O víkendu, v sobotu druhého dubna, v nočních hodinách, jsme započali dlouho připravovanou služební cestu napříč republikou. Tuto cestu absolvovala tříčlenná posádka ve složení hlavní technik strojní služby "Šimi", strojník "Turda", velitel jednotky "Kišák". Hlavním úkolem bylo provedení pravidelného ročního servisu a technické údržby cisternové automobilové stříkačky Tatra 815 Terrno1 zvané "jedničky" rok výroby 2003 a roční revize vysunovacích žebříků NOR-BAS. Jeden z žebříků byl chodovský a jeden od kolegů hasičů ze Sokolovské uhelné. Prvním zastavením na této dálkové cestě byla centrální stanice HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Hned v neděli ráno při předání směn jsme odevzdali NOR-BASy k provedení revize a poté následovala cesta ke kamarádům hasičům podniku TATRA a.s. Kopřivnice, kde jsme si po náročné noční cestě odpočinuli. Následovala návštěva kopřivnického muzea TATRA a obratem jsme se vrátili zpět na centrálu do Ostravy, kde nám byla umožněna exkurze na stanici. O technické úrovni a zázemí ostravských profesionálů není třeba dál mluvit. Obdrželi jsme zpět žebříky NOR-BAS s příslušnými certifikáty a dostali jsme pár užitečných rad o jejich používání a ošetřování. Vrátili jsme se zpět ke kolegům do Kopřivnice. Po strávené noci jsme se v pondělí ráno ještě před předáním směny rozloučili s kamarády a vyrazili do Starého Jičína. Zde jsme byli na sedmou hodinu raní objednáni k provedení ročního servisu cisterny. Po vřelém přivítání pana Filipa, vedoucího autorizovaného servisu vozidel Tatra společnosti TALOSA s. r. o., bylo vozidlo předáno k roční prohlídce. Ta trvala několik hodin, během kterých jsme prohodili pár slov přímo s techniky provádějící předepsané úkony a občas i koukali pod jejich ruce. Jelikož servis sídlí ve stejném objektu společně s další společností zabývající se revizemi a opravami žebříků, i zde jsme prokonzultovali možnosti řešení naší výškové techniky. Krátce před šestnáctou hodinou byla servisní prohlídka včetně odstranění drobných závad ukončena a po rozloučení se s techniky i vedením společnosti jsme se vrátili bez jakéhokoliv problému v pozdních nočních hodinách zpět na chodovskou základnu.