Na pondělí 1. června připravil Dům dětí a mládeže Bludiště v Chodově celoměstskou oslavu mezinárodního dne dětí v prostorách zahrady DDM a hřiště u 2. ZŠ, na kterou přijeli i chodovští hasiči.

Od půl třetí odpolední, až do půl šesté, probíhaly soutěže a kulturní program. Náš sbor vyslal na tuto oslavu dne dětí cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24 T815. Děti si mohly prohlédnout zásahové vozidlo a vyzkoušet překonání lanového traverzu. Po řádném vystrojení lezeckým celotělovým postrojem a ochranou lezeckou přilbou, se svezly po laně, které mělo jeden z kotevních bodů na naší cisterně. Také si vyzkoušely, jaké je to zmizet ve velkém množství pěny, kterou připravili kolegové hasiči z podniku Sokolovská uhelná. Všem dětem se akce líbila a těší se zase na příští rok.

V pondělí 25. května byl poplach naší jednotce vyhlášen dvakrát. První těsně po ránu na technickou pomoc záchranu dvou osob, které uvíznuli ve výtahu. Když se hasiči dostavili na hasičskou zbrojnici k výjezdu, dostali informaci, že osoby jsou z výtahu vyproštěny. Záchranná akce byla zastavena.

K druhému pondělnímu výjezdu bylo hasičské družstvo povoláno v 16:37 hodin, kdy se jednalo o otevření bytu v ulici Revoluční na žádost Policie ČR. Po příjezdu na místo je při otevření bytu zjevné, že se v bytě nachází mrtvá osoba. Místo události je předáno k řešení policie ČR a naše jednotka se vrací na základnu.

Přesně po měsíci od těžké dopravní nehody hasičské cisterny dne 19. 5. 2009 proběhlo v chodovské obřadní síni přijetí hasičů i městských strážníků u starosty města Chodova Ing. Josefa Hory společně s vedením města. Z úst starosty bylo vysloveno uznání a velké poděkování za mimořádné zvládnutí nepříjemné situace po dopravní nehodě hasičské cisterny. Společně si všichni připomněli nepříjemnou událost formou přátelského popovídání. Poděkování patřilo i desetiletému chlapci, který jako svědek nehody neváhal a oproti od "jiných fotografů" nejdříve volal a oznámil událost na tísňovou linku. Výrazné poděkování bylo vyřčeno řidiči-strojníkovi cisterny, který svojí reakcí nepochybně zachránil 3 lidské životy.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám pomohli zvládnout kritickou situaci, jak z řad veřejnosti, tak i záchranářům z řad profesionálů. Věříme, že to byla poslední smutná událost v historii chodovské dobrovolné jednotky.

V neděli 24. května v 13:09 byl vyhlášen poplach krajským operačním a informačním střediskem našemu sloužícímu družstvu na technickou pomoc v Chodově. Informace od KOPIS byla, že někdo úmyslně odhodil akumulátorovou baterii do Chodovského potoka. Naše družstvo vyjelo s CAS 24 T815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události v Tyršově ulici, je průzkumem zjištěno, že se ve vodě nachází AKU baterie z osobního vozidla. Přestože nehrozilo velké nebezpečí úniku kyseliny do vodního toku, byla baterie vynesena a bude předána tam, kam správně patří. Do sběrného dvora nebezpečného odpadu.

22. května ve 23:07 hodin vyjelo družstvo SDH Chodov s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 k otevření uzavřených prostor na základě požadavku městské policie. Prvotní informace byla, že je v domě cítit z jednoho bytu připálené potraviny. Po příjezdu v Jiráskově ulici, je již na místě hlídka městské policie, která sděluje, že je opravdu cítit připálené potraviny v pátém patře. Jednotka po násilném otevření dveří do bytu zjišťuje, že na plynovém vařiči skutečně dochází k pálení potravin. Majitel, který se nacházel v bytě, provedl uhašení. Na místě zasahovala kromě městské policie i policie PČR. Jednotka po předání místa události hlídce PČR se vrací na svoji základnu.

Ve čtvrtek krátce před půl sedmou večerní, byl vyhlášen poplach pro zásahovou jednotku SDH Chodov na odstranění stromu, který padnul na osobní vozidlo. Hasičské družstvo vyjelo ve složení, velitel družstva, strojník řidič a čtyři hasiči s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 do ulice Tyršova v Chodově ve stanoveném limitu do pěti minut. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že se ve vozidle nikdo nenachází a majitel vozidla hovoří s příslušníky hlídky městské policie. Velitel zásahu dává pokyn k rozřezání stromu pomocí motorové řetězové pily a odstranění z vozidla. Po ukončení činnosti na místě se jednotka vrací na základnu.