Duben u chodovských hasičů byl opět poměrně náročný. Celkem jednotka řešila 12 událostí. Celkem bylo likvidováno 5 požárů (seník v Nové Roli, tráva a pneumatiky na Železném dvoře, pásová stanice Lipnice, travní porost v Královském Poříčí, garáž v ulici U Koupaliště), 5 událostí se týkaly zásahů technického charakteru (4 x nouzové otevření bytu v ulicích ČSO, U U Porcelánky – únik plynu, Palackého, Luční – penzion pro důchodce, záchrana labutě zamotané do vlasce Bílá voda), v jednom případě se jednalo o planý poplach – údajný požár chaty ve Vintířově. Jednou byla jednotka prověřena při cvičení s námětem požár bytu v osmém patře výškové obytné budovy v ulici U Porcelánky.

Nyní k nejzajímavějším událostem. 19. dubna 2010 po večerní jednadvacáté hodině vyjela chodovská jednotka k požáru pásového dopravníku na dole Jiří. Při našem příjezdu, kdy jednotka sokolovských profesionálů na místo najížděla před námi, byly vidět plameny ze stanoviště pásového dopravníku na Lipnici. Na místě požáru již zasahovala jednotka profesionálních hasičů podniku Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.. Velitel zásahu předal úkol jak veliteli jednotky HZS ze stanice Sokolov, tak našemu veliteli. Chodovská jednotka prováděla hašení technologického zařízení na několika útočných proudech. Bylo prováděno osvětlování požářiště a doplňování vody do sokolovské cisterny. Po splnění úkolů stanovených naší jednotce se na pokyn velitele zásahu vracíme na základnu. Na domovské základně jsme byli krátce před půlnocí, ale domů jsme ještě neodešli. Bylo třeba provést očistu použitého vybavení, doplnit čisté hadice, očištění osobní výstroje a administrativní náležitosti. Jako poslední opustil hasičskou zbrojnici velitel družstva něco po čtvrt na dvě ráno.

Na služebnu Městské policie Chodov přišel ve středu 14. dubna mladý muž s prosbou o pomoc. Dostal se totiž do nepříjemné a bolestivé situace, otekl mu prst s poměrně velkým prstýnkem. Stálá služba městské policie požádala chodovské hasiče o pomoc občanovi v nouzi. Naši hasiči, kteří zrovna byli na zbrojnici, pomocí jednoduchých technik a velmi citlivému zacházení s ruční pilkou, za průběžného chlazení vodou, prstýnek z prstu zhruba po patnácti minutách odstranili. Poté nešťastníkovi doporučili pro jistotu návštěvu lékaře. Chlapec poděkoval hasičům za zbavení se svého trápení. Tato záchranná akce se do statistik zásahů ale nezapočítala.

Jako každý měsíc proběhla pravidelná odborná příprava členů jednotky. Hlavním tématem, mimo jiných, bylo proškolení bezpečnostních zásad při všech činností týkající se jednotky (BOZP), čerpání vody z volného přírodního zdroje a použití deflektorů včetně speciálních přenosných proudnic.

Nyní k činnosti základní organizace. Členové sboru ve spolupráci s kanceláří prevence kriminality při MP Chodov organizovali pravidelné preventivně výchovné akce pro žáky obchodní akademie a ZŠ školy v Hlavní ulici. Zaměřují se na praktické zvládnutí laické první pomoci, chování při mimořádných událostech a hašení požárů pomocí přenosných hasicích přístrojů v prostorách hasičské zbrojnice. Z důvodu velmi rozsáhlé sportovní a další činnosti základní organizace si dovoluji pouze krátký přehled:

  • 4. 4. 2010 Velikonoční Vajíčko - Útvina - muži 12. místo, ženy 7. místo
  • 9. 4. 2010 turnaj v Kuželkách - Kraslice - 1. místo - Jiří Pergler st., František Lehečka, Marcel Weiss
  • 17. 4.2010 jarní brigáda a úklid na zbrojnici
  • 24. 4. 2010 Karlovarská krajská liga 2010 - Kraslice - kolektiv žen 4. místo, dospělí 9. a 11. místo
  • 24. 4. 2010 Halové MČR Jablonec nad Nisou - David Grůza 1. místo v profesionálech
  • 30. 4. 2010 postavení májky a zajištění každoročního ohňostroje

Všem členům jednotky, sportovcům a organizátorům veškerých akcí děkujeme za perfektně odvedenou práci a vzornou reprezentaci sboru.