Ve čtvrtek 14. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů v Chodově. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:52 hodin. Již při jízdě na místo zásahu je zjištěno, že skvrna kapalného uhlovodíku bude většího rozsahu. Dalším průzkumem je zjištěn rozsah od kruhové křižovatky u Penny až po kruhovou křižovatku ulice Tovární. Velitelem zásahu byl dán na operační středisko požadavek na další jednotku hasičů. Na místo vyjíždí jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Operační středisko následně informuje také správce komunikace. U zásahu s hasiči spolupracují hlídky městské policie a Policie ČR, které provádějí usměrňování provozu na frekventované silnici. Celkem bylo na odstraňování naftové skvrny spotřebováno více než sto kilogramů sypkého sorbentu.

V úterý 12. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky hasičů na záchranu osoby ve Vintířově. K zásahu, kdy bylo ohlášeno zavalení osoby stavebním materiálem, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:48 hodin. K zásahu vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov. Naše jednotka byla při jízdě k místu mimořádné události přeposlána operačním střediskem k zajištění místa pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby. Po zajištění a přípravě místa přistání vyčkáváme příletu vrtulníku. Následně jsme informováni operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje o odvolání záchranného vrtulníku na základě informací záchranné služby poté, co lékař konstatoval úmrtí osoby.

V pondělí 11. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár rodinného domu v Lokti. K zásahu, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERNNo1  v čase 20:56 hodin. K zásahu vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Chemické závody, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Loket a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Horní Slavkov.

Orkán Eberhard byla cyklona, která zasáhla střední Evropu od pátku 8. března a dozvuky měla ještě v pondělí 11. března. Její vítr dosahoval rychlosti až 206 km/h. Potvrdila se tak předpověď a výstraha meteorologů. Vítr strhával střechy, porážel a vyvracel stromy, bez proudu bylo v Česku více jak 320 tisíc obyvatel. V karlovarském kraji hasiči odstraňovali popadané stromy, zajišťovali uvolněné nebo popadané střechy a také poskytovali náhradní zdroje elektrické energie v rámci první pomoci osobám se zdravotnickými přístroji. Hasiči zasahovali během neděle a pondělního dopoledne v souvislosti s orkánem u více jak 130 událostí. Naše jednotka byla vyslána ke třem událostem a to dvakrát k odstranění popadaných stromů a jednou k odstranění překážek, kdy došlo vlivem silnému větru k přelétnutí těžké trampolíny na větší vzdálenost a zablokování příjezdové cesty. Při těchto událostech nebyl nikdo zraněn.

V neděli 10. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár popelnice v ulici Karlovarská. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 12:40 hodin. Po příjezdu na místo požáru provádíme rychlou likvidaci požáru odpadu v plastové popelnici v druhé fázi rozvoje požáru.

V sobotu 9. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění popadaných stromů v ulici Nádražní. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 21:36 hodin. Po příjezdu na místo provádíme pomocí technických prostředků odstranění dvou padlých stromů na místní komunikaci. Při návratu zpět na základnu jsme operačním střediskem, na základě dalšího oznámení na tísňovou linku,přeposláni k novému místu odstraňování padlých stromů a to do obce Mírová. Po příjezdu na uvedenou adresu je vidět, že místní obyvatelé padlý strom odstranili před příjezdem hasičů.

V pondělí 4. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů v ulici Tyršova. K zásahu, kdy bylo na tísňovou linku oznámen nebezpečně naklánějící se strom nad silnicí, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:22 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu je zjištěno, že na uvedené adrese se nachází vzrostlý smrk, který se vlivem silného větru běžně hýbal, nicméně viditelně poškozený není a žádné nebezpečí nehrozí. Byl proveden průzkum celé ulice a všech stromů v okolí, bez známek poškození a bez nebezpečí.

V pondělí 4. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik plynu v panelovém domě. K zásahu na Vřesové vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 Terra v čase 12:32 hodin. Průzkumem potvrzen únik plnu v domě. Bylo evakuováno devět osob. Nikdo nebyl zraněn. Na místě zasahovala také jednotka HZS a plynárenská pohotovostní služba.

V neděli 3. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných látek na pozemní komunikaci. K zásahu do ulice Husova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 Terra v čase 11:15 hodin. Jednalo se o únik nafty ze zaparkovaného osobního vozidla.

V neděli 24. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na dopravní nehodu do ulice Jiráskova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 17:21 hodin. Po příjezdu na místo je upřesněna adresa na ulici Okružní. Došlo k nehodě tří osobních vozidel, kdy jedno narazilo do dvou zaparkovaných. Na místě s námi spolupracuje městská policie, Policie ČR a následně povoláváme Zdravotnickou záchrannou službu. Ta odváží jednu osobu na preventivní vyšetření do nemocnice.

Ve středu 20. února ve večerních hodinách jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na ohlášený požár pneumatik do ulice U Koupaliště. Na místě nebyl zjištěn žádný požár. Jednalo se o silný zápach neznámého původu. Následným dalším naším zjišťováním ve spolupráci se složkami Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Policie ČR a městské policie a také po mnoha telefonátech obyvatel na tísňovou linku je v noci zjištěno, že zápach pocházel z úniku vody znečištěné dehty do odkaliště na okraji Chodova po technické závadě v petrochemické části hnědouhelné společnosti na Vřesové. Hasiči proto instalovali nornou stěnu kolem stavidla odkaliště, aby zabránili dalšímu úniku dehtové vody do Chodovského potoka a také z preventivních důvodů další nornou stěnu instalovali dál po proudu Chodovského potoka u stadionu ŠAK v Chodově.

Dle informací Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje rozborem vzorků nebyla nikde naměřena nadlimitní hodnota látky ve vodě, na přítoku do odkaliště se v průběhu noci hodnota snižovala. Dehet je chemická sloučenina, která je v kapalné podobě nebezpečná pro životní prostředí a to především pro vodní toky. Uniklá látka není zdravotně závadná, pro obyvatele je pouze obtěžující zápach z výparů látky.