Přenosná motorová řetězová nebo rozbrušovací pila je jedním z technických prostředků ve vybavení jednotek PO. Jde o prostředek vysoce efektivní, avšak také velice nebezpečný. Proto je nutné při práci s motorovou pilou zachovávat maximální opatrnost a bezpečnost. Problematika práce s motorovými pilami je u jednotek PO značně rozsáhlá a nelze přesně určit konkrétní podmínky pro prováděné práce při požárech, živelních pohromách a technických zásazích. Pravidelná odborná příprava pro obsluhovatele a instruktory motorových pil je organizována a zajišťována každoročně v jednotkách PO. V sobotu 2. listopadu jsme absolvovali opakovací školení obsluh motorových pil u Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje dle ročního plánu školení.

Ve středu 30. října vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce na záchranu osoby s AED. K zásahu do Nového Sedla vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 18:50 hodin. Na místo události míří všechny základní složky integrovaného záchranného systému. Po příjezdu na místo události, kde se již nacházela posádka Zdravotnické záchranné služby, je lékařem konstatováno úmrtí osoby. Čekáme na příjezd Policie ČR a po jejich příjezdu se vracíme zpět na základnu.

V neděli 27. října je na operační a informační středisko integrovaného záchranného systému nahlášen nález nádoby s neznámým obsahem na okraji Chodova. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA. Po příjezdu na místo události, kde nás již očekává hlídka městské policie, je průzkumem zjištěna otevřená nádoba se starým olejovým filtrem a vyjetý olej v příkopu. V průběhu zásahu nám hlídka městské policie oznamuje další událost. Je nahlášen muž v bezvědomí v ulici Zahradní. Velitel zásahu informuje operační středisko o situaci na místě a o další hlášené závažné události. Naše jednotka se společně s hlídkou městské policie přesouvá okamžitě k události záchrany osoby. Na místě je osobě poskytnuta předlékařská první pomoc a je povolána Zdravotnická záchranná služba.

Předešlou událost s únikem oleje řešili jiné jednotky hasičů, které vyslalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

V pátek 25. října vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce a technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice U Porcelánky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 21:01 hodin. Po příjezdu na místo provádíme za přítomnosti hlídek městské policie a Policie ČR otevření bytu pomocí nástrojů Rescop. V bytě nalezena zraněná osoba, které okamžitě poskytujeme předlékařskou první pomoc. Je povolána zdravotnická záchranná služba. PO příjezdu zdravotnických záchranářů, předáváme osobu do jejich péče. V tu chvíli nás operační středisko odesílá k další události a tím byl požár nádoby na komunální odpad v ulici Vančurova. Na základnu se vracíme dvě hodiny před půlnocí.

Ve čtvrtek 24. října vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody v ulici Tovární.  Naše jednotka vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 06:33 hodin. Na místě zásahu zjištěno, že došlo k technické závadě a úniku vody v jedné ordinaci a dalších částech polikliniky.

Ve středu 23. října proběhl opět další přednáškový blok poskytování předlékařské první pomoci věnovaný dorostencům při přípravě na budoucí zásahovou činnost v jednotce. Dnešní téma bylo "krvácení" a přednášku včetně praktického výcviku vedl Ladislav Staněk velitel MP Chodov, který tuto oblast pro naše dorostence přednáší a vede i praktický výcvik. Děkujeme za perfektní spolupráci.

Ve středu 23. října proběhl v prostorách naší zbrojnice opakovací výcvik v poskytování předlékařské první pomoci s důrazem na KPR s použitím AED. Výcvik vedl instruktor z HZS Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov. Výcvik byl zaměřen na opakování použití AED jednotkou hasičů jako first responder. Výcvik probíhal s využitím figurín s cvičebními elektrodami AED. Speciálně jsme se zaměřili na postupy při KPR hasiče po kolapsu. Vždy se zaměřujeme na pomoc ostatním obyvatelům, ale hasiči jsou také lidé, kteří mohou zkolabovat a přístup při provádění první pomoci například hasiče v zásahovém obleku a v dýchacích přístrojích je zcela odlišný než u běžných případů. Byly nacvičeny i speciální techniky KPR při kolapsu hasiče v dýchacím přístroji.

V úterý 22. října je na tísňovou linku ohlášen požár průmyslové budovy v Kraslicích. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach jednotkám ve druhém stupni podle požárního poplachového plánu.  Naše jednotka vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 12:28 hodin. Na místě zásahu provádíme hašení požáru ve výškách, rozebírání konstrukcí, vyhledávání ohnisek požáru a také doplňování hasební vody do dalších zásahových cisteren.

V pondělí 21. října jsme po půl šesté odpolední zasahovali společně s jednotkami hasičů HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov, HZS Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov a SDH Vintířov u dopravní nehody stavebního stroje za Vřesovou, směrem na Tatrovice. Při dopravní nehodě došlo k úniku většího množství ropných látek. K zásahu jsme vyjeli s CAS 30 T815 TERRA.

V neděli 20. října jsme prováděli technický zásah, asistenční činnost při likvidaci náletových dřevin ve smluvní společnosti Chodos Chodov. Zároveň byl v průběhu asistence proveden výcvik druhé části jednotky na téma hašení požáru v otevřených i uzavřených prostorách, použití dýchacích přístrojů, dálková doprava vody - kyvadlová, doplňování vody pomocí plovoucího čerpadla, použití motorové kotoučové pily a motorové řetězové pily.

V sobotu 19. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce ještě jednou. V čase 14:16 hodin vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 k požáru nádoby na odpad do ulice Hlavní.