Na přelomu května a června probíhají v mnoha městech oslavy mezinárodního dne dětí. Organizují se různé zábavné projekty pro děti, ale i ukázky různých oddílů a sdružení. Náš sbor již tradičně spolupracuje v našem městě s DDM a v rámci letošních oslav tohoto mezinárodně uznávaného dne připravilo pro nejmenší, opět možnost vyřádit se v pěnovém baldachýnu. Ten jsme vytvořili pomocí přívěsného pěnového agregátu LG 200 u hřiště II. ZŠ. Dětem se mizení a znovu objevování v pěně líbilo. Stejný efekt mělo položení pěny v rámci oslav dne dětí v Božičanech následující den.