Ve čtvrtek 2. listopadu je na tísňovou linku nahlášen požár rodinného domu ve Starém Sedle. K požáru vysílá Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje několik hasičských jednotek. Naše vyjíždí v čase 04:10 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z Tatra 815 TERRNo1. K požáru zároveň míří jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice CHZ, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Loket a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Březová. Po dojezdu plníme úkoly velitele zásahu a následně jsme odesláni zpět na základnu. Při jízdě zpět do Chodova, nás operační středisko odesílá k ohlášenému požáru kontejneru do Březové u Sokolova. Nakonec jsme odvoláni zpět na základnu, jelikož se místní jednotce podařilo i mimo stanovené předurčení sestavit a vyslat druhé družstvo.

V úterý 31. října jsme vyjeli ke třem událostem. Všechny zásahy byly typu dopravní nehoda. Dvě byly se zraněním osob a jedna měla podtyp úklid vozovky. K první nehodě nás vyslalo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v čase 10:38 hodin na dopravní nehodu osobního vozidla v katastru Vintířova. K nehodě jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815. Součastně na místo vyslalo operační středisko také jednotku profesionálních hasičů HZS ze stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania. Na místě nehody je potvrzena informace o nehodě osobního vozidla, které skočilo na střeše mimo vozovku. Provádíme úkony dle pokynů velitele zásahu. Následně nás odesílá velitel zpět na základnu.

V pondělí 30. října v 11:27 hodin vyjíždíme na technickou pomoc, únik ropných produktů do Mírové. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje určilo k výjezdu cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20/3400/210-S2T T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo zjišťujeme, že došlo k technické závadě na zemním stroji Caterpilar M313C. Rozsah úniku hydraulického oleje byl v délce 200 metrů na pozemní komunikaci. Velitel zásahu si na místo vyžádal ke spolupráci další jednotku hasičů a také polici ČR. Na místo se dostavuje jednotka z Vintířova, hlídka policie ČR k usměrňování dopravy v místě zásahu a také zástupce majitele porouchané techniky.

V pondělí 30. října je nahlášen únik plynu v ulici Zahradní u mateřské školy. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vysílá v čase 08:16 hodin na místo naši jednotku s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815. Po našem příjezdu je prováděn vnější průzkum pomocí detekčních přístrojů k zjišťování koncentrací. Na volném prostranství je cítit merkaptanový zápach. Velitel zásahu vysílá dvě průzkumné skupiny s detekčními přístroji zjistit zdroj úniku. Je informováno operační středisko hasičů a na místo události si velitel zásahu povolává další jednotku, pro případnou evakuaci osob z mateřské školy.

Hasiči zasahovali na stovkách míst, odstraňovali nejen popadané stromy. V neděli 29. října již od ranních hodin zasáhla celé území Karlovarského kraje vlna silného větru dvou po sobě jdoucích orkánů. Vítr dosahoval v nárazech rychlosti až 40 metrů za sekundu. Silný vítr způsobil velké množství událostí, které hasiči od ranních hodin řešili. Ještě v v noci nad nedělním ránem, začali jednotky hasičů vyjíždět podle pokynů operačního střediska v Karlových Varech. S rozedněním začal dle předpovědi velmi silný vítr, který nejčastěji způsobil padání stromů na silnici, ale také na objekty či motorová i železniční vozidla. V řadě případů spadlé stromy poškodily elektrické vedení, bez proudu byla od rána řada domácností v kraji. Ještě v úterý je v několika obcích kraje řešena náhradní dodávka elektrické energie a to především z nouzových zdrojů hasičů. Hasiči řešili i množství případů, kdy vítr poškodil střechy domů.

Naše chodovská jednotka vyjížděla k mnoha případům vyvrácených nebo popadaných stromů, poškozených střech domů, kdy nevážnější byl případ v ulici ČSA, ale také záchrany osob z výtahů po výpadku elektrické energie. Naše zásahová jednotka zasahovala nejen v katastru města Chodov, ale například na dálnici D6 a na mnoha dalších místech. Při každém zásahu jsme spolupracovali například s vedením města, správci a majiteli pozemků a budov, servisními organizacemi, městskou policií, policií ČR, s dalšími jednotkami hasičů a s operačním střediskem HZS.

U nejvážnějšího zásahu v souvislosti s vichřicí, kdy došlo vlivem silného poryvu větru k odtržení střechy skoro na celé ploše v ulici ČSA, zasahovala naše jednotka společně s profesionální jednotkou HZS ze stanice Sokolov a z HZS stanice CHZ Sokolov. Naštěstí vlivem pádu rozměrných kusů plechové střechy nebyl nikdo zraněn. Přilehlá silnice s chodníky byla po celou dobu zásahu uzavřena z důvodu bezpečnosti obyvatel. Přesto se našli jedinci jak z řad chodců, tak i motoristů, kteří se vystavovali ohrožení života a zdraví, a vstupovali nebo vjížděli do vyhrazeného prostoru. A to i s dětmi. Bylo to velké riskování vstupovat za bezpečnostní pásky. Obyvatelé dotčeného domu byli informováni přímo starostou města, který se skupinou hasičů specialistů procházel celý dům. Řešení náhradního zastřešení domu už musí po skončení vichřice řešit majitelé domu.

V neděli 29. října kdy od půlnoci byly očekávány projevy extrémního počasí, vyhlásilo operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme v 02:57 hodin do ulice Tyršova s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Na místě je zjištěno, že je nutno urychleně otevřít dveře do bytu, kde volá osoba o pomoc. Byl proveden násilný vstup do bytu, kde byla nalezena zraněná osoba. Na místo byla povolána zdravotnická záchranná služba, která po příjezdu přebírá osobu, které hasiči poskytnuli předlékařskou první pomoc.