I když hasiči naší výjezdové jednotky letos vyjeli k dnešnímu dni k více jak 80 událostem, musejí přesto v rámci odborné přípravy absolvovat školení a výcvik dle ročního plánu. Na pátek 5. dubna bylo naplánováno opakovací školení a výcvik v použití izolačních dýchacích přístrojů u zásahu.  Výcvikový den byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část proběhla na hasičské zbrojnici, kde technik chemické služby a zároveň velitel družstva v jedné osobě zopakoval základní povinnosti nositele izolačního dýchacího přístroje a povinnosti, které uživateli udává řád chemické služby. Zopakoval uživatelskou kontrolu, bezpečnou manipulaci s dýchacími přístroji a s tlakovými lahvemi. Dále se zaměřil na výpočet ochranné doby izolačního dýchacího přístroje a na základy pohybu v nedýchatelném prostředí. Zejména nedělitelnost dvojice, zachování dvě třetiny zásoby vzduchu na cestu zpět, pohyb při zemi, určení vedoucího skupiny a vždy myslet na takzvané vodítko ven. Zopakoval také krizové situace a jejich řešení a způsoby záchrany osob při požárech dle příslušných předpisů.

Následně se celá jednotka přesunula do výcvikového polygonu v Citicích, kde byla jednotka rozdělena na dvě skupiny. První skupina prováděla průzkum podzemních prostor s natažením útočného proudu. Hasiči měli za úkol najít v zakouřeném prostoru s technickými překážkami hlavní uzávěr vody. Poté se vrátili zpět a ve vyhledávání pokračovala druhá průzkumná skupina. Následovalo krátké vyhodnocení, vypočítání průměrné spotřeby vzduchu každého uživatele izolačního dýchacího přístroje a návrat na základnu.

Ve čtvrtek 4. dubna je druhému družstvu naší jednotky, které v té době zasahuje na úniku ropných produktů vyhlášen poplach Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na nahlášený požár v panelovém domě v Chodově. K požáru jsou vyslány také jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov a CHZ Sokolov. K požáru vyjíždíme s CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:54 hodin. Po příjezdu na místo v ulici U Koupaliště jsme informováni hlídkou městské policie, že se jedná o připálené potraviny, kdy uživatel bytu otevřel sám. Jednotka na pokyn velitele provádí průzkum k potvrzení informací. K žádné škodě nedošlo. Je prováděno odvětrávání bytu od kouře. Velitel informuje operační středisko, které následně odvolává jednotky hasičů ze Sokolova zpět na základnu.

 

Ve čtvrtek 4. dubna, v době kdy jedno družstvo zasahuje u požáru lesa u Cihelen, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět. K výjezdu je vyžádáno další družstvo chodovské jednotky. K zásahu úniku ropných produktů v ulici Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:25 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzen únik ropných látek z neznámého vozidla v délce 300 metrů. Provádíme posyp sorbentem a odstranění kapalného uhlovodíku. Během tohoto zásahu jsme operačním střediskem přeposláni k jiné události s vyšší prioritou. Byl ohlášen požár domu v Chodově.

 

Ve čtvrtek 4. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky hasičů na požár lesa v karlovarské části Cihelny.  K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 13:14 hodin. Již při jízdě k zásahu je při průjezdu Jenišovem vidět na horizontu směrem na Plzeň velký kouř z lesa. V radiostanici je slyšet velitel první jednotky, která dojela na místo zásahu, jaký je rozsah požáru a povolání dalších hasičských jednotek na místo zásahu. Po příjezdu do Cihelen vidíme rozsah požáru již od silnice pod kopcem. Celý svah, který je po těžbě dřevní hmoty, je v kouři a v plamenech.

 

Ve čtvrtek 4. dubna byla naše jednotka vyslána Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na požár plastové popelnice do ulice Budovatelů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 12:12 hodin. Jednalo se o požár velkého plastového kontejneru na komunální odpad. Jednotka provedla likvidaci požáru pomocí jednoho útočného "C" proudu.

V úterý 2. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach ještě jedno a opět na technickou pomoc. Tentokrát na otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:55 hodin. Zabouchnutý byt v ulici Husova byl otevřen pomocí speciálního nářadí a majitelka bytu si aplikovala léky, které užívá na léčení.

 

V úterý 2. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, únik ropných produktů v ulici Čs. odbojářů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:48 hodin. Jednalo se o olejovou skvrnu motorového oleje, který neznámý řidič odhodil do popelnice komunálního odpadu. Na místo se dostavili také pracovníci technických služeb CHOTES, kteří popelnici odvezli. Jednotka následně provedla posyp sorbentem a úklid uniklé ropné látky.

 

V pondělí 1. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky na požár osobního vozidla po dopravní nehodě. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 22:50 hodin. Po příjezdu na místo u železničního přejezdu P255 v katastrálním místě obce Mírová, je potvrzena dopravní nehoda osobního vozidla. To po nárazu do sloupu zůstalo na boku, ale k požáru nedošlo. Na místo zásahu přijíždíme současně s jednotkou profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary. Je prováděn průzkum, zajištění místa nehody a protipožární opatření. Řidič havarovaného vozidla byl nezraněn a mimo havarované vozidlo. Plníme úkoly stanovené velitelem zásahu.

 

V neděli 31. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár v ulici Staroměstská. K zásahu, kdy bylo na tísňovou linku oznámen požár odpadní nádoby, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 12:06 hodin. Po příjezdu na místo, je potvrzen požár plastové popelnice v prostorách chodovského hřbitova.

 

Ve čtvrtek 28. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět a opět to je na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:08 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum a zjišťujeme možnosti rychlého otevření bytu. Velitel zásahu po zvážení všech okolností povolává na místo výškovou techniku. K zásahu vyjíždí automobilový žebřík AZ 30 JSDH Chodov. Po ustavení žebříku, se hasiči dostávají přes balkon do bytu. Na místo se dostavuje v tu chvíli příbuzný majitelky bytu a otevírá byt klíčem.

 

V úterý 26. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na dopravní nehodu do ulice Rooseveltova. K zásahu je operačním střediskem vyslána také jednotka Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Naše jednotky vyjíždí k ohlášené nehodě dvou osobních vozidel s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:49 hodin. Po příjezdu na místo, které bylo hned naproti hasičské zbrojnici, je proveden průzkum a je zjištěno, že došlo k lehké nehodě dvou osobních vozidel. Provádíme zajištění vozidel, usměrňování dopravy za silného odpoledního provozu a úklid následků nehody.