitel objektu.

Sníh a led by lidé měli ze střechy svých domů odstraňovat průběžně. Hasiči vyjíždějí k odstranění nebezpečných stavů na budovách státních institucí, zejména škol, školek, zdravotnických zařízení. I chodovská zásahová jednotka hasičů byla vyzvána KOPIS v dopoledních hodinách úterý 19. ledna k provedení zásahu na odstranění sněhových a ledových převisů na veřejné budově. Do ulice Náměstí míru vyjíždí v 9:10 hodin s CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ30 Ifa.

V sobotu 16. ledna vyjela v 16:42 hodin chodovská jednotka na příkaz krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru k požáru dřevěného odpadu do ulice Nejdecká. Družstvo hasičů, které se na místo dostavilo s CAS 24 T815, průzkumem zjišťuje, že se jedná o kontrolované pálení většího množství dřevěného odpadu na travnatém pozemku. Toto pálení se obyvatelstvu jevilo jako požár u budovy. Je všeobecným zvykem, že fyzické osoby při pálení většího množství dřevěného odpadu, oznamují pálení na příslušné operační středisko hasičů. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají tuto povinnost přímo ze zákona. Odpovědná osoba, která byla pálení přítomna, byla o tomto poučena. Zásahová jednotka se poté vrací na základnu. Událost byla klasifikována jako planý poplach.

Ve čtvrtek 14. ledna v 6:15 hodin vyjela chodovská jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T 815 TERRNo1 k požáru sazí v komíně rodinného domu do Nového Sedla část Pískový vrch.

Po dojezdu na nahlášenou adresu velitel zjišťuje, že na místě již zasahuje jednotka HZS ze stanice Sokolov. Sokolovská profesionální jednotka má situaci pod kontrolou a tak je po dohodě velitelů chodovské zásahové družstvo odesláno zpět na základnu.