Volání o pomoc, které se ozývalo z bytu panelového domu v ulici U koupaliště, bylo důvodem spuštění záchranné akce složek integrovaného záchranného systému v neděli 26. dubna. V 20:35 hodin byl vyhlášen poplach jednotce SDH Chodov na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. Družstvo 1+4 vyjelo se zásahovým vozidlem CAS 24 T815 na místo určení do pěti minut od vyhlášení poplachu. Po příjezdu na místo, určení hasiči provádějí násilné otevření bytu za přítomnosti městské policie z Chodova. Po otevření je pacientce poskytnuta předlékařská pomoc a po příjezdu vozidla rychlé lékařské pomoci ZZS ze Sokolova, je předána do péče lékaře. Jednotka po uložení použitého vybavení zpět na zásahové vozidlo se vrací na základnu.

Ve středu 22. dubna byl vyhlášen poplach pro jednotku Chodov na odstranění nebezpečných stavů do ulice Smetanova v Chodově. Na místo vyjelo družstvo 1+4 s CAS 24 T815. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k prasknutí vodovodního potrubí v bytě a unikající voda vytápěla bytové jednotky v podlaží o patro níže. Voda byla již zastavena hlídkou městské policie, která byla na místě dříve než naše jednotka. V tomto případě byl zastaven přívod vody do bytu a to mohou provést uživatelé domu sami. Naše jednotka se vrací na základnu.


V neděli 19. dubna v podvečer byl na tísňovou linku 112 oznámen požár na skládce u Vřesové. Po několika telefonátech bylo zřejmé, že se jedná o požár skladu pneumatik u firmy, která se zabývá recyklací. Byl vyhlášen první stupeň požárního poplachu a naše zásahové družstvo, které má službu, vyjíždí na místo události v 17:48 s vozidlem CAS 24 T815 v počtu 1+5. Po příjezdu prvních jednotek velitel zásahu žádá na místo další posilovou techniku a to hlavně velkokapacitní cisterny. Na místo je KOPISem vyslán řídící důstojník HZS, který po příjezdu na místo vyhlašuje třetí stupeň požárního poplachu pro dané území.

I v době hašení velkého požáru skladu pneumatik u Vřesové, je vyhlášen v pondělí 20. dubna v 9:35 hodin poplach naší jednotce. Krajské operační a informační středisko z důvodu zásahu na Vřesové, kdy je u požáru soustředěno velké množství techniky a jednotek ze širokého okolí, provádí dohovor s velitelem naší jednotky o schopnosti řešení této události místní jednotkou. Bohužel, CAS 20 byla mimo provoz, proto byla k úniku ropných produktů do ulice Horní, určena technika VEA Renault Kangoo s posádkou 1+3. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k úniku pohonných hmot na komunikaci z osobního vozidla. Zásahová skupina provádí posyp sorbentem a úklid komunikace. Zásah je proveden rychle a ve spolupráci s městskou policií. Jednotka se vrací na základnu.


V neděli 19. dubna v 17:44 hod. byl vyhlášen poplach naší jednotce na požár skladu pneumatik určených k recyklaci u Vřesové. K zásahu vyjelo první družstvo s cisternou předurčenou na hašení požárů. V 17:54 byl vyhlášen poplach pro druhé družstvo, které vyjelo s CAS 20 T815. Při jízdě k zásahu v katastru Staré Chodovské, vyjelo z vedlejší silnice do směru jízdy naší cisterny osobní vozidlo, které bylo plně obsazeno. Náš řidič provedl úhybný manévr, aby nedošlo ke srážce s osobním vozidlem, které by jistě bylo 18 tunovým náklaďákem zcela zdemolováno. Naše zásahová cisterna měla v té době na tachometru rychlost okolo 70 km za hodinu a na přehledném úseku, kde je vidět z křižovatky na každou stranu přibližně 300 metrů, vyjelo osobní vozidlo 15 metrů před vozidlo hasičů.

Podle slov hasičů v kabině proběhlo všechno velmi rychle. Strojník zareagoval tak, aby zachránil životy lidí v osobním automobilu. Bohužel zásahové vozidlo se dostalo ke krajnici a řidič aby cisterna neskončila daleko od silnice, kde by došlo k několikanásobnému převrácení 18tunového kolosu, stočil auto zpět ke středu silnice, kde se převrátilo na střechu. Po převrácení na střechu bylo v kabině vozidla pár vteřin absolutní ticho. Velitel, který byl lehce zraněn a ostatní hasiči, kteří byli nezraněni, začali pomáhat zraněním kamarádům ven z vozidla a poskytovat první pomoc.V té době se k nehodě vrací vozidlo městské policie, které jelo chvilku před cisternou, a zraněným hasičům také poskytují první pomoc. Při nehodě došlo k vážným zraněním dvou hasičů, a ke dvěma lehkým zraněním.

Na místo přibíhají lidé z okolních domů. Dva lidé, muž a žena, pomáhají s poskytováním první pomoci, ale většina si nehodu jen fotí a natáčí na mobilní telefony. Velitel ač zraněn organizuje povolání záchranných složek a informuje krajské operační a informační středisko o vážné dopravní nehodě zásahového vozidla při cestě k zásahu. Na místo dojíždí VEA Renault Kangoo naší jednotky a osádka se zapojuje do záchranných činností a především poskytování psychické podpory účastníkům nehody. Na místě ještě před příjezdem záchranářů jsou sdělovací prostředky, které směřovali k požáru u Vřesové, proto ve zprávách a na internetu byly záběry, které každý vidí nerad. Na místo je vyslána policie ČR, vozidla ZZS a jednotka HZS ze stanice Karlovy Vary na pomoc zraněným a postiženým z nehody. Lékař ZZS rozhoduje, že nejvážněji zraněný hasič bude letecky přepraven do nemocnice v Plzni. Ostatní jsou vozidly ZZS odvezeni na vyšetření do nemocnice v Sokolově. Vrtulník pro zraněného hasiče přistává na hřišti v Chodově na místě zajištěném jednotkou z Karlových Varů.

Na místě probíhá vyšetřování policií ČR. Ostatní hasiči naší jednotky, čekali s obavami na další zprávy o zdravotním stavu zraněných kamarádů. Hlavně pro ty, co poskytovali první pomoc, to muselo být psychicky náročné. Také první družstvo, které bylo na místě požáru, se dozvídá o nehodě naší druhé cisterny. Velitel, který byl zraněn lehce na hlavě, je odvezen policií k výslechu o nehodě. Další z hasičů, který byl zraněn na ruce a s ramenem, se po ošetření vrací na hasičskou zbrojnici. U hasičů, kteří byli nejhůře zraněni, probíhají v nemocnicích různá vyšetření celkového stavu. Dozvídáme se, že oba dva jsou relativně v pořádku. U žádného nebyla zjištěna žádná zlomenina, měli dýchací potíže a jsou dost potlučeni. Lékaři dávají velké šance na brzké uzdravení. Dva členové posádky havarované cisterny, kteří byli nezraněni, se dobrovolně hlásí do skupiny, která bude v nočních hodinách střídat kolegy u požáru.

Dneska ráno jsem obdržel informaci o tom, že zraněný kamarád, který byl letecky přepraven do Fakultní nemocnice v Plzni, bude dnes propuštěn do domácího léčení. Druhý hasič, který leží v sokolovské nemocnici, zůstává na pozorování až do konce týdne.Všichni doufáme že, budou všichni v pořádku a vrátí se k práci hasičů. Škoda na cisterně byla zatím odhadnuta na 5 milionů korun, ale samozřejmě bude záležet na vyjádření výrobce, až vozidlo kompletně odstrojí. Vyšetřování nehody je v rukou policie ČR a proto se více nebudeme k nehodě vyjadřovat.O požáru skladu pneumatik přineseme samostatný článek. Jakékoli kopírování fotografií je zakázáno. 

Ve čtvrtek 16. dubna byl na tísňovou linku nahlášen požár trávy v Chodově na Smolnickém kopci. Podle odhadu oznamovatele je velikost zasažené plochy 5x5 metrů. Krajské operační a informační středisko HZS vyhlašuje v 17:30 hodin poplach pro jednotku SDH Chodov a určuje techniku k výjezdu CAS 24 T815. Zásahové družstvo vyjíždí k zásahu ve složení velitel, strojník a tři hasiči. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že vlivem povětrnostních podmínek se plocha požáru travního porostu zvětšila na 20x20 metrů. Velitel okamžitě tuto skutečnost nahlašuje na KOPIS a zatím nepožaduje další jednotky na místo požáru. Po necelých 9 minutách od příjezdu je provedena lokalizace a po dalších 15 minutách je požár likvidován. Zasahující hasiči provádějí závěrečný průzkum a po uložení použitého vybavení na vozidlo se vracejí na základnu. U požáru zasahovala také hlídka policie ČR a hlídka městské policie Chodov.

14. dubna byl v 15:53 hodin vyhlášen poplach naší jednotce na otevření bytu do ulice Palackého s informací, že v bytě je   osoba, která neotevírá. Na místo vyjíždí zásahové družstvo v počtu 1+4 s vozidlem CAS 20 T815 TERRNo1. Jednotka, po příjezdu na určenou adresu se vybavuje zdravotnickým batohem a kufříkem s nářadím a následně provádí otevření dveří u bytu pomocí vybavení na otevírání uzavřených prostorů. Po otevření zjišťuje, že osoba  leží na zemi a potřebuje lékařskou pomoc. Proto velitel zásahu žádá na místo události posádku ZZS s lékařem. Po příjezdu vozidla ÚZZS ze střediska Sokolov, je zraněná osoba předána lékaři. Po naložení pacientky do sanity, jednotka provádí ve spolupráci s policií ČR uzamčení bytu a klíče předávají uživatelce bytu. Na místě zasahovala také hlídka městské policie Chodov.

Na velikonoční pondělí 13. dubna, měli někteří hasiči v našem kraji budíček docela brzo. V 5:08 hodin byl vyhlášen poplach jednotkám v prvním stupni požárního poplachu do ulice Konečná v Chodově, kde byl hlášen kouř z bytu panelového domu. Na místo vyjela jednotka SDH Chodov s CAS 24 T815, jednotka HZS ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340 a jednotka HZSp Sokolovská uhelná právní nástupce s CAS 20 T815 Portugal. Na místo vyjela také hlídka městské policie, která provádí prvotní průzkum a snaží se o zjištění ohrožení osob. Na místo dojíždí naše zásahová jednotka a průzkumem zjišťuje, že se jedná o připálené potraviny na plotně. V té době je již na místě jednotka HZSp Sokolovské uhelné. KOPIS po obdržení zprávy, že se jedná o požár potravin a jednotky na místě zásahu situaci zvládnou, odvolává jednotku ze Sokolova zpět na základnu. Naše jednotka provádí likvidaci požáru a odvětrání prostoru pomocí přetlakového ventilátoru. Po ukončení zásahu se všichni vracejí na své základny a těší se na velikonoční pomlázku.


Další požár u železniční trati pomáhalo hasit i druhé družstvo naší zásahové jednotky v sobotu 11. dubna. V 15:33 byl vyhlášen poplach systémem JSVV „sirénou“ pro naši jednotku, na požár trávy u kolejí u železničního přejezdu Jenišov – Zátiší. Jednotka vyjela na místo s CAS 20 T815 TERRNo1 ve složení velitel, strojník a čtyři hasiči.

Jednotka vyjíždí k požáru a žádá operační středisko o upřesnění místa zásahu, jelikož na výjezdovém lístku byla uvedena adresa události „Karlovy Vary – ul.Chodovská u cvičáku“. Adresa události je správná, jelikož se jedná o požár většího rozsahu a několik ohnisek. Jednalo se o požár trávy u kolejí od železniční stanice Karlovy Vary-Dvory, až po železniční přejezd Jenišov-Zátiší. Naše jednotka přijíždí na určené místo a zjišťuje, že se jedná o požár trávy a nízkého porostu o velikosti 50x50 metrů.


I když jaro se projevuje stále více a přišlo o čtrnáct dní dříve, stále pokračují požáry staré suché trávy. Naší jednotce byl vyhlášen poplach opět na požár travního porostu 11. dubna v 15:04 hodin do obce Mírová v lokalitě „Na Cechu“ v blízkosti železničního přejezdu. Na místo vyjelo službu konající družstvo v počtu 1+4 s CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že hoří tráva u železničního náspu o velikosti 5x25 metrů. Jednotka provádí hašení a zjistí, že vlivem požáru došlo k částečnému poškození drážního zařízení. Po uhašení požáru, který se podařilo uhasit velmi rychle, se jednotka vrací na základnu.

Jak bylo dříve avizováno, proběhl na jaře kurz B pro obnovu kvalifikace obsluhy motorových řetězových a rozbrušovacích pil. Tento kurz byl naplánován na středu 8. dubna a určení členové jednotky ráno odjeli na požární stanici HZS v chemických závodech v Sokolově. Školení provedl instruktor obsluhy motorových řetězových a rozbrušovacích pil. Po výkladu základních norem, jednotka shlédla výukové video a všichni členové byli poučeni o všech bezpečnostních pravidlech práce s uvedenými prostředky. Na konci školení, bylo provedeno přezkoušení znalostí a napsání testu, po kterém každý obdržel potvrzení obsluhy motorových řetězových a rozbrušovacích pil na další dva roky. Po zapsání školení do průkazů, se jednotka vrátila na svojí zbrojnici.