Hasiči zasahovali na stovkách míst, odstraňovali nejen popadané stromy. V neděli 29. října již od ranních hodin zasáhla celé území Karlovarského kraje vlna silného větru dvou po sobě jdoucích orkánů. Vítr dosahoval v nárazech rychlosti až 40 metrů za sekundu. Silný vítr způsobil velké množství událostí, které hasiči od ranních hodin řešili. Ještě v v noci nad nedělním ránem, začali jednotky hasičů vyjíždět podle pokynů operačního střediska v Karlových Varech. S rozedněním začal dle předpovědi velmi silný vítr, který nejčastěji způsobil padání stromů na silnici, ale také na objekty či motorová i železniční vozidla. V řadě případů spadlé stromy poškodily elektrické vedení, bez proudu byla od rána řada domácností v kraji. Ještě v úterý je v několika obcích kraje řešena náhradní dodávka elektrické energie a to především z nouzových zdrojů hasičů. Hasiči řešili i množství případů, kdy vítr poškodil střechy domů.

Naše chodovská jednotka vyjížděla k mnoha případům vyvrácených nebo popadaných stromů, poškozených střech domů, kdy nevážnější byl případ v ulici ČSA, ale také záchrany osob z výtahů po výpadku elektrické energie. Naše zásahová jednotka zasahovala nejen v katastru města Chodov, ale například na dálnici D6 a na mnoha dalších místech. Při každém zásahu jsme spolupracovali například s vedením města, správci a majiteli pozemků a budov, servisními organizacemi, městskou policií, policií ČR, s dalšími jednotkami hasičů a s operačním střediskem HZS.

U nejvážnějšího zásahu v souvislosti s vichřicí, kdy došlo vlivem silného poryvu větru k odtržení střechy skoro na celé ploše v ulici ČSA, zasahovala naše jednotka společně s profesionální jednotkou HZS ze stanice Sokolov a z HZS stanice CHZ Sokolov. Naštěstí vlivem pádu rozměrných kusů plechové střechy nebyl nikdo zraněn. Přilehlá silnice s chodníky byla po celou dobu zásahu uzavřena z důvodu bezpečnosti obyvatel. Přesto se našli jedinci jak z řad chodců, tak i motoristů, kteří se vystavovali ohrožení života a zdraví, a vstupovali nebo vjížděli do vyhrazeného prostoru. A to i s dětmi. Bylo to velké riskování vstupovat za bezpečnostní pásky. Obyvatelé dotčeného domu byli informováni přímo starostou města, který se skupinou hasičů specialistů procházel celý dům. Řešení náhradního zastřešení domu už musí po skončení vichřice řešit majitelé domu.

V neděli 29. října kdy od půlnoci byly očekávány projevy extrémního počasí, vyhlásilo operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme v 02:57 hodin do ulice Tyršova s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Na místě je zjištěno, že je nutno urychleně otevřít dveře do bytu, kde volá osoba o pomoc. Byl proveden násilný vstup do bytu, kde byla nalezena zraněná osoba. Na místo byla povolána zdravotnická záchranná služba, která po příjezdu přebírá osobu, které hasiči poskytnuli předlékařskou první pomoc.

 

V sobotu 28. října, krátce před patnáctou hodinou vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 k technické pomoci. K úniku provozních hmot a maziv z osobního automobilu v Tatrovicích nás vyslalo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v době vydané výstrahy na extrémní počasí. Po příjezdu na místo události zjišťujeme, že došlo k úniku oleje z osobního vozidla na šotolinové cestě. Na místě nás očekávala hlídka Policie ČR a porouchané vozidlo se již na místě nenacházelo. Únik kapalných uhlovodíků byl zasypán sypkým sorbentem.

V pátek 27. října vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na dopravní nehodu do Mírové. K nehodě osobního vozidla vyjíždíme v čase 16:55 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo zjišťujeme průzkumem, že osobní vozidlo narazilo do spadlého stromu. Řidič nezraněn, z vozidla unikají provozní náplně a vozidlo je poškozené. Takové informace předal velitel zásahu pomocí radiostanice na operační středisko. Provádíme zajištění místa nehody, protipožární zajištění. Na místo se dostavuje Policie ČR a odtahová služba. Po vyšetření nehody provádíme postupné odstranění padlého stromu, vypomáháme s naložením havarovaného vozidla na odtahovou službu. V místě nehody se nacházel další strom, kde hrozilo nebezpečí pádu do vozovky. Na pokyn velitele provádíme jeho odstranění. Na závěr je proveden úklid komunikace od následků nehody.

 

Další den a další zásah. V úterý 24. října je na operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému ohlášena železniční nehoda na přejezdu P260 u Božičan. Oznamovatel uvedl, že došlo nehodě osobního vozidla a železniční motorové jednotky osobního vlaku a nikdo není zraněn. Operační středisko na základě těchto informací vysílá na místo chodovskou jednotku, předurčenou na dopravní nehody a také jednotku Hasičského záchranného sboru podniku Správa železniční dopravní cesty ze stanice Cheb, pod kterou spadají všechny nehody na železnici v našem kraji. K nehodě vyjíždíme v čase 11:23 hodin. Na místě nehod provádíme průzkum jak osobního vozidla, tak i vlakové soupravy, zjišťujeme zdravotní stav zúčastněných osob, provádíme standardní úkony při dopravních nehodách, spolupracujeme s policií ČR. Přestože původní informace byla, že nedošlo ke zranění osob, velitel zásahu po vyhodnocení průzkumu povolal přes operační středisko HZS na místo také zdravotnickou záchrannou službu ke kontrole stavu osob z osobního vozidla. Po příjezdu drážních hasičů, je veliteli této jednotky předáno velení u zásahu a následně se naše jednotka vrací zpět na základnu.

Technika u zásahu:

JSDH Chodov – CAS 20 T815 TERRNo1, VEA Škoda Octavia

HZSp SŽDC Cheb – CAS 20 Scania

ZZS Karlovarského kraje – RV Škoda Yeti, RZP Mercedes Benz

PČR – Škoda Octavia

V pondělí 23. října vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na typ události záchrana zvířat. K zásahu do ulice Okružní, kde má být v potoce uvězněná srna vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 15:43 hodin. Po našem příjezdu na místo, zjišťujeme kde přesně se má srna nacházet. Oznamovatel události uvedl, že srna se pohybuje v korytu potoka směrem po proudu potoka. Srna byla nalezena a členové jednotky postupnou rojnicí směřují pohyb srny proti směru proudu do místa, kde sama opustila koryto směrem do ulic města. Následně byl proveden neúspěšný odchyt. Městská policie, která po celou dobu spolupracovala s hasiči na úspěšném řešení, provedla kontrolu pohybu do doby, dokud se srna nedostala do volné přírody.