Každá hasičská jednotka, pokud je předurčena na speciální druhy zásahů, musím projít certifikačním procesem teoretických a také praktických dovedností pro konkrétní druhy těchto zásahů. Samozřejmostí je, že pokud jednotka tento certifikát získala, tak musí po stanovené době projít opakovacím školením a přezkoušením k prodloužení certifikace. Naše jednotka je předurčena na zásahy při dopravních nehodách na pozemních komunikacích a jsme zařazeni do kategorie D. V těchto měsících probíhá jak teoretické školení, tak praktický výcvik pod vedením lektorů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a také lektorů Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Jeden z praktických výcviků proběh tuto středu 7. března, kdy celá jednotka odjela do areálu soukromého provozovatele likvidace starých automobilů, kde jsme prováděli standardní úkony při řešení následků dopravních nehod s konkrétními postupy technického použití hydraulických vyprošťovacích nástrojů a dalšího vybavení pro vyproštění osob z havarovaných vozidel. Další opakovací školení a výcvik bude pokračovat v následujících měsících. Tímto výcvikem není dotčena schopnost a dosavadní certifikace naší jednotky pro tento speciální druh předurčenosti na řešení následků dopravních nehod.

V pondělí 5. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, na základě požadavku zdravotnické záchranné služby na pomoc se záchrannou osoby takzvaného snesení pacienta, poplach dvěma jednotkám na událost v katastru Vintířova. K zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 a jednotka Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania. Po příjezdu na stanovené místo, pokračujeme v jízdě, kdy jsme naváděni blíže k místu události v terénu. Po dojezdu na místo kam se dostane automobilní technika, pokračujeme pěšky ještě asi jeden kilometr terénem, vybaveni pro tento konkrétní zásah.

V pondělí 5. března po půl třetí v noci, byl vyhlášen poplach všem základním složkám integrovaného záchranného systému. Bylo ohlášeno ohrožení života osoby ve výškové budově v ulici Školní. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na základě technických požadavků vyhlásilo poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu operační středisko určilo cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 JSDH Chodov a automobilový žebřík AZ 32 Iveco jednotky Hasičského záchranného sboru z centrální stanice Sokolov. Po našem příjezdu na místo spolupracujeme s hlídkou policie ČR a hlídkou městské policie. Průzkum potvrzuje, že za dveřmi jednoho z bytů volá zraněná osoba o pomoc.

V neděli 4. března vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, záchrana zvířete. K zásahu do Jenišova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 12:39 hodin. Operační středisko zároveň na místo vyslalo profesionální jednotku hasičů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania a následně také kontejnerový automobil PKN-S3 Iveco. Po našem příjezdu na místo události, kde již zasahovala jednotka z Karlových Varů, pomáháme se zvednutím a záchranou koně. Rychlý zásah byl úspěšně ukončen krátce po čtvrt na dvě odpoledne.

V sobotu 3. března vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Staroměstská jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20  T815 TERRNo1 v čase 09:09 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum sklepních prostor městské knihovny, kde došlo k zatopení vodou do výše jednoho metru. Jsou nasazena kalová čerpadla k odčerpávání vody, která zaplavila také vybavení knihovny umístněné ve sklepě. Velitel zásah požádal operační středisko o vyslání další jednotky na místo události. Krajské operační a informační středisko vyslalo na místo události jednotku hasičů z Vintířova.

V pátek 2. března vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Poděbradova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20  T815 TERRNo1 v čase 12:47 hodin. Po příjezdu na místo provádíme posyp olejové skvrny určeným sorbentem a konečný úklid zasažené části silnice.