V prosinci 2010 vyjížděli chodovští hasiči celkem k šestnácti událostem. Z toho 5 x hasiči likvidovali požáry (obytná budova K.Vary Březová, dva požáry kontejnerů v Chodově v ulici Husova a Hrnčířská, sklad v Nové Roli, střecha rodinného domu v Jenišově). 9 x se jednalo o zásahy technického charakteru (prověření úniku plynu v ulici Čapkova - nepotvrzen, likvidace padlých stromů ve třech případech, ve dvou případech se jednalo o záchranu osoby, dva případy se týkaly nouzového otevření bytu a jeden vyproštění osob z výtahu). Jednou vyjížděli k prověření kouře z objektu přepojovací stanice v Okružní ulici – jednalo se o planý poplach. V jednom případě byli chodovští hasiči prověřeni při cvičení s námětem záchrana osoby v kabelovém kanálu ve společnosti CHODOS Chodov s. r. o.. Koncem prosince byl ukončen výcvikový rok praktickým i teoretickým ověřením znalostí členů jednotky.

Nyní k záležitostem základní organizace v Chodově. Sportovní družstva se v průběhu těchto zimních měsíců připravují v tělocvičně na novou sportovní sezónu 2011. Konec roku 2010 chodovští hasiči zakončili dvěmi akcemi, a to bowlingovým turnajem ve Vintířově a také vánočním turnajem ve stolním tenisu. Vítězství v tomto turnaji patřilo v roce 2010 opět Jirkovi Perglerovi mladšímu.

Členům jednotky přejeme, aby se vždy bezpečně a ve zdraví vrátili z výjezdu domů. Všem příznivcům chodovských hasičů, sponzorům, vedení města a všem spolupracovníkům děkujeme za dosavadní spolupráci.