Ve čtvrtek krátce před půl sedmou večerní, byl vyhlášen poplach pro zásahovou jednotku SDH Chodov na odstranění stromu, který padnul na osobní vozidlo. Hasičské družstvo vyjelo ve složení, velitel družstva, strojník řidič a čtyři hasiči s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 do ulice Tyršova v Chodově ve stanoveném limitu do pěti minut. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že se ve vozidle nikdo nenachází a majitel vozidla hovoří s příslušníky hlídky městské policie. Velitel zásahu dává pokyn k rozřezání stromu pomocí motorové řetězové pily a odstranění z vozidla. Po ukončení činnosti na místě se jednotka vrací na základnu.

Ve čtvrtek 14. května byl v 15:56 hodin vyhlášen poplach chodovské jednotce s CAS 24 T815 na požár elektrické lokomotivy řady 363, stojící v železniční stanici Nové Sedlo. Na místo požáru byla vyslána také jednotka HZS KVK ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania, jednotka drážních hasičů HZSp SŽDC Cheb s CAS 24 L101 a jednotka SDHp O-I Manufakturing Nové Sedlo s CAS 24 L101. Po příjezdu na místo zásahu je zjištěno, že došlo k zahoření v části lokomotivy. Naše jednotka je ponechána v záloze a následně odeslána na svoji základnu, jelikož požár byl již pod kontrolou prvních jednotek PO.

Také 9. května vyjela zásahová jednotka k zásahu. Byl vyhlášen poplach na otevření uzavřených prostor v ulici Hlavní, kde je osoba, která má zdravotní problémy, v uzamčeném bytě. Na místo vyjelo družstvo s vozidlem CAS 24 T815. Po otveření bytu, které probíhalo za asistence policie, se jednotka vrací na svoji základnu.
V pátek 8. května, byl po 15 hodině vyhlášen poplach pro jednotku Chodov, na požár travního porostu v lokalitě "Bílá voda". K požáru vyjelo družstvo 1+5, s CAS 24 T815 TERRNo1 za necelé tři minuty od vyhlášení poplachu. Po příjezdu na místo události, je průzkumem zjištěno, že hoří na ploše 20x10 metrů. Požár je lokalizován a likvidován pomocí jednoho proudu "C" a jednoduchých hasebních prostředků a to lopat. Na místě jednotka také spolupracovala s městskou policií a po uhašení se vrací na základnu.

Zdá se, že v Chodově je jedna ulice, která přitahuje ve velké míře požáry. V pondělí 4. května byl po půl jedné odpoledne vyhlášen poplach jednotkám v prvním stupni požárního poplachu do ulice Poděbradova. Oznamovatelka nahlásila na tísňovou linku kouř a objevující se plameny v kuchyňské části bytu věžového domu. Na místo vyjela jednotka SDH Chodov s CAS 24 T815 TERRNo1 a AZ 30 IFA, jednotka HZS KVK ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340 a AZ 37 Iveco Magirus a jednotka HZSp Sokolovská uhelná s CAS 20 T815 TERRNo1 „Portugal“. Jako první se na místo požáru dostavuje hlídka městské policie a několik minut později i jednotka SDH Chodov.

Ještě před příjezdem hasičů se členům hlídky daří požár v zárodku likvidovat. Po příjezdu jednotky Chodov se na místo události dostavuje i jednotka HZSp z Vřesové. Naši hasiči provádějí kontrolu místa požáru a pomocí bezkontaktního laserového teploměru provádějí měření teploty v místě požáru. Také provádějí nucené odvětrávání kouře pomocí přetlakového ventilátoru. Jelikož je požár zlikvidován a jednotky na místě mají vše pod kontrolou, je profesionální jednotka ze stanice Sokolov odeslána Krajským operačním a informačním střediskem zpět na svoji základnu ještě před příjezdem do Chodova. Jednotka HZSp Sokolovské uhelné je ponechána v záloze a po dohodě s velitelem zásahu se vrací na základnu. Po příjezdu vyšetřovatele požárů, kterému velitel zásahu předává místo požáru, se i naše zásahová jednotka vrací do místa své dislokace.

Tento požár se nerozšířil díky včasnému zpozorování a ohlášení, a také rychlou reakcí záchranných složek, které mají v živé paměti velký požár bytů v tomto domě z minulého roku.

V sobotu 2. května zase obyvatelé našeho města věděli, že je vyhlášen poplach zásahové jednotce SDH Chodov. Několik minut před 22. hodinou byl vyhlášen poplach pro chodovskou jednotku na požár rodinného domu v katastru obce Loučky na lokalitě Jalový Dvůr. Na místo postupně vyjela automobilová cisterna CAS 24 T815 TERRNo1, automobilový žebřík AZ 30 IFA a velitelský automobil VEA Renault Kangoo v celkovém počtu 1+14. Po příjezdu chodovského prvního družstva na místo požáru, kde již zasahuje profesionální jednotka HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov, velitel zásahu dává rozkaz našemu veliteli začít hasit pomocí dvou proudů „C“.

Také na prvního máje vyjížděla naše jednotka k zásahu. V 13:25 hodin byl vyhlášen poplach na požár skládky Sater na Vřesové. K tomuto zásahu vyjela jednotka SDH Chodov v počtu 1+5 s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo události velitel zjišťuje plamenné hoření na rozloze 30x30 metrů a na místě již zasahuje jednotka Sokolovské uhelné a.s. s vozidlem CAS 24 T815 6x6. Na pokyn velitele zásahu naši hasiči připravují jeden útočný proud „C“ od CAS 24 SUAS a provádějí hašení v dýchacích přístrojích. Na místo se dostavuje jednotka HZS Karlovarského kraje s technikou CAS 24 Scania a VEA Toyota LandCruiser. Velitel čety profesionálních hasičů ze Sokolova přebírá velení u zásahu. Naše jednotka dostává pokyn nasadit ještě jeden útočný proud a použít k hašení smáčedlo a strojník chodovské cisterny doplňuje vodu do vozidla SUAS. Na místo je povolán mechanizační prostředek k rozhrnování a za jeho přispění a požití smáčedla se daří požár v relativně krátké době lokalizovat i likvidovat. Naše jednotka po doplnění vody do vlastní cisterny se vrací na základnu.

 

30. dubna je den, který je vždy pozorně sledovaný hasiči. Všude v republice se „pálí čarodějnice“ a je nárůst počtu požárů. I v Chodově je letošní čtvrtek naplánováno pálení čarodějnic na Filipojakubské vatře a večerní ohňostroj. Přesto mají hasiči práci již dopoledne. Po půl desáté byl vyhlášen poplach naší jednotce na požár bytu ve výškové budově v Chodově ulice Poděbradova. Všichni mají v paměti požár bytů ve stejné ulici, a jelikož zrovna probíhá školení zásahové jednotky na zbrojnici, je výjezd okamžitý. Na místo, které je vzdáleno od hasičské zbrojnice necelých 300 metrů vyjíždí CAS 24 Tatra 815 a AZ 30 Ifa v celkovém počtu hasičů 1+11.

Dubnové počasí ukazuje svoji pravou tvář stále častěji, ale přesto je mnoho míst kde je suchá tráva nebo suchý porost v lese. V úterý 28. dubna byl jednotným systémem varování a vyrozumění „tzv. sirénou“ vyhlášen krátce po třinácté hodině požární poplach pro naši jednotku na požár lesa v katastru Nové Role. Na místo vyjíždí zásahové družstvo ve složení, velitel družstva, strojník řidič, hasič č. 1, hasič č. 2, hasič č. 3 a hasič č. 4  s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1. Po výjezdu k zásahu žádá velitel radiostanicí krajské operační a informační středisko o přesné navedení k místu zásahu. Jednotka po příjezdu do ulice U lávky zjišťuje, že se jedná o požár lesní hrabanky o rozloze 30x40 metrů ve špatně přístupném kopcovitém terénu a na místě již zasahují jednotky HZS Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary s CAS 16 Renault Camiva LP a místní jednotka Nová Role s CAS 24 Š 706. Požár je likvidován pomocí několika „C“ proudů a naše jednotka se po uhašení vrací na základnu. Po příjezdu na základnu, provádějí hasiči údržbu použitého materiálu, doplňují vybavení a vodu do cisterny a vozidlo připraví pro další výjezd.

 

Volání o pomoc, které se ozývalo z bytu panelového domu v ulici U koupaliště, bylo důvodem spuštění záchranné akce složek integrovaného záchranného systému v neděli 26. dubna. V 20:35 hodin byl vyhlášen poplach jednotce SDH Chodov na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. Družstvo 1+4 vyjelo se zásahovým vozidlem CAS 24 T815 na místo určení do pěti minut od vyhlášení poplachu. Po příjezdu na místo, určení hasiči provádějí násilné otevření bytu za přítomnosti městské policie z Chodova. Po otevření je pacientce poskytnuta předlékařská pomoc a po příjezdu vozidla rychlé lékařské pomoci ZZS ze Sokolova, je předána do péče lékaře. Jednotka po uložení použitého vybavení zpět na zásahové vozidlo se vrací na základnu.

Ve středu 22. dubna byl vyhlášen poplach pro jednotku Chodov na odstranění nebezpečných stavů do ulice Smetanova v Chodově. Na místo vyjelo družstvo 1+4 s CAS 24 T815. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k prasknutí vodovodního potrubí v bytě a unikající voda vytápěla bytové jednotky v podlaží o patro níže. Voda byla již zastavena hlídkou městské policie, která byla na místě dříve než naše jednotka. V tomto případě byl zastaven přívod vody do bytu a to mohou provést uživatelé domu sami. Naše jednotka se vrací na základnu.