V sobotu 4. února ve 22:51 hodin vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám v prvním stupni požárního poplachového plánu na ohlášený požár v Karlových Varech. K zásahu požáru budovy v ulici Svobodova operační středisko určilo techniku JSDH Chodov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z T815, HZS stanice Karlovy Vary s velitelským automobilem VEA-L2 Toyota Hilux, s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3400/210-S2T Scania, s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/4000/240-S2T "Cobra“ T815, s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30/9000/540-S3VH  T815-7, JSDH Ostrov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3000/200-M2T  MAN, JSDH Tašovice s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 15/2200/120-M2Z  Renault Midlum. Jako první byla na místě jednotka karlovarských profesionálních hasičů. Průzkum ukázal, že požár není velkého rozsahu a ostatní povolané jednotky byly odvolány zpět na základnu.

Ve středu 31. ledna vyhlašuje v podvečer krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky předurčené na řešení dopravních nehod na pozemních komunikacích. K dopravní nehodě dvou osobních vozidel v katastru Staré Chodovské vyjíždí naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T T815 TERRNo1 a jednotka HZS z centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Scania. Po příjezdu na místo události je proveden průzkum a potvrzeno, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních automobilů. Jednotka provedla zabezpečení místa zásahu, protipožární zabezpečení s odpojením akumulátoru a předlékařskou kontrolu osob. Nehoda si nevyžádala žádná zranění. Na místě již zasahovali příslušníci Policie ČR a strážníci městské policie Chodov. Po příjezdu jednotky HZS Sokolova, si místo zásahu po společném průzkumu přebírá velitel profesionální hasičů. Jednotka Chodov se na pokyn velitele zásahu následně vrací na základnu.

Všechny složky integrovaného záchranného systému spolupracují v mnoha rovinách záchrany nebo pomoci osobám v nouzi. V poslední době je to další kvalitativní stupeň této pomoci a to formou využití nejbližší dostupnosti automatického externího defibrilátoru nebo jakékoli složky IZS při pomoci při ohrožení zdraví nebo života. Zdravotnická záchranná služba využívá možnosti krátké dojezdové doby hasičských jednotek, pokud zasahuje u jiné události a dojezd na místo zásahu je zdlouhavý. Takovou možnost využila ZZS při události v sobotu 27. ledna, kdy požádala o spolupráci operační a informační středisko integrovaného záchranného systému, které následně vyhlásilo poplach nerychleji dostupné jednotce. K zásahu poskytnutí první pomoci do příjezdu posádky ZZS na parkoviště hnědouhelné společnosti ve Vintířově, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T T815 TERRNo1 v čase 17:51 hodin. Během jízdy hasičského vozidla k místu události, velitel rozděluje úkoly dle specializace pro tento druh zásahu. Operační středisko hasičů dostává od ZZS informaci, že se situace změnila a dle propočtů bude na místě rychleji posádka sanitního vozidla. Naše jednotka je proto odvolána zpět na základnu.

V sobotu 27. ledna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kaje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Příční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T T815 TERRNo1 v čase 03:46 hodin. Po příjezdu na místo události, kde nás očekává hlídka Policie ČR a hlídka městské policie, zjišťujeme všechny potřebné informace k dalšímu postupu. Velitel jednotky vydává příkaz k otevření bytových dveří u bytu, kde dochází k nekontrolovatelnému úniku vody. Dveře se daří otevřít pomocí speciálního nástroje Rescop D1. Byt je předán policii a jednotka se vrací zpět na základnu.

 

Ve středu 24. ledna vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na únik ropného produktu na pozemní komunikaci do karlovarské městské části Doubí. Určenou technikou, kterou vyjíždíme v čase, je cisternová automobilová stříkačka CAS 20/3400/210-S2T T815 TERRNo1. Byť byl všední den a skoro poledne, byl na silnicích hustý dopravní provoz, především od dálnice D6 směrem na Plzeň a od obchodní zóny Globus. Naše činnost likvidace následků úniku ropného produktu začala právě u kruhové křižovatky u Globusu. Provádíme odklízení na místech s nejhorším zasažením vozovky. Komplikací byl již zmíněný hustý dopravní provoz, kdy jsme museli usměrňovat vozidla z pěti směrů, tak aby byl zabezpečen bezpečný pohyb hasičů v místě zásahu a také aby nedošlo k žádné dopravní nehodě. Náš velitel si prostřednictvím operačního střediska povolal na místo Policii ČR. Na místo se dostavila hlídka dopravní policie z oddělení Skupiny dopravního dohledu. Na místo se také dostavuje pracovník společnosti, která má na starosti údržbu části dálnice D6 a také silnice I/20. Ten nás informuje o celém rozsahu úniku a také o přijatých opatřeních. Dále se přesouváme do Doubí, kde provádí zásah jednotka profesionálních hasičů z Karlových varů. Po splnění všech úkolů stanovených velitelem zásahu se vracíme zpět na základnu.

V pátek 19. ledna vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ke dvěma požárům. K prvnímu požáru vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v čase 16:12 hodin do ulice Karlovarská. Je ohlášen požár odpadu před budovou bývalé pekárny. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k požáru odpadu ne před budovou, ale uvnitř jedné z budov části bývalé pekárny. Požár byl likvidován jedním útočným vysokotlakým proudem.

Ke druhému požáru, kdy byl ohlášen požár popelnice v ulici U Koupaliště, vyjíždíme cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v čase 20:46 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzena správnost adresy místa požáry a také typ zásahu. Jednalo se o požár kontejneru na komunální odpad u jednoho z panelových domů. Požár byl zlikvidován jedním útočným proudem „C“.