V sobotu 27. ledna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kaje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Příční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T T815 TERRNo1 v čase 03:46 hodin. Po příjezdu na místo události, kde nás očekává hlídka Policie ČR a hlídka městské policie, zjišťujeme všechny potřebné informace k dalšímu postupu. Velitel jednotky vydává příkaz k otevření bytových dveří u bytu, kde dochází k nekontrolovatelnému úniku vody. Dveře se daří otevřít pomocí speciálního nástroje Rescop D1. Byt je předán policii a jednotka se vrací zpět na základnu.

 

Ve středu 24. ledna vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na únik ropného produktu na pozemní komunikaci do karlovarské městské části Doubí. Určenou technikou, kterou vyjíždíme v čase, je cisternová automobilová stříkačka CAS 20/3400/210-S2T T815 TERRNo1. Byť byl všední den a skoro poledne, byl na silnicích hustý dopravní provoz, především od dálnice D6 směrem na Plzeň a od obchodní zóny Globus. Naše činnost likvidace následků úniku ropného produktu začala právě u kruhové křižovatky u Globusu. Provádíme odklízení na místech s nejhorším zasažením vozovky. Komplikací byl již zmíněný hustý dopravní provoz, kdy jsme museli usměrňovat vozidla z pěti směrů, tak aby byl zabezpečen bezpečný pohyb hasičů v místě zásahu a také aby nedošlo k žádné dopravní nehodě. Náš velitel si prostřednictvím operačního střediska povolal na místo Policii ČR. Na místo se dostavila hlídka dopravní policie z oddělení Skupiny dopravního dohledu. Na místo se také dostavuje pracovník společnosti, která má na starosti údržbu části dálnice D6 a také silnice I/20. Ten nás informuje o celém rozsahu úniku a také o přijatých opatřeních. Dále se přesouváme do Doubí, kde provádí zásah jednotka profesionálních hasičů z Karlových varů. Po splnění všech úkolů stanovených velitelem zásahu se vracíme zpět na základnu.

V pátek 19. ledna vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ke dvěma požárům. K prvnímu požáru vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v čase 16:12 hodin do ulice Karlovarská. Je ohlášen požár odpadu před budovou bývalé pekárny. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k požáru odpadu ne před budovou, ale uvnitř jedné z budov části bývalé pekárny. Požár byl likvidován jedním útočným vysokotlakým proudem.

Ke druhému požáru, kdy byl ohlášen požár popelnice v ulici U Koupaliště, vyjíždíme cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v čase 20:46 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzena správnost adresy místa požáry a také typ zásahu. Jednalo se o požár kontejneru na komunální odpad u jednoho z panelových domů. Požár byl zlikvidován jedním útočným proudem „C“.

Hasičské jednotky se stále vzdělávají pro veškerou specifickou činnost, která může nastat při řešení mimořádných událostí. Každý rok je zpracován plán školení a výcviku. Každý rok se hasiči učí nové věci, ale stále opakují a zdokonalují standardní stávající postupy. Kdo se školí a provádí výcvik ve všech hasičských dovednostech, jsou nováčci, kteří jsou součástí zásahové jednotky. S tímto školením pomáhají především velitelé družstev s velitelem jednotky. První letošní „kadetský“ výcvik proběhl v úterý 16. ledna, kdy nováčci nacvičovali zásah při požáru výškové budovy. Výcvik proběhl ve výškovém domě, který je svým stavebním řešením nevyšší a nejsložitější pro hasební zásah. Mladí hasiči cvičili vytváření dopravního hadicového vedení do budovy od cisternové automobilové stříkačky, vytváření útočného hadicového vedení od rozdělovače uvnitř budovy, použití dýchacích přístrojů s důrazem na uživatelskou kontrolu, pohyb ve složitém prostoru se složitější viditelností, pátrání a záchranu osob. To vše do vyšších pater panelového domu. Pro některé to bylo sáhnutí skoro až na dno sil. A to ještě nehořelo. Závěry výcviku byly probrány na konci s doporučením na zlepšení a zdůrazněním, že samozřejmě další podobně zaměřené výcviky budou pokračovat.

Ve čtvrtek 18. ledna, kdy byla vydána výstraha na počasí v souvislosti se silným větrem, byl vyhlášen v 17:43 hodin poplach chodovské jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice U Porcelánky, kde byly nahlášeny uvolněné a spadlé krycí plechy střechy, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T. Po příjezdu na místo události provádíme průzkum a zjišťujeme, že došlo k odtržení části krycích plechů na střeše. Ty spadly na parkoviště, kdy naštěstí nedošlo k žádnému zranění ani k žádným škodám na majetku. Další podrobná kontrola střechy ukázala, že zbývající plechová krytina je dobře ukotvena a následné nebezpečí nehrozí.  

V neděli 14. ledna vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky předurčené na řešení dopravních nehod na dopravní nehodu osobního vozidla v katastru obce Loket. Naše jednotka vyjíždí v čase 20:32 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T. Během jízdy je z operačního střediska předána nová upřesňující informace, že nehoda se stala na dálnici D6 ve směru z Karlových varů na Sokolov. Najíždíme na dálnici na exitu 136 a míříme stanoveným směrem. Po příjezdu na místo nehody, kde již zasahují jednotky HZS ze stanice Sokolov a stanice CHZ, plníme příkazy velitele zásahu a následně jsme odesláni zpět na základnu.