Ve čtvrtek 18. ledna, kdy byla vydána výstraha na počasí v souvislosti se silným větrem, byl vyhlášen v 17:43 hodin poplach chodovské jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice U Porcelánky, kde byly nahlášeny uvolněné a spadlé krycí plechy střechy, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T. Po příjezdu na místo události provádíme průzkum a zjišťujeme, že došlo k odtržení části krycích plechů na střeše. Ty spadly na parkoviště, kdy naštěstí nedošlo k žádnému zranění ani k žádným škodám na majetku. Další podrobná kontrola střechy ukázala, že zbývající plechová krytina je dobře ukotvena a následné nebezpečí nehrozí.  

V neděli 14. ledna vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky předurčené na řešení dopravních nehod na dopravní nehodu osobního vozidla v katastru obce Loket. Naše jednotka vyjíždí v čase 20:32 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T. Během jízdy je z operačního střediska předána nová upřesňující informace, že nehoda se stala na dálnici D6 ve směru z Karlových varů na Sokolov. Najíždíme na dálnici na exitu 136 a míříme stanoveným směrem. Po příjezdu na místo nehody, kde již zasahují jednotky HZS ze stanice Sokolov a stanice CHZ, plníme příkazy velitele zásahu a následně jsme odesláni zpět na základnu.

Ve čtvrtek 11. ledna odpoledne vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje opět poplach pro chodovskou jednotku. Naše jednotka byla vyslána na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor do ulice Smetanova. K zásahu vyjíždíme v čase 12:31 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 „2T“. Po příjezdu na místo události zjišťujeme od oznamovatelky, že v bytě se má nacházet osoba, která neotevírá a je podezření na ohrožení života. Je slyšet zvuk pohybu osoby za dveřmi. Provádíme otevření bytových dveří pomocí speciálního nástroje Rescop-D. Uvnitř bytu je nalezena osoba při vědomí se zdravotními problémy. Poskytujeme předlékařskou první pomoc a velitel zásahu povolává přes operační středisko na místo zdravotnickou záchrannou službu. Po příjezdu zdravotnických záchranářů je zraněná osoba předána do jejich péče.

Ve čtvrtek 11. ledna vyhlásilo v čase 05:48 hodin krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky na požár nízké budovy v Karlových Varech ulici Truhlářská. K zásahu vyjíždí profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarské kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERNNo1 „Cobra“ a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815-7 „Nosorožec“ a naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERNNo1 „1“. Po našem příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k požáru odpadu u kabinek hřiště. Chodovská jednotka je následně odeslána velitelem zásahu zpět na základnu.

V prosinci 2017 byl z technicko-personálních důvodů přerušen provoz webových stránek SDH Chodov. Proto přinášíme krátký seznam událostí, při kterých zasahovala chodovská jednotka hasičů a také co se událo u základní organizace SDH Chodov.

JSDH Chodov vyjela v prosinci k těmto událostem (výjezdy 2.12., 4.12., 5.12. jsou uvedeny v předchozích článcích):

 • Sobota 9. 12. v 20:28 hodin – technická pomoc, spolupráce složek IZS, Chodov – pátrání po pohřešované osobě
 • Středa 13. 12. v 18:28 hodin – technická pomoc, únik látek na komunikaci, ulice Karlovarská – únik PHM v blízkosti čerpací stanice
 • Sobota 16. 12. v 03:33 hodin – požár výškové budovy, Horní Slavkov ulice U Lesoparku – požár bytu v panelovém domě
 • Pondělí 18. 12. v 11:39 hodin – dopravní nehoda silniční se zraněním, Vintířov – nehoda dodávky směrem Lomnice, zranění osob
 • Středa 20. 12. v 17:11 hodin – dopravní nehoda silniční, úklid vozovky, Jenišov – nehoda dvou osobních automobilů
 • Čtvrtek 21. 12. v 13:31 hodin, – technická pomoc, únik látek na komunikaci, Mírová – ropná skvrna 0,5 x30 metrů
 • Čtvrtek 21. 12. v 18:03 hodin, technická pomoc, otevření uzavřených prostor, ulice Čs. Odbojářů, otevření bytu na žádost PČR
 • Pátek 22. 12. v 21:19 hodin, dopravní nehoda vyproštění, Vřesová – dopravní nehoda, osobní vozidlo na střeše, dvě zraněné osoby
 • Neděle 24. 12. v 08:12 hodin, technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, ulice Nám.ČSM – tekoucí voda v technologických rozvodech
 • Pondělí 25. 12. v 05:44 hodin – dopravní nehoda, úklid vozovky, ulice Západní – dopravní nehoda dvou osobních vozidel, únik provozních náplní
 • Sobota 30. 12. v 08:29 hodin – technická pomoc, otevření uzavřených prostor, ulice Dukelských Hrdinů – otevření bytu
 • Neděle 31. 12. v 02:25 hodin – požár, shromaždiště osob, Karlovy Vary ulice Chebská – požár restaurace, EPS, obchodní centrum
 • Neděle 31. 12. v 11:14 hodin – technická pomoc, únik látek na komunikaci, ulice Hrnčířská – únik nafty na silnici 0,5 x 20 metrů

Zásahová jednotka dále prováděla několikrát, také činnost v rámci ZOČ a před vánoci absolvovali členové jednotky poslední školení a závěrečné přezkoušení v roce 2017.

 

U Sboru dobrovolných hasičů Chodov proběhlo v prosinci několik akcí. Například to byla slavnost sv. Florián o přijímání nových členů do našeho sboru nebo již tradiční mikulášská besídka. Samozřejmostí byly sportovní tréninky mládežnických družstev.

V úterý 5. prosince ráno, došlo v celém městě k výpadku elektrické energie. V čase 06:01 hodin vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, záchranu osoby z výtahu. K zásahu do ulice Husova vyjelo družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu je průzkumem zjištěno, že v zaseknuté výtahové kabině se nachází jedna osoba bez zranění. Jednotka provedla po zabezpečení výtahu proti pohybu, záchranu osoby.