Rozhodnutí hejtmanky Karlovarského kraje č.2/2018, ze dne 27.8.2018 kterým ukončila platnost nařízení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a to s ohledem na současné povětrnostní podmínky na území Karlovarského kraje, předpověď Českého hydrometeorologického ústavu a doporučení ředitele HZS Karlovarského kraje plk. Ing. Václava Klemáka.

Via JSDH Chodov -
tímto není dotčeno ustanovení platící ze zákona o zákazu vypalování travních porostů a o zákazu rozdělávání ohně v lese a do 50 metrů od lesa.

Již od konce července platí nařízení hejtmanky Karlovarského kraje o zákazu rozdělávání ohně na volném prostranství. Tím je myšleno venku. Nevystavujte sebe ani okolí zvýšenému nebezpečí vzniku požáru. V tomto počasí vznikne požár velmi rychle a také rychlost šíření je vysoká. Zákaz rozdělávání ohně platí také v noci, kdy například nezodpovědní zahrádkáři rozdělávají oheň a myslí si, že nebezpečí vzniku požáru v noci nehrozí a nikdo nevidí, odkud jde kouř. Zákaz platí pro všechny venkovní prostory, tedy i soukromé zahrady a prostory u domu. Hasičské jednotky nejen v karlovarském kraji vyjíždějí každý den k požárům trávních porostů, lesů. Všechny požáry jsou náročné a nebezpečné. V mnoha případech tyto požáry ohrožují majetek. Proto všechny opět žádáme nevystavujte sebe ani okolí zvýšenému nebezpečí vzniku požáru.

Sucho a horko znamená i pro náš kraj riziko vzniku požáru. Hejtmanka Jana Vildumetzová proto vyhlašuje DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ REGIONU, a to v době od čtvrtka 26. července 2018 až do odvolání. Činí tak na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Václava Klemáka. Důvody rozhodnutí popsala hejtmanka následovně: „Dlouhodobé sucho, žádný déšť i předpověď počasí, která nepřináší změnu, to vše by mohlo zapříčinit vznik požáru kdekoliv v našem kraji. Musíme proto přistoupit k preventivním opatřením, která zahrnují například zákaz rozdělávat a udržovat ohně na volném prostranství, pálení klestí či používání pyrotechniky. Věřím, že to lidé pochopí a budou tyto podmínky dodržovat." Porušení povinností stanovených uvedeným rozhodnutím lze postihnout jako přestupek.
Podívejte se na obecné podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru:
Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je jakákoli plocha na území kraje, která je pokryta vegetací takového charakteru, že je schopna v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru umožnit vznik požáru a jeho následné šíření (např. lesní porosty, plochy zemědělských kultur, parky, zahrady, louky apod.)
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na výše uvedených místech zakázáno: 
a) rozdělávat a udržovat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty
b) pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích
c) provozovat jízdy parních lokomotiv, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru
d) používat pyrotechnické výrobky
e) používat jiné zdroje zapálení (např. létající přání, lampiony se světlem z otevřeného ohně, pochodně apod.)
f) spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů

V pondělí 20. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů.  K zásahu do ulice ČSM vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T a automobilovým žebříkem AZ 30- M1Z v čase 12:04 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem potvrzena informace o části stromu, která hrozí pádem. Místo zásahu je zcela uzavřeno a jednotka provádí základní opatření. Na místo je vyžádána specializovaná firma, se kterou provedeme šetrné a bezpečné odstranění části stromu.

V neděli 19. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky na technickou pomoc, únik ropných produktů na silnici v Novém Sedle.  K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 20:54 hodin. Při jízdě k místu zásahu, jsme již v Chodově u kruhové křižovatky v ulici Horní zastavení hlídkou Policie ČR, která nám předává informaci o rozsahu olejovité skvrny. Ta byla v na silnici v celé délce z Nového Sedla až do Chodova. Předáváme informaci na operační středisko. Dle pokynů operačního střediska se přesouváme do Nového Sedla ke kruhové křižovatce u obecního úřadu, kde máme shromaždiště s jednotkou Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov. Na pokyn velitele zásahu provádíme posyp komunikace, usměrňování provozu a úklid vozovky.

Ve čtvrtek 16. srpna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor do ulice Tovární. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 20:47 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává hlídka Policie ČR a hlídka městské policie, dostáváme informace o tom, že v bytě panelového domu je zraněná osoba, která nemůže otevřít. Provádíme vstup do bytu s využitím technických prostředků ve výbavě jednotky. Uvnitř bytu je nalezena zraněná osoba, které do příjezdu zdravotnické záchranné služby poskytujeme předlékařskou první pomoc. Osoba je po příjezdu záchranářů předána do jejich péče a my se vracíme na základnu.

Ve středu 15. srpna v noci vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro několik jednotek na požár lesa v katastru obce Božičany. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 815 TERRNo1 v čase 22:22 hodin. Po příjezdu do lokality dle informací oznamovatele události, je prováděn náročný průzkum k vyhledání ohnisek požáru. Naše jednotka dostává stanovený úsek. Následně provádíme hašení pomocí útočných „D“ proudů. Na místě zasahujeme společně s jednotkou Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary a jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Nová Role. Zpět na svojí základně jsme až druhý den před první hodinou ranní.