Naše chodovská zásahová jednotka, provedla v neděli 16. května taktické cvičení na hasičském polygonu v Citicích, s cílem prakticky procvičit činnost hasičů při zásahu v dýchací technice.
Tématem bylo:

- průzkum bojem v dýchací technice za ztížených podmínek a silného zakouření, vstup do zakouřených a nebezpečných prostor,
- vyhledání, vyproštění a záchrana dvou osob z objektu polygonu včetně sklepních prostor pomocí nosítek Ferrno,
- způsoby hašení - použití kombinovaných proudnic, vytváření ochranných clon pomocí „ T, O, Z střiků " pro eliminaci nebezpečných jevů při požáru, např. Bacdraft, Flashover, Rollover apod.,
- vzájemná komunikace a jištění v průzkumných skupinách, komunikace průzkumných skupin s velitelem zásahu.
Veškerá činnost byla pečlivě zdokumentována a na závěr proběhlo krátké vyhodnocení velitelem jednotky. Ten poukázal na objevující se nedostatky hlavně při provádění nejnebezpečnější činnosti hasičů - průzkumu. Ačkoliv byl výcvik velmi fyzicky náročný, lze jej vyhodnotit s uspokojivým výsledkem.

Dne 13.5.2010 se zástupci MZS Chodov zúčastnili velmi zajímavého školení spojeného s praktickými ukázkami na téma protipovodňové ochrany na brněnském výstavišti. Téma je aktuální vzhledem k situaci ve východní části ČR zejména v Jihomoravském, Zlínském a Moravskosleszkém kraji. Podle slov školitele a nejznámějšího odborníka na povodně pana Ing. Papeže byl tento tématický celek pro odbornou veřejnost testován poprvé, za přítomnosti odborných pracovníků krizového řízení a zástupců městských strážníků z ČR. Za Chodov se akce zúčastnili pracovníci odboru MZS v osobě velitele JSDH Chodov a dalších dvou členů jednotky včetně zástupce MP Chodov.

Středa 12. května a opět vyhlašuje KOPIS poplach pro naši zásahovou jednotku. Pět minut po devatenácté hodině vyjíždí určené družstvo v počtu 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 do ulice Poděbradova. Zásahová jednotka SDH Chodov byla vyžádána pro spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou k výpomoci se snesením zraněné osoby ze sedmého nadzemního podlaží. Po snesení a uložení pacienta ve vakuových nosítkách na pojezdová nosítka ZZS, se jednotka vrací zpět na zbrojnici.

V neděli 9. května vyjela zásahová jednotka Chodov na příkaz KOPIS k otevření bytu odstranění nebezpečných stavů, kde hrozilo nebezpečí z prodlení a ohrožení vzniku požáru, do ulice Vítězná v Chodově. K zásahu vyjelo družstvo 1+4 s CAS 20 T815 TERRNo1 v 11:24 hodin. Byt byl otevřen za přítomnosti městské policie a po provedení všech následných právních úkonů, se jednotka vrací na základnu.

Ve středu 5. května vyjela jednotka Chodov v 18:11 hodin na příkaz KOPIS k zásahu do ulice Čs. odbojářů. K požáru stromu vyjelo družstvo 1+4 s CAS 24 T815. Požár byl likvidován jedním proudem C i za pomoci nástavkových žebříků.

Je asi nějakým kouzlem, že požáry popelnic se odehrávají především v noci. Ještě se nezačalo rozednívat do páteho květnového rána a už je zase v 2:49 hodin vyhlášen poplach. Tentokrát na požár plastové popelnice do ulice Boženy Němcové. K požáru vyjíždí CAS 24 T815 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo, kde se již snaží hlídky městské policie a policie ČR odtáhnout nezasažené popelnice, hoří plamenem žlutá popelnice určená na separaci plastů. Velitel zásahu určuje použít k likvidaci požáru jednoduchý proud C. Průzkumem je zjištěno, že nejenže hoří jedna popelnice, ale další je zcela zničená. Jen kolečka zbyla a zůstala zapečena do vrstvy modrého plastu. Škoda byla předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun. Uchráněny jsou tři použitelné plastové popelnice.

Další den v květnu a podle plánu služeb nové složení družstva pro výjezd. Také 4. května v nastávajícím večeru vyhlašuje Krajské operační a informační středisko poplach pro chodovskou jednotku. Do jemného deště vyjíždí CAS 20 T815 k určenému typu události a to čerpání vody. Po příjezdu do ulice Říjnová v Chodově provádí velitel zásahu se svojí skupinou průzkum v prvním nadzemním podlaží  panelového domu. To jsme ještě netušili, co nám připlave vstříc. Velitel rozhoduje ve své pravomoci zásah neprovádět. Ani by naše prostředky nebyly schopny takový zákrok provést. Po zjištění všech důležitých informací, je rozhodnuto ponechat řešení prasklého odpadního potrubí ve sklepě, sdružení vlastníků panelového domu.

V pondělí 3. května v 19:36 hodin vyjíždí jednotka Chodov k požáru nízké budovy u železničního nádraží v Nové Roli. KOPIS určuje pro tento výjezd k požáru tři jednotky podle poplachového plánu. Na místo vyjíždí místní jednotka Nová Role s CAS 15 Renault Midlum, jednotka HZS stanice Karlovy Vary s CAS 24 Scania a naše jednotka Chodov s CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo, kde již zasahují první dvě jednotky, jsme ponecháni v záloze připraveni v dýchací technice. Naše družstvo, jelikož požár je menšího rozsahu a zvládnut, je odesláno zpět na svoji základnu.

Ještě se nestačili aktéři nočního výjezdu pořádně vyspat a už jim KOPIS opět vyhlašuje poplach. Krátce nad ránem 3. května v 04:57 hodin vyjíždí jednotka Chodov s CAS 24 T815 k požáru v zahrádkářské kolonii v Novém Sedle. Na místo požáru jsou Krajským operačním a informačním střediskem vyslány také jednotka O-I Manufakturing Nové Sedlo s CAS 24 L101 a jednotka profesionálů HZS ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania. Po příjezdu na místo nebyl žádný požár zjištěn. Jednotky se vrací na svoje základny. Krajské operační a informační středisko se následně dozvídá z jiného informačního zdroje, že mělo jít pravděpodobně o nedovolené pálení kabelů a pachatelé této činnosti požár uhasili a zmizeli ještě před příjezdem hasičů i policie.

V neděli 2. května vyjíždí sloužící družstvo, podle plánu služeb pod velením velitele zásahové jednotky, na příkaz Krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje na čerpání vody a odstranění nebezpečných stavů do ulice U Porcelánky. Družstvo vyjíždí s CAS 20 T815 určenou i pro technické zásahy v 21:28 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že prasknula přípojka vodovodního řádu do obytné budovy. Ve sklepě budovy bylo již asi 60 cm vody a další stoupání hladiny ohrožuje elektroinstalaci domu. Přes KOPIS byla informována pohotovostní služba vodohospodářské společnosti, která na místo vysílá okamžitě svého pracovníka. Naše jednotka postupně nasazuje přenosná čerpadla do sklepních prostorů. Na místě události je také hlídka městské policie Chodov, která spolupracuje s velitelem zásahu. Jednotka se vrací na základnu krátce před půlnoční hodinou.

Na prvního máje, vyjíždí zásahová jednotka Chodov opět a tentokrát je to k požáru. V sobotním ránu v 6.34 hodin, vyhlašuje KOPIS poplach na požár osobního vozidla v ulici U Koupaliště. Při příjezdu jednotky s CAS 24 T815 jsou vidět plameny z vozidla VW Transporter. Ještě před příjezdem hasičů se podařilo hlídce městské policie odtáhnout hořící vozidlo častečně mimo parkovací stání, aby nebyla zasažena okolo stojící vozidla. Družstvo připravuje vysokotlaký proud a jeden C proud na pěnu k hašení požáru. Požár se daří lokalizovat a následně je provedena likvidace pomocí vysokotlakého proudu. Na místě spolupracujeme s hlídkou městské policie i hlídkou policie ČR, vlastníky vozidel poškozených požárem a vyšetřovatelem požárů HZS.