V  neděli 8. března, byl vyhlášen v 19:14 hodin poplach, jednotkám v prvním stupni požárního poplachového plánu na požár v ulici Horní. Vyrozumívací zpráva pro místní jednotku ze systému Kanga obsahuje text, kde je uvedeno, že směrem na Chranišov u čerpací stanice hoří kamion. Na místo zásahu je KOPISem vyslána jednotka SDH Chodov s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1, jednotka HZSp Sokolovská uhelná (SUAS) s vozidlem CAS 20 T815 TERRNo1 Portugal a jednotka HZS ze stanice Sokolov s vozidlem CAS 24 Scania P340. O události je informována Policie ČR a vyšetřovatel požárů HZS územního odboru Sokolov.

V sobotu 7.března, když si každý užívá víkendového klidu, byl v podvečer několik minut po 18.hodině vyhlášen poplach pro zásahové družstvo jednotky SDH Chodov. Na výjezdovém lístku bylo uvedeno, že hoří pneumatiky u garáží v ulici Horní směrem na Nové Sedlo po pravé straně od silnice. K požáru vyjelo družstvo 1+5 se vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že hoří odpad u garáží a dále nehrozí jeho rozšíření. Jednotka provádí lokalizaci i likvidaci požáru ve stejném čase a po uložení výzbroje zpět do zásahové cisterny se vrací na základnu.

Krátce po půl páté odpoledne ve čtvrtek 5. března, byla na tísňovou linku 150 hlášena dopravní nehoda v ulici Hrnčířská za chodovským vlakovým nádražím. Oznamovatel nahlásil osobní automobil Škoda Forman v příkopu, který je převrácený na střechu, a uvnitř jsou uvězněny dvě osoby. Krajské operační a informační středisko HZS (KOPIS) vyhlásilo poplach pro jednotku SDH Chodov. Tuto informaci převzalo také stálé operační středisko městské policie (MěP), které okamžitě vysílá na místo svoji motorizovanou hlídku.

V úterý 3. března v 18:40 hodin vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro jednotku SDH Chodov. Byla hlášena dopravní nehoda osobního vozidla za obcí Mírová směrem na Karlovy Vary. Z informací od KOPIS se velitel družstva dozvídá, že vozidlo havarovalo do příkopu v blízkosti vodního toku a není zřejmé, jestli z vozidla unikají ropné látky do blízkého potoka.

Krátce před půl pátou odpoledne 2. 3. 2009 byla jednotka Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru nízké budovy – požár sazí v komíně. K události vyjelo zásahové družstvo 1+5 s CAS 24 T815 TERNNo1. Průzkumem je na místě zjištěno, že došlo k zahoření sazí na stěnách původního jednoprůduchového komínového tělesa z vnější strany rekonstruované komínové vložky (rok 2005), spotřebič na pevná paliva 30 kW byl již odstaven, vybírací otvor vyčištěn a kominík na místě požádal o spolupráci  jednotku hasičů při otevření krycího plechu komínového tělesa na střeše objektu.

Na konci února proběhl jeden z dalších měsíčních výcviků a školení zásahové jednotky.
V rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotky, byl proveden praktický výcvik s výsuvným záchranným žebříkem NORBAS a záchrannými nosítky Ferno. Proběhla také kontrola funkčnosti a ovládání všech motorových agregátů. Na stanici u sokolovských profesionálních kolegů proběhlo zopakování znalostí při užívání přetlakové a rovnotlaké dýchací techniky. Specialistou, technikem chemické služby, byla jednotka proškolena na používání detekční techniky GasAlert MicroClip s možností měření výbušných koncentrací a množství kyslíku v atmosféře. Taktéž probíhaly kondiční jízdy a opakování znalostí o ovládání nástavby cisternových automobilových stříkaček T 815 Terrno1. Po ukončení praktického výcviku proběhlo plánování dosažitelnosti členů pro zajišťování akceschopnosti jednotky.