V pátek 10. ledna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Nám. 9. května jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:33 hodin. Po příjezdu na místo je provedeno nouzové otevření bytu k odvrácení nebezpečí možného ohrožení života uživatele domu.

V sobotu 4. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor v ulici Čs. odbojářů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 11:19 hodin. Po příjezdu na místo a příjezdu automobilového žebříku AZ 42 jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary, provádíme nouzové otevření bytu vstupem přes okno. V bytě nalezena zraněná osoba, které poskytujeme předlékařskou první pomoc a po příjezdu Zdravotnické záchranné služby, ji předáváme do péče zdravotníkům.

Do stejné ulice, na stejný typ události a se stejným výsledkem, vyjíždíme ještě ten samý den večer v čase 21:10 hodin.

Ve čtvrtek 2. ledna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na dopravní nehodu na silnici 222 z Chodova na Vřesovou. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 17:19 hodin. Ihned provádíme průzkum, který potvrdil nehodu osobního vozidla a nákladního vozidla. Provádíme předlékařskou první pomoc zraněné osobě z osobního vozidla. Na místě spolupracujeme s jednotkou Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov, jednotkou Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná, Policií ČR, Městskou policií Chodov a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje.

Ve středu 1. ledna 2020 vyhlásilo v 19:43 hodin Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice 1. máje, jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA. Po příjezdu na místo provádíme za asistence městské policie nouzové otevření bytu z důvodu vyloučení zdravotního ohrožení uživatele.

Tak jak pro chodovské hasiče skončil rok 2019, tak ten nový rok 2020 začal. Uběhlo jen 12 minut nového roku a Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro čtyři jednotky dle poplachového plánu na ohlášený požár výškové budovy v ulici Budovatelů. K zásahu vyjela naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania a automobilovým žebříkem AZ 32 Iveco, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Chemické závody Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania. Po našem příjezdu za sledování rozveselených občanů města, kteří stále i v blízkosti zasahujících složek IZS odpalovaly zábavnou pyrotechniku, provádíme průzkum a potvrzujeme požár na balkoně ve 2. nadzemním podlaží. Provádíme hašení s tím, že se požár nerozšířil mimo balkon. Na místo požáru se dostavuje vyšetřovatel požárů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Pravděpodobná příčina požáru bylo zalétnutí zábavné pyrotechniky odpálené při oslavě nového roku.

K poslednímu zásahu v roce 2019, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v úterý 31. prosince v čase 21:47 hodin. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach naší jednotce na základě oznámení o požáru kontejneru v ulici U Koupaliště. Požár byl rychle zlikvidován pomocí jednoho útočného proudu „C“. Tímto zásahem byl ukončen náročný rok z pohledu nárůstu počtu výjezdů chodovských hasičů.

V sobotu 28. prosince vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Jiráskova jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 16:16 hodin. Po příjezdu na místo a zjištění všech důležitých informací, provádíme násilné otevření bytových dveří destrukční metodou. Uvnitř bytu nalezena zraněná osoba ve vážném stavu. Do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, poskytujeme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů spolupracujeme na dalším ošetření a následně přenášíme zraněnou osobu do sanitního vozidla.

V pátek 27. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. K zásahu do ulice Revoluční jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 23:18 hodin k zajištění místa pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby. Po příjezdu na místo bývalého fotbalového hřiště, které je jedno ze tří vytipovaných míst pro přistávání záchranných vrtulníků v našem městě, jsme provedli kontrolu přistávací plochy a vyznačení místa pro přistání zábleskovými světly. Po příletu vrtulníku, jsme přenesli ve spolupráci s vojenskými záchranáři a posádkou zdravotnické záchranné služby pacienta na palubu vrtulníku.

Ve středu 25. prosince po ukončení činnosti při požáru v Novém Sedle, jsme odesláni k požáru rodinného domu v Mezirolí na Karlovarsku. K tomuto požáru vysílá Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje postupně devět jednotek hasičů. Po příjezdu na místo již zcela rozvinutého požáru dřevěného rodinného domu, kde již zasahuje několik hasičských jednotek, dostáváme úkoly od velitele zásahu. Ať už je to spolupráce na průzkumu, dalším řešení mimořádné události, ale také psychosociální pomoc. Na místě spolupracují jednotky hasičů s vyšetřovateli požáru Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, vyšetřovateli Policie ČR, ale také s řídícím důstojníkem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Škoda na rodinném domě byla předběžně stanovena na šest milionu korun a vyšetřovatel požárů pracuje jako s pravděpodobnou příčinou manipulace s prskavkami na vánočním stromku.

Ve středu 25. prosince večer vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět. Je ohlášen požár bytu v panelovém domě v ulici Sadové v Novém Sedle. Operační středisko vyhlašuje poplach jednotkám v prvním stupni dle požárního poplachového plánu. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERNNo1 v čase 19:12 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem potvrzen požár v bytě, který se již snažili uhasit obyvatelé domu.  Provedli jsme uhašení požáru. Na místo se mezi tím dostavují další povolané hasičské jednotky a Policie ČR. Následně je prováděn průzkum v dalších bytech, ke kontrole zda se požár nerozšířil. Požár vybavení bytu vznikl pravděpodobně od adventního věnce. Po nahlášení likvidace požáru a uložení použitého hasičského vybavení, nás odesílá velitel zásahu na základě požadavku operačního střediska, k dalšímu požáru.  

Ve středu 25. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu, kdy je ohlášeno narušení střechy panelového domu a zatékání do bytů, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 09:04 hodin. Po příjezdu na místo zjišťujeme průzkumem, že jde o havárii na vnitřním odtokovém systému střechy ve společných prostorech od 6. NP až do sklepních prostor. Bylo doporučeno povolání specializované firmy k opravě.