V neděli 4. července v 1:23 hodin byl vyhlášen poplach naší jednotce na likvidaci úniku nebezpečné látky v podniku Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. ve zpracovatelské části na Vřesové. Na místo vyjíždí chodovské družstvo v počtu 1+3 s CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu do areálu podniku určeným vjezdem, je technika hasičů ustavena v bezpečné vzdálenosti. Je zjištěno, že dochází k úniku kapalného amoniaku (čpavek NH3) z železniční cisterny. Na místě události již zasahuje jednotka podnikových profesionálních hasičů a ve stejné době jako naše jednotka, se dostavuje k zásahu družstvo prvního výjezdu jednotky HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov.

Ve středu 30. června byl na tísňovou linku nahlášen požár kuchyně v mateřské školce ulice Nerudova. Je vyhlášen poplach a na místo okamžitě vyjíždí hlídka městské policie s novým vozidlem Škoda Yeti, která po příjezdu na místo události zjišťuje první vizuální informace a uzavírá přilehlou komunikaci. Na místo požáru vyjíždí z chodovské zbrojnice dvě družstva s CAS 24 T815 TERRNo1 a CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu velitel zásahu vysílá průzkumnou skupinu k zásahu bojem a za pomocí učitelek je jednotkou hasičů provedena evakuace dětí z budovy dle evakuačního plánu. Je prováděn hasební zásah prvním družstvem ve druhém nadzemním podlaží pravého pavilonu školky, dokončena evakuace osob a druhé družstvo provádí doplňování vody do cisteren z nedalekého podzemního hydrantu. Celkem bylo evakuováno 65 dětí a 7 dospělých. Tak proběhlo jedno z dalších prověřovacích cvičení v objektu, kde majitelem je město Chodov.

I předposlední dvacátý devátý červnový den vyjela k zásahu chodovská jednotka hasičů. S vozidlem CAS 20 T815 TERRNo1 vyjelo družstvo 1+5 v 8:12 hodin k úniku ropných produktů do ulice U Porcelánky v Chodově. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku benzínu z nádrže osobního vozidla, která byla poškozena při krádeži. Bylo provedeno protipožární zabezpečení proti případnému vzniku požáru a posyp uniknuté látky sorbentem.

Na místě byla přítomna také hlídka policie ČR a uživatel vozidla. Velitel zásahu po dohodě s uživatelem nařídil provést provizorní opravu poškozené nádrže pomocí tmelu. Po ukončení prací se jednotka vrací na základnu.

V neděli 27. června zavítali na naší zbrojnici příslušníci Policie ČR z oddílu potápěčů. Při jejich krátké zastávce jsme si mohli prohlédnout techniku, se kterou zasahují. Jednalo se o osobní automobil Jeep Cherokee 4x4 a na přívěsu motorový člun Pioner Multi.

Člun Pioner Multi - se sklápěcí rampou osazený motorem JOHNSON. Délka 5,05 m, šířka 1,95 m, hmotnost 420 kg, ponor 22 cm. Je určen k běžné hlídkové činnosti, a k dohledu nad dodržováním obecně závazných pravidel při řízení plavidel na vodních tocích. Tento člun, který je specializovaný pro záchranu tonoucích a k činnostem potápěčů policie ČR, je vybaven sklopnou příďovou rampou. Pro svoji stabilitu je možno z jeho paluby transportovat osoby do záchranného vrtulníku.

Podle ročního plánu školení proběhla další jeho část v pátek 25. června. První částí bylo na hasičské zbrojnici v Chodově seznámení s dokumentací zdolávání požárů - operativních karet objektů marketů Tesco, Penny, Lidl v Chodově a objektu KH Cetto na Vintířovské ulici v Chodově, kde probíhá výroba a montáž plastových dílů pro automobilový průmysl a telekomunikace.

V pátek 25. června vyjela jednotka Chodov v 6:11 hodin se zásahovým vozidlem CAS 20 T815 k odstranění nebezpečných stavů do ulice Smetanova.

Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno vytopení tří podlaží panelového domu. Jednotka provedla průzkum a po zjištění všech potřebných informací, velitel zásahu rozhodl o uzavření stoupacího vodovodního potrubí. Nájemníkům domu bylo doporučeno řešit situaci, která nehrozila dalším nebezpečím, se správcem nemovitosti. Hasičům na místě asistovala hlídka policie ČR.

Krásné letní počasí jako kdyby bylo objednané na speciální výcvik ve středu 23. června, kdy se naše jednotka účastnila školení a výcviku plnění hasícího letadla pro hašení lesních požárů. Na hospodářském letišti v Květné u Krajkové si všichni vyzkoušeli pohyb okolo letounu, bezpečný přístup a doplňování vody do nádrže letadla. Letounem byl Zlín Z 137T tzv. „Turbočmelák“ imatrikulační značky OK-SJB. Náš kraj spadá do oblasti vyššího výskytu lesních ekosystémů s vyšším rizikem lesních požárů a patří do vymezeného území A1 sektoru Krušné hory, Český les, část kladensko-rakovnické pánve, mimo Plzeňskou pahorkatinu.

Ve čtvrtek 17. června v nočních hodinách je přijato na tísňovou linku hlášení o požáru na Smolnickém kopci v Chodově. Krajské operační a informační středisko vyhlašuje ve 22:45 hodin poplach chodovské jednotce. Na místo požáru vyjíždí družstvo 1+4 s CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu je průzkumem zjištěn požár zahradní travní sekačky, která byla úmyslně zapálena. Osoby, které se chtěli zbavit plastů na sekačce, si převzala hlídka policie ČR. Jednotka provedla uhašení pomocí jednoho proudu „C“. Na místě spolupracovala také hlídka městské policie Chodov.

Také v pondělí 14. června vyjíždí zásahová jednotka k otevření bytu do ulice U Porcelánky, kde se má nacházet zraněná osoba, která neotevírá. V podvečerních 19:05 hodin nasedá sloužící družstvo do CAS 20 T815 takzvané „Dvojky“ a odjíždí do místa určení. Na uvedené adrese se již nachází hlídka městské policie Chodov, hlídka obvodního oddělení policie ČR a příbuzný uživatele. Velitel zásahu zjišťuje dostupné informace, a jelikož je ve třetím nadzemním podlaží uvedeného bytu otevřené okno, rozhoduje o použití výsuvného žebříku Norbas k vniknutí do bytové jednotky.

Nebezpečí z prodlení hrozilo v sobotu 12. června v Chodově ulici U Porcelánky. Na místo vyjíždí v 12:28 hodin družstvo zásahové jednotky Chodov s CAS 20 T815 TERRNo1 k otevření bytu. Po příjezdu je od uživatele bytu zjištěno, že v uzavřeném bytě se vaří jídlo na zapnutém sporáku. Velitel zásahu dává pokyn k okamžitému vniknutí do bytu. Po otevření bytu, který je celý zakouřen, je vypnut sporák, hrnec uhašen a byt odvětrán.

Ve čtvrtek 10. června, přesně v 22:30 hodin, vyjelo družstvo zásahové jednotky k požáru do katastru za Vřesovou. Na požár skládky komunálního odpadu Sater, vyjela cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 Terrno1 v počtu 1+4. Na místě požáru také zasahovala jednotka HZS podniku Sokolovská uhelná a jednotka HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Naše jednotka byla po provedení určených úkolů odeslána velitelem zásahu zpět na základnu.