Krátce před půl pátou odpoledne 2. 3. 2009 byla jednotka Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru nízké budovy – požár sazí v komíně. K události vyjelo zásahové družstvo 1+5 s CAS 24 T815 TERNNo1. Průzkumem je na místě zjištěno, že došlo k zahoření sazí na stěnách původního jednoprůduchového komínového tělesa z vnější strany rekonstruované komínové vložky (rok 2005), spotřebič na pevná paliva 30 kW byl již odstaven, vybírací otvor vyčištěn a kominík na místě požádal o spolupráci  jednotku hasičů při otevření krycího plechu komínového tělesa na střeše objektu.

Na konci února proběhl jeden z dalších měsíčních výcviků a školení zásahové jednotky.
V rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotky, byl proveden praktický výcvik s výsuvným záchranným žebříkem NORBAS a záchrannými nosítky Ferno. Proběhla také kontrola funkčnosti a ovládání všech motorových agregátů. Na stanici u sokolovských profesionálních kolegů proběhlo zopakování znalostí při užívání přetlakové a rovnotlaké dýchací techniky. Specialistou, technikem chemické služby, byla jednotka proškolena na používání detekční techniky GasAlert MicroClip s možností měření výbušných koncentrací a množství kyslíku v atmosféře. Taktéž probíhaly kondiční jízdy a opakování znalostí o ovládání nástavby cisternových automobilových stříkaček T 815 Terrno1. Po ukončení praktického výcviku proběhlo plánování dosažitelnosti členů pro zajišťování akceschopnosti jednotky.


V neděli 22. února v 01:35 hodin byl Krajským operačním a informačním střediskem  HZS, vyhlášen poplach jednotkám předurčených na dopravní nehody. Byla hlášena dopravní nehoda osobního vozidla na silnici II/222 z Mírové směrem na Počerny. Naše jednotka, která vyjela s CAS 20 T815 (1+4), přijela na místo nehody které bylo v blízkosti firmy Ligneta, do 4 minut od výjezdu.

Ve středu 18. února v 17:22 hodin, vyjela jednotka SDH Chodov  (1+4) s vozidlem CAS 20 T815, na dopravní nehodu do ulice U Porcelánky v Chodově. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že došlo k nárazu vozidla Seat Cordoba do zadní části nákladního vozidla Mercedes Atego. Při nehodě nebyl nikdo zraněn a z osobního vozidla vytékájí provozní náplně.

Jednotka byla vyslána prostřednictvím KOPIS k požáru elektrického vedení. Nejednalo se o požár, ale o spadlý žebříček sekčního vypínače -elektrického stožáru VN 110 kV stožáru č. 6423, kde docházelo k elektrickým výbojům. Zásah byl překlasifikován jako technická pomoc. VZ nařídil zajistit místo bezpečnostní páskou a povolal prostřednictvím KOPIS hotovostní techniky ČEZ Distribuce - pracoviště Sokolov. Dojezd techniků byl velmi rychlý, už během hovoru s KOPIS dorazilo první vozidlo s pracovníkem ČEZu na místo. Zanedlouho se na místo dostavilo plošinové vozidlo k provedení opravy. Na místě asistovala hlídka MP Chodova OO PČR Chodov. Jednotka se po zdokumentování zásahu vrátila zpět na základnu.

Některé výjezdy jsou v ranních hodinách před odchodem členů zásahové jednotky do zaměstnání. Ne jinak tomu bylo i dnes 10. února v 4.22 hodin. Byl vyhlášen poplach na požár plastového kontejneru u zahrádkářské kolonie za ulicí Polní v Chodově. Jednotka (1+4) vyjela na místo hlášeného požáru s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815. Po příjezdu na místo velitel nařizuje použít k likvidaci jeden proud „C“. Po uhašení požáru se jednotka vrací na hasičskou zbrojnici, kde po doplnění výzbroje a připravení vozidla k dalšímu výjezdu, si všichni dají ještě ranní kávu a pomalu se rozcházejí do svých zaměstnání.