V pátek 25. května pět minut před půl šestou ráno je vyhlášen poplach naší jednotce na dopravní nehodu s vyproštěním. Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vysílá k nehodě tří osobních vozidel na silnici 222 v katastru karlovarské městské části Počerny dvě jednotky předurčené na řešení následků dopravních nehod na pozemních komunikacích. K nehodě vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T. Druhou jednotkou je profesionální jednotka z centrální hasičské stanice Karlovy Vary, která vyjela s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 a velitelským automobilem VEA Toyota Hilux. Na místo nehody míří také další složky integrovaného záchranného systému a to policie ČR, zdravotnická záchranná služba a městská policie Karlovy Vary. V době našeho příjezdu na místě již zasahují profesionální hasiči. Je potřeba vyproštění jedné osoby z jednoho z havarovaných vozů. Postupujeme dle pokynů velitele zásahu a po vyproštění předáváme zraněnou osobu do péče zdravotnických záchranářů. Následně se vracíme na základnu.

Ve středu v noci 23. května a především ve čtvrtek v noci 24. května postihly karlovarský kraje velmi intenzivní bouřky s lokálním přívalovým deštěm. Tyto projevy počasí byly doprovázeny na mnoha místech vysokým počtem elektrostatických výbojů. Na některých místech kraje ve středu v nočních hodinách vyjížděly hasičské jednotky především na čerpání vody ze zatopených sklepů, ale i prověřováním možného nebezpečí v souvislosti s počasím. Naše jednotka vyjela ve středu 23. Května večer na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Karlovarského kraje na oznámení o možném narušení stromu po úderu blesku. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo zásahu v ulici ČSM je prováděn průzkum místa události. Na operační středisko je potvrzeno, že strom je viditelně po úderu blesku. Další podrobnější průzkum ale ukázal, že k narušení pevnosti stromu nedošlo a další bezprostřední nebezpečí nehrozí. V dalším průběhu noci již naše jednotka nevyjela.

Na základě projevů počasí ve středu a v návaznosti s dalším vývojem, kdy se očekávaly ještě silnější bouřky s přívalovým deštěm, nařídil Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pro vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů v každé katastru obce s rozšířenou působností, pohotovost na vlastní stanici.

Na středu 23. května bylo pro naší jednotku naplánované taktické cvičení k provedení nácviku řešení požáru v nové části budovy základní školy J. A. Komenského ve Smetanově ulici. Cvičení bylo na základě zákona nařízeno zřizovatelem jednotky hasičů a zároveň zástupci majitele budovy. Hlavním cílem cvičení ale nebylo prověřování činnosti hasičů na místě zásahu, ale prověření reakce a správného řešení postupu zaměstnanců a dětí základní školy. Pro školu to bylo zcela utajené cvičení, aby byla reakce opravdová. Řídící cvičení, v tomto případě velitel chodovských hasičů, provedl pomocí speciálního zařízení zakouření půdního prostoru školy a umístil na půdu figurínu osoby. Následně, tak jako by to bylo při skutečném požáru, došlo vlivem zakouření zplodinami hoření k aktivaci elektrické požární signalizace. Ve všech prostorách školy se rozezněla siréna, která byla společně s vyhlášením evakuace ředitelkou školy pomocí rozhlasu, signálem k organizovanému a nacvičenému opuštění budovy školy. Všichni reagovali okamžitě a spořádaně se shromáždili na určených místech.

V pondělí 21. května dostává Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z Telefonního centra tísňového volání 112 informaci, že v ulici U Porcelánky je z jednoho z bytů slyšet volání o pomoc. Operační středisko okamžitě vyhlašuje poplach naší jednotce a na místo zásahu vysílá i speciální výškovou techniku jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální hasičské stanice Karlovy Vary. Zároveň je na místo okamžitě vyžádán zásah Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby. K mimořádné události záchrany života vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 15:44 hodin. Před naším výjezdem k místu zásahu okamžitě vyrazila hlídka městské policie Chodov. Po příjezdu na místo je proveden prvotní průzkum. Průzkumná skupina navázala slovní kontakt přes dveře bytu s uživatelkou, která uvedla, že se nemůže hýbat.

V nočních hodinách ve čtvrtek 17. května byla na tísňovou linku ohlášena dopravní nehoda osobního vozidla v katastru obce Jenišov. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo v čase 01:40 hodin poplach pro dvě jednotky hasičů předurčených na řešení dopravních nehod na pozemních komunikacích. K zásahu vyráží také ostatní základní složky integrovaného záchranného systému. K mimořádné události, za železničním přejezdem P85, vyjíždíme v plném obsazení zásahového družstva s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T T815. Na místo nehody přijíždíme společně s jednotkou profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary. Průzkumem zjištěno, že došlo k nehodě osobního vozidla, které skončilo mimo pozemní komunikaci. Řidička se nacházela mimo havarované vozidlo nezraněna. Z vozidla vytékali provozní náplně. Jelikož situace na místě události byla stabilizována, jsme odesláni velitelem zásahu zpět na základnu s možností dalšího výjezdu.

V úterý 15. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár průmyslového objektu v Novém Sedle. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z Tatra 815 TERRNo1 v čase 16:05 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kde jsme jako první jednotka, dostáváme informaci, že došlo k požáru v jedné z hal. Nekontrolovaně vytéká sklovina o 1300 °C z vany číslo 4. Uvnitř nikdo ze zaměstnanců nezůstal, poblíž je svářecí souprava kyslík-acetylen, požární techniku ustavit v bezpečné vzdálenosti vzhledem k blízkosti plynové stanice, voda nesmí zasáhnout tavící pec, nebezpečí výronu nebezpečných plynů. Tak začalo prověřovací cvičení pro hasičské jednotky v druhém stupni požárního poplachového plánu na výrobní objekt sklářské společnosti.