V období od 14. 3. 2011 do 18. 4. 2011 chodovští hasiči zasahovali celkem u osmi požárů. Převážně se jednalo o požáry v přírodním prostředí. V šesti případech hasiči likvidovali požáry travních porostů (na Bílé vodě, pole U Koupaliště, pole za Železným dvorem, 2x lesík za „Potůčkem“, stráň v Hrnčířské ulici). Chodovští hasiči také vypomáhali při požáru střechy rodinného domu v Údolí. V jednom případě likvidovali požár sazí v komínovém tělese v Mírové. V sedmi případech zasahovali u takzvaných technických událostí. Třikrát likvidovali úniky ropných produktů (převrácený sud s ropným produktem u rodinného domu ve Staré Chodovské, uniklý benzín z osobního vozidla po krádeži na parkovišti u Penny a v ulici ČSO). Další technické události se týkaly vyhledávání ztracené osoby v Loučkách, provedení nouzového otevření garáže na žádost PČR v Nerudově ulici – potvrzené podezření na úmrtí, záchrana uvízlé osoby v bytě v ulici ČSM. Jednotka likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních automobilů se zraněním v Karlovarské ulici. Ve třech případech byli chodovští hasiči prověřeni při cvičeních - simulovaný požár řezací linky v bývalé sklárně v Hrnčířské ulici, dopravní nehoda se zraněním a vyproštěním osob včetně požáru vozidla ve Vintířově, požár kamionu v Karlových Varech, Rosnicích, u odbočky na Čankov - prověření dojezdových časů jednotky.  Odborná příprava členů jednotky byla zaměřena na rozbory zásahů a cvičení, tématem byly hlavně zásahy při dopravních nehodách s vyproštěním osob.

K činnosti základní organizace. I v těchto měsících stále pokračuje program, ve spolupráci s velitelem Městské policie, věnovaný preventivně výchovné činnosti pro žáky a studenty chodovských škol. Tentokrát nás navštívili žáci ze školy v Husově ulici a studenti chodovské Obchodní akademie a gymnázia. Hlavní akcí byl soutěžní víkend ve dnech 16. -17. Dubna. Jednalo se o tradiční soutěže s názvem „O pohár starosty města Chodova“ dospělých i mládeže zařazené do Karlovarské ligy. Chodovští mládežníci vybojovali cenné druhé místo, chodovské ženy byly třetí a muži celkově čtvrtí. Děkujeme našim sponzorům Chotes Chodov s. r. o., panu Lubošovi Orlichovi - Pekosa, za hodnotné ceny pro děti i dospělé. Dále patří velké poděkování Mgr. Liborovi Dočkalovi za zajištění zázemí sportovního stadionu Š a K, technické četě, členům SDH Chodov, Jiřce Kertészové a Radce Ivánkové za zdravotní dozor, dále Ing. Josefovi Horovi starostovi města Chodova, Ing. Josefu Malému, zastupiteli Karlovarského kraje, Václavovi Turkovi a spol. za zajištění časomíry, Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. za zajištění velkoobjemové cisterny od kolegů profesionálních hasičů, profesionálním hasičům ze stanice Karlovy Vary za převoz překážek, rozhodčím a pomocníkům za perfektní výkony a bezproblémový průběh soutěží. V neposlední řadě děkujeme celému vedení města Chodova za dlouhodobou podporu při organizaci všech soutěží. Členům jednotky patří poděkování za náročnou a profesionálně odvedenou práci při přípravě akcí a zásahové činnosti.