V lednu 2011 vyjížděli chodovští hasiči celkem k 14 událostem. Oproti loňskému lednu se letošní lednová statistika rozšířila o dvě události. Chodovská jednotka likvidovala „pouze“ jeden požár garáže ve Vančurově ulici v Chodově. První letošní dopravní nehoda autobusu a osobního vozidla na komunikaci u Chodosu se obešla bez zranění, zbývající zásahy měly technický charakter. Ve dvou případech hasiči z důvodu nebezpečí nouzově otevírali byt. Hasiči absolvovali kuriózní zásah, kdy nouzově otevírali byt, ve kterém se děti se svými hrátky postaraly o dvě uzavřené ženy na balkóně. V několika případech byla chodovská jednotka nasazena při likvidaci následků povodní v Sokolově a při nebezpečně stoupající hladině laguny u rodinného domu v Jenišově.

V jednom případě likvidovali únik ropného produktu na komunikaci v Nádražní ulici a řešili ulomený strom v Karlovarské ulici v Chodově. V rámci spolupráce IZS na žádost posádky karlovarské záchranné služby členové jednotky pomohli vynést z domu zraněnou osobu do sanitního vozu v Božičanech. V jednom případě byla jednotka vyslána k požáru dopravního letadla na letišti v Karlových Varech, naštěstí se jednalo o planý poplach. V lednu opět započala pravidelná odborná příprava členů jednotky se zaměřením na záchranu osob na zamrzlé vodní hladině, každoroční proškolení na ovládání a bezpečnostní zásady při práci s výškovou technikou.

Z činnosti základní organizace. V lednu ve spolupráci s velitelem městské policie proběhla přednáška pro žáky deváté třídy ZŠ Komenského se zaměřením na první pomoc, požární ochranu a integrovaný záchranný systém. Dne 22. ledna družstvo chodovských hasičů poprvé v historii vyhrálo sálový fotbalový turnaj pořádaný našimi kolegy ve Vintířově.  Leden byl opět ve znamení bilancování a hodnocení uplynulého roku 2010. Dne 15. ledna 2011 se v hasičské zbrojnici konala Výroční valná hromada základní organizace. Pozvání přijali Ing. Oldřich Volf za HZS Karlovarského kraje, starosta města Chodova Ing. Josef Hora a místostarosta Patrik Pizinger. V průběhu jednání  byl odsouhlasen rozpočet organizace pro rok 2011 včetně pravidel hospodaření. Zazněly zde hodnotící zprávy starosty organizace, velitele jednotky, pokladníka sboru a kontrolní a revizní rady. Rok 2010 byl hodnocen z hlediska sportovních výsledků oproti jiným obdobím poměrně vydařený. Z hlediska zásahové činnosti byl loňský rok zařazen mezi ty náročnější. Bylo poděkováno vedoucím kolektivů za jejich přínosnou práci.

V sobotním odpoledni bylo také předáno několik významných ocenění našim členům SDH. Šest členů převzalo medaili SH ČMS "Za věrnost 10 let", dalších šest členů převzalo stužku k medaili SH ČMS "Za věrnost 20 let", stužku k medaili SH ČMS "Za věrnost 30 let" obdržel Jiří Kot starší a stužku SH ČMS "Za věrnost 50 let" obdržel Václav Roulich. Dalšího slavnostního oceňování se ujal náměstek krajského ředitele pro IZS a OŘ Ing. Oldřich Volf, který předal jménem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje medaili "10 let  Hasičského záchranného sboru České republiky" za vynikající spolupráci s profesionálními i dobrovolnými hasiči, Ing. Josefu Horovi. Z úst velitele bylo poděkováno hlavně členům jednotky za obětavou a velmi náročnou práci. Také bylo připomenuto několik nepříjemných mimořádných událostí z roku 2010.

Závěrečná děkovná slova patřila všem našim významným partnerům, sponzorům a v neposlední řadě vedení města Chodova.