V pátek 26. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár travního porostu nedaleko Vintířova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERNNo1 v čase 18:39 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu je potvrzen požár trávy menšího rozsahu.

V pondělí 22. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů na parkovišti v ulici U Koupaliště. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:47 hodin. Po příjezdu na místo události a po provedeném průzkumu je potvrzeno, že se jedná únik benzínu z osobního vozidla. Jednotka provedla protipožární jištění a provizorní opravu. Majitelce, která se dostavila na místo, byla doporučena oprava v odborném servisu. Znečištěné místo bylo zasypáno sorbentem a uklizeno. 

Jsou necelé dvě hodiny velikonočního pondělí 22. dubna a na tísňovou linku je přijato oznámení o požáru chaty nedaleko přehradní nádrže Tatrovice.  Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach pro jednotky určené v požárním poplachovém plánu. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 01:57 hodin. K zásahu vysílá operační středisko také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov, jednotku Sboru dobrovolných hasičů Vintířov a jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nejdek. Na místě zásahu jsme první jednotkou. Je potvrzen požár střechy rekreační chaty. Ten se snažili obyvatelé okolních chat hasit ještě před příjezdem hasičů. Na místo se dostavují ostatní povolané jednotky hasičů. Po uhašení požáru a provedení dalších stanovených úkolů, se vracíme krátce před sedmou hodinou ranní zpět na základnu.

V neděli 21. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na požár v karlovarské části Rosnice. Byl ohlášen požár lesa. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 07:35 hodin. Operační středisko vyslalo na místo události také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary s velitelským automobilem VEA Toyota Hilux a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815-7, jednotku Sboru dobrovolných hasičů Stará Role s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Liaz L101 a jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nová Role s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Renault Midlum. Po příjezdu na místo se řídíme pokyny velitele zásahu. Požár je uhašen krátce po půl jedenácté dopoledne.

V sobotu 20. dubna byl nahlášen na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje požár v Revoluční ulici v Novém Sedle. Operační středisko hasičů vyhlásilo poplach pro čtyři jednotky. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 07:47 hodin. Po příjezdu na místo společně s jednotkami HZS stanice Sokolov, SDH Vintířov a SDH Loket. Průzkumem je zjištěno, že nedošlo k požáru, ale neznámá osoba nechala v tomto suchém a větrném počasí neuhašené ohniště bez dozoru.

V pátek 19. dubna odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár. K zásahu do ulice Školní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 15:36 hodin. Po příjezdu na místo je uhašen malý požár odpadkového koše, který se snažili obyvatelé uhasit ještě před příjezdem hasičů.

Členové naší zásahové jednotky absolvují mnohá školení a kurzy k prohloubení znalostí. Pro potřeby zvyšujícího se počtu zásahů a také zvyšování náročnosti jsou někteří členové jednotky vysíláni do odborných kurzů. Jedním z těch odborných kurzů je i kurz velitelů. Ten poslední proběhl minulý týden na územním odboru Sokolov, kdy hasiči od pondělí do pátku vstřebávali všechny potřebné skutečnosti pro funkci velitele zásahu. Z chodovské jednotky byli vysláni dva zkušení hasiči, kteří v pátek úspěšně absolvovali závěrečné zkoušky. Samozřejmě všechny získané vědomosti mohli uplatnit hned následující dny. Jeden s velitelů vyjel hned v sobotu na technickou pomoc do ulice Revoluční a druhý v pondělí velel našemu družstvu při výjezdu na technickou pomoc do Karlových Varů.

Poslední dny vyjíždíme skoro každý den. K dalšímu zásahu jsme vyjeli v pondělí 15. Dubna. Na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje je přijata informace o zavalení osoby stavebním materiálem v jedné z karlovarských firem. Operační středisko okamžitě vyhlašuje poplach pro čtyři družstva hasičů. Na místo události okamžitě vyjíždí další základní složky integrovaného záchranného systému. Naše jednotka vyjíždí k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRA v čase 14:44 hodin. Jako první jsou na místě dvě družstva hasičů jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary a hned za nimi dvě posádky zdravotnické záchranné služby. Chodovská jednotka je již na okraji Karlových Varů, když dostává od operačního střediska informaci, že osoba je již zachráněná a v péči zdravotníků. Následně jsme operačním střediskem odesláni zpět na základnu.

V neděli 14. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár odpadu v ulici Plzeňská v Karlových Varech. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 14:41 hodin. Po příjezdu plníme pokyny velitele zásahu. Na místě již zasahovaly jednotky HZS ze stanice Karlovy Vary, vyšetřovatel požárů HZS a jednotka SDH Stará Role. Na místo se dostavila ještě jednotka hasičů z Ostrova. Jednalo se o požár stavebního odpadu ve špatně přístupném místě.

 

V sobotu 13. dubna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:16 hodin. Po příjezdu na místo provádíme násilné otevření vnitřních dveří v bytě, kde se nacházelo malé dítě. To bylo v pořádku předáno matce.

 

V pátek 12. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na dopravní nehodu osobního vozidla na silnici mezi Mírovou a karlovarskou částí Počerny. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 18:24 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary, plníme pokyny velitele zásahu. Ve vozidle cestovalo pět osob a všechny utrpěly zranění. Hasiči provedli prvotní ošetření zraněných, než si všechny převzala záchranná služba. Provádíme standardní úkony při řešení dopravních nehod jako například protipožární opatření nebo zachytávání uniklých látek.