V sobotu 28. října, krátce před patnáctou hodinou vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 k technické pomoci. K úniku provozních hmot a maziv z osobního automobilu v Tatrovicích nás vyslalo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v době vydané výstrahy na extrémní počasí. Po příjezdu na místo události zjišťujeme, že došlo k úniku oleje z osobního vozidla na šotolinové cestě. Na místě nás očekávala hlídka Policie ČR a porouchané vozidlo se již na místě nenacházelo. Únik kapalných uhlovodíků byl zasypán sypkým sorbentem.

V pátek 27. října vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na dopravní nehodu do Mírové. K nehodě osobního vozidla vyjíždíme v čase 16:55 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo zjišťujeme průzkumem, že osobní vozidlo narazilo do spadlého stromu. Řidič nezraněn, z vozidla unikají provozní náplně a vozidlo je poškozené. Takové informace předal velitel zásahu pomocí radiostanice na operační středisko. Provádíme zajištění místa nehody, protipožární zajištění. Na místo se dostavuje Policie ČR a odtahová služba. Po vyšetření nehody provádíme postupné odstranění padlého stromu, vypomáháme s naložením havarovaného vozidla na odtahovou službu. V místě nehody se nacházel další strom, kde hrozilo nebezpečí pádu do vozovky. Na pokyn velitele provádíme jeho odstranění. Na závěr je proveden úklid komunikace od následků nehody.

 

Další den a další zásah. V úterý 24. října je na operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému ohlášena železniční nehoda na přejezdu P260 u Božičan. Oznamovatel uvedl, že došlo nehodě osobního vozidla a železniční motorové jednotky osobního vlaku a nikdo není zraněn. Operační středisko na základě těchto informací vysílá na místo chodovskou jednotku, předurčenou na dopravní nehody a také jednotku Hasičského záchranného sboru podniku Správa železniční dopravní cesty ze stanice Cheb, pod kterou spadají všechny nehody na železnici v našem kraji. K nehodě vyjíždíme v čase 11:23 hodin. Na místě nehod provádíme průzkum jak osobního vozidla, tak i vlakové soupravy, zjišťujeme zdravotní stav zúčastněných osob, provádíme standardní úkony při dopravních nehodách, spolupracujeme s policií ČR. Přestože původní informace byla, že nedošlo ke zranění osob, velitel zásahu po vyhodnocení průzkumu povolal přes operační středisko HZS na místo také zdravotnickou záchrannou službu ke kontrole stavu osob z osobního vozidla. Po příjezdu drážních hasičů, je veliteli této jednotky předáno velení u zásahu a následně se naše jednotka vrací zpět na základnu.

Technika u zásahu:

JSDH Chodov – CAS 20 T815 TERRNo1, VEA Škoda Octavia

HZSp SŽDC Cheb – CAS 20 Scania

ZZS Karlovarského kraje – RV Škoda Yeti, RZP Mercedes Benz

PČR – Škoda Octavia

V pondělí 23. října vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na typ události záchrana zvířat. K zásahu do ulice Okružní, kde má být v potoce uvězněná srna vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 15:43 hodin. Po našem příjezdu na místo, zjišťujeme kde přesně se má srna nacházet. Oznamovatel události uvedl, že srna se pohybuje v korytu potoka směrem po proudu potoka. Srna byla nalezena a členové jednotky postupnou rojnicí směřují pohyb srny proti směru proudu do místa, kde sama opustila koryto směrem do ulic města. Následně byl proveden neúspěšný odchyt. Městská policie, která po celou dobu spolupracovala s hasiči na úspěšném řešení, provedla kontrolu pohybu do doby, dokud se srna nedostala do volné přírody.

V pátek 20. října ve 21:17 hodin vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky vybavené hydraulickým vyprošťovacím zařízením a dalšími prostředky pro vyprošťování osob. Byla přijata informace, že v železniční stanici v Chodově je osoba zaklíněna pod vlakem. K zásahu vyjíždí naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1, jednotka Hasičského záchranného sboru podniku Správa železniční dopravní cesty ze stanice Cheb s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania a jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania a velitelským automobilem VEA Toyota Hilux.

Po příjezdu hasičů na místo, je průzkumem zjištěno, že osoba má devastující zranění neslučitelná se životem. Na místo se postupně dostavují všechny povolané jednotky a velení u zásahu si přebírá velitel drážní jednotky. Rozbíhá se vyšetřování nejen na straně policie ČR, ale i drážní inspekce. Na místě zůstává jednotka HZSp SŽDC a ostatní hasičské jednotky se vrací na své základny.

Ve čtvrtek 19. října ráno je na tísňovou linku ohlášen kouř z budovy bývalé pekárny v ulici nám. ČSM. Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vysílá na místo dvě jednotky hasičů. Naše jednotka vyjíždí k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 a automobilovým žebříkem AZ 30. K zásahu míří také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Po příjezdu na místo potvrzujeme požár uvnitř budovy a velitel požaduje po operační středisko povolání dalších jednotek na místo události. První průzkum uvnitř budovy, kdy hasiči v dýchacích přístrojích neviděli ani na deset centimetrů před sebe, ukázal, že se požár šíří i do střešní konstrukce. Přesto bylo nutné provést důkladný průzkum všech vnitřních prostor, jelikož byla získána informace, že se uvnitř může nacházet osoba. Velkým pomocníkem se ukázalo používání termokamery.