V pátek 28. listopadu proběhlo školení a výcvik s novou CAS 20 T815. První část probíhala na naší zbrojnici, kterou vedl, technik strojní služby Standa Šimral a druhá část probíhala na soukromém vrakovišti v Jenišově, kterou vedl velitel družstva Jirka Weiss. 

Standa nás seznámil s vybavením vozidla, s novinkami které jsme ještě nepoužívali, s ovládáním konkrétních prvků vozidla a ovládáním technických prostředků uložených na vozidle. Po seznámení se jednotka přesunula na vrakoviště, kde si vyzkoušela nové vyprošťovací zařízení a další nové prostředky z výbavy nové CAS 20.

 

V neděli 30. listopadu proběhlo školení poslední skupiny naší jednotky na téma „První pomoc a KPR“.

30. listopadu v 16:02 vyjela jednotka (1+4) s vozidlem CAS 20 T815 k dopravní nehodě do ulice Horní nedaleko čerpací stanice. Na místě bylo zjištěno, že došlo k nárazu dvou osobních vozidel, kde byl jeden řidič zraněn. Proto naše jednotka spolupracovala na místě nehody nejen s PČR, ale i s posádkou ZZS ze Sokolova. Naše jednotka, mimo předání pacienta ZZS, provedla protipožární zajištění, osvětlení místa nehody a úklid vozovky.

30. listopadu 2008 v 18:47 byl požár plastové popelnice v ulici Lesní v Chodově příčinou vyhlášení poplachu pro jednotku Chodov s vozidlem CAS 24 T815 (1+4). Jednotka po příjezdu provedla likvidaci požáru. Na plastové popelnici vznikla škoda 1000,- Kč.

 1. prosince ve 22:26 hodin byl vyhlášen poplach jednotce s vozidlem CAS 20 T815 (1+5) na dopravní nehodu na silnici vedoucí do Lomnice. Hlášena byla dodávka na boku a osoba uvnitř.

V sobotu 29. listopadu v 6:14 hodin byl vyhlášen poplach Krajským OPIS pro jednotku Chodov na dopravní nehodu v ul. Karlovarská směrem na Mírovou.

Jednalo se o úklid po dopravní nehodě dvou osobních vozidel, která se čelně srazila. Jedna osoba byla lehce zraněna. Jednotka provedla protipožární opatření, zamezení úniku PHM, osvětlení místa nehody. Na místě spolupracovala s PČR Chodov, SDN PČR Sokolov, MP Chodov a s posádkou výjezdového vozidla ZZS ze Sokolova. Tento výjezd byl milníkem naší jednotky, jelikož poprvé vyjela nová CAS 20 – S2Z T815 Terrno k zásahu.

29. listopadu v 19:21 byl vyhlášen poplach jednotce Chodov na technický zásah únik ropného produktu v ulici Husova. Družstvo 1+4  vyjelo s vozidlem CAS 20 T815 téměř okamžitě, jelikož v době vyhlášení poplachu, probíhalo na zbrojnici plánování služeb na měsíc prosinec. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na parkovišti v ulici Husova někdo kradl benzín ze zaparkovaných vozidel. To bylo příčinou vzniku ropné skvrny. Na místě byla již hlídka MP Chodov. Jednotka provedla posyp skvrny od benzínu sorbentem Absodan Plus a provizorní utěsnění nádrže vozidla. Po sběru použitého sorbentu se jednotka vrátila na základnu.

24. listopadu ve 21:20 byl vyhlášen poplach třem jednotkám PO podle požárního poplachového plánu do ul. náměstí ČSM, kde byl spatřen kouř z 9. nadzemního podlaží výškové budovy.

20. 11. 2008 v 8:12 hodin byl vyhlášen poplach jednotce SDH Chodov systémem JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění tzv. sirénou), na otevření uzavřených prostor v ulici Smetanova v Chodově. K výjezdu byla určena technika TA2 A31. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu, bylo zjištěno, že nemocná osoba se nemůže dostat do bytu, kde si musí okamžitě aplikovat léčiva.  Pokud by došlo k prodlení aplikace léčiv, nemocná osoba by byla ohrožena na životě. Jednotka (1+4) provedla otevření bytu pomocí prostředků na otevírání dveří a za asistence MP Chodov pustila osobu do bytu.

11. listopadu v 19:33 vyjela chodovská jednotka s vozidlem CAS 24 T815 Terrno v Chodově do ul. U Porcelánky na nahlášený požár osobního vozidla po dopravní nehodě na kruhové křižovatce u Lidlu. Jednotka provedla průzkum a zjistila, že řidič je nezraněn a kouří se jen z chladiče. Provedla protipožární opatření, zamezení dalšímu úniku provozních kapalin a úklid po dopravní nehodě. Na místě zasahovala  PČR Chodov, MP Chodov a odtahová služba Auto 3000. Událost byla překlasifikována operačním střediskem z požáru dopravního prostředku na úklid po dopravní nehodě.

7. 11. 2008 v 10:30 hodin byl vyhlášen poplach jednotce SDH Chodov na otevření uzavřených prostor v ulici Tyršova v Chodově. Krajským operačním a informačním střediskem bylo oznámeno, že se jedná o otevření bytu na žádost ZZS a určilo k výjezdu techniku TA2 A31. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu, bylo zjištěno, že nemocná osoba si již dokázala sama odemknout. Jednotka (1+4) zjistila zdravotní stav osoby a vyčkala příjezdu vozidla ZZS ze Sokolova. Po předání pacienta zdravotníkům, se jednotka vrátila na základnu. Na místě asistovala otevírání bytu Městská policie (1+1) a Policie ČR (1+1).