V pátek 13. listopadu krátce před půlnocí byl vyhlášen poplach zásahové jednotce SDH Chodov a jednotce HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Byla nahlášena dopravní nehoda osobního automobilu s vyproštěním osob v ulici Lesní. Do noční husté mlhy vyjela naše jednotka s CAS 20 T815 TERRNo1 v počtu 1+4 a jednotka profesionálů vyjela s TA4 T815 v počtu 1+3.

V pondělí 2. listopadu odpoledne se rozezněla siréna vyhlašující poplach zásahové jednotce chodovských hasičů. Byl nahlášen požár a pohřešující se osoba ve výrobním závodě Chodos. V 15:38 vyjíždí první družstvo s CAS 24 T815 v počtu 1+5 a o malo chvilku později vyjíždí i druhé družstvo s CAS 20 T815 v počtu 1+4. Na místo požáru je také povolána jednotka ze Sokolovské uhelné s CAS 20 T815.

Dopoledne 2. listopadu vyjelo zásahové družstvo k požáru popelnice v ulici Nádražní. K zásahu vyjela cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 v počtu mužstva 1+3. Tento požár byl nebezpečný v tom, že se v těsné blízkosti hořící popelnice nacházel nákladní automobil. Ještě před příjezdem hasičské jednotky, byla hořící popelnice odtažena hlídkou městské policie a oznamovatelem z blízkosti nákladního automobilu. Svou odvahou a zákrokem, zabránili větším škodám. Naše jednotka provedla uhašení požáru pomocí vysokotlakého proudu.

V neděli 1. listopadu vyjela chodovská jednotka s CAS 24 T815, jednotka HZSp Sokolovská uhelná s CAS 20 T815 a jednotka HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania a AZ 37 Iveco Magirus ve 23:11 hodin k nahlášenému požáru v 11. patře výškové budovy v ulici Školní Chodov. Průzkum zjistil požár nádoby v bytě a událost byla ukončena zásahem dvou jednotek PO.

V neděli 1. listopadu, přesně ve čtvrt na dvě ráno, vyjelo sloužící družstvo zásahové jednotky opět k požáru. Na požár skládky komunálního odpadu Sater za Vřesovou, vyjela cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 Terrno1 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo požáru, kde již zasahovala jednotka HZSp Sokolovská uhelná a jednotka HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov, bylo naší jednotce stanoveno vytvoření dalšího útočného proudu a zásah provádět v dýchací technice. Naše jednotka byla krátce po šesté hodině ranní odeslána zpět na základnu.

V sobotu 31. října vyjela v 19:32 hodin chodovská jednotka s CAS 24 T815 na hlášený požár trávy na Smolnickém kopci. Před naší jednotkou se na místo dostavila hlídka městské policie a zjistila, že hoří nejen tráva, ale i plastový kontejner uprostřed kopce. Po příjezdu jednotky je požár lokalizován a likvidován jedním proudem „C“ a jednoduchými hasebními prostředky. Jednotka po uhašení odjíždí zpět na základnu.

Poslední říjnové pondělí vyjela chodovská zásahová jednotka s CAS 20 T815 v 11:38 hodin na technický zásah do ulice U porcelánky. Hlášena byla záchrana neznámého zvířete ve stoupacím vzduchotechnickém potrubí panelového domu. Po příjezdu na místo se potvrdil pták ve větrací šachtě. Jeden živý a jeden kadáver. Jednotka provedla náročné vyproštění zvířat z technologického zařízení domu.

Ve čtvrtek 22. října ve 21:29 hodin byl vyhlášen poplach chodovské hasičské jednotce na požár výškové budovy v Nejdku. Hořel byt v 8. patře výškového desetipatrového domu. Na místo vyjela cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 a automobilový žebřík AZ 30 IFA. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje, vyhlásilo  vzhledem k nebezpečnosti požáru ve výškových budovách, poplach i jednotkám v druhém stupni požárního poplachového plánu pro město Nejdek.

Před třetí hodinou ranní 20. října vyjelo zásahové družstvo naší jednotky k nahlášenému požáru plastových popelnic do ulice Boženy Němcové křižující se s ulicí Vítězná u obchodního domu Družstevník. K požáru vyjíždí družstvo 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815. Po příjezdu na místo požáru, kde ještě před příjezdem hasičů i strážníků městské policie a policie ČR, odtáhl oznamovatel nezasažené okolo stojící popelnice, je průzkumem zjištěno, že je zcela zasažen jeden plastový kontejner a dřevěná nástupní lávka pro vozíčkáře. Je nasazen vysokotlaký proud k provedení lokalizace prioritně na dřevěnou lávku a následně i likvidace požáru popelnice. Při závěrečném průzkumu je provedeno měření kovové konstrukce nájezdu pomocí infrapyrometru. Jednotka balí použité vybavení a vrací se na základnu.

V sobotu 17. Října byl v 18:23 hodin vyhlášen poplach naší zásahové jednotce na otevření bytu na Vřesové, kde hrozilo nebezpečí z prodlení. Na místo události vyjíždí CAS 20 T815 s družstvem v počtu 1+4. Po příjezdu na místo velitel zjišťuje, že byt byl otevřen hlídkou policie a uvnitř bytu bylo dítě. Jednotka se vrací zpět na základnu.

Krátce před středeční devatenáctou hodinou 14. října byl opět vyhlášen poplach chodovské jednotce hasičů. Tentokrát na požár nízké budovy v Mírové. Na místo požáru strážního domku vyjela cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 TERRNo1 v počtu 1+5. Při příjezdu na místo události je vidět, že celý strážní domek je ve třetí fázi rozvoje požáru. Velitel zásahu dostává od uživatele informaci, že v budově se nacházejí až čtyři propanbutanové tlakové láhve. Je nasazen jeden „C“ proud k hašení, kterým je provedena lokalizace. Velitel prostřednictvím KOPIS povolává na místo ještě posilovou techniku na doplnění vody. Na místo vyjíždí CAS 32 T815 z HZS Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary. Je vytvořen druhý proud k ochlazování nalezených tlakových lahví. Po příjezdu posilové techniky je doplňována naše zásahová cisterna hasební vodou. Na místo se dále kromě policie ČR dostavuje také vyšetřovatel požárů HZS.

Dochází k postupnému uhašení požáru a nadále se provádí ochlazování PB lahví na přijatelnou teplotu. Je provedena likvidace požáru a závěrečný průzkum. Ochlazené tlakové láhve jsou přeměřeny infrapyrometrem, kdy je naměřena bezpečná teplota povrchu nádob. Jednotka předává písemně místo zásahu uživateli a stanovuje mu povinnost dohledu místa požáru.