Říjnovou statistiku chodovských hasičů zaplnilo celkem 12 událostí. Členové jednotky zasahovali celkem u pěti požárů (odpad na balkóně v Husově ulici v Chodově, hotel Bavorský dvůr v Karlových Varech, bývalá ubytovna ČD v Hrnčířské ulici v Chodově, pračka v bytě Jiráskova ulice v Chodově, velkokapacitní kontejner v Horní ulici v Chodově). Celkem bylo evakuováno 7 osob. Včasným oznámením a zásahem hasičů se podařilo uchránit materiální hodnoty v hodnotě cca 300 tis. Kč. V jednom případě velmi účinně zasáhli strážníci MP Chodov, kterým se podařilo před příjezdem hasičů bezprostředně zachránit dvě osoby z bývalé ubytovny ČD v Hrnčířské ulici.

Zbývajících sedm událostí bylo technického charakteru (únik ropného produktu na železničním přejezdu před Mírovou, nouzové otevření bytu celkem ve čtyřech případech v ulici Tovární, ČSO, Hlavní a Konečná, kde hrozilo bezprostřední nebezpečí např. vznik požáru apod.). Ve dvou případech jednotka zasahovala při dopravních nehodách. V jednom případě se jednalo o záchranu a vyproštění zraněné osoby z převráceného havarovaného osobního vozidla na komunikaci Vintířov – Lomnice. V druhém případě šlo o čelní náraz osobního vozidla do stromu v Jenišově - Zátiší, který se obešel naštěstí bez zranění. V rámci odborné přípravy členové jednotky provedli ukázku vyprošťování osob z havarovaného vozidla v rámci akce „Den s hasiči“ v Karlových Varech v prostorách stadionu AC Start.

Nyní k činnosti základní organizace. V průběhu října pokračuje preventivně výchovná činnost ve spolupráci se střediskem prevence kriminality při MP Chodov pro děti zařazené do sociálně výchovného pracoviště v Karlových Varech. Koncem října chodovští hasiči absolvovali velmi příjemnou společenskou akci při degustaci moravských vín v Mikulově.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude opět v příštím roce organizovat již tradiční Hasičský ples. Termín této tradiční společenské události byl stanoven na sobotu 12. února 2011 a bude se konat ve velkém sálu KaSS v Chodově.